Програми фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього ступеня вищої освіти за спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківсь справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

122 Комп’ютерні науки

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

181 Харчові технології

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

203 Садівництво та виноградарство

208 Агроінженерія

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

263 Цивільна безпека

281 Публічне управління та адміністрування

 

Програми фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

122 Комп’ютерні науки

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

181 Харчові технології

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

208 Агроінженерія ОП

208 Агроінженерія ОН

263 Цивільна безпека

281 Публічне управління та адміністрування

Програми вступного випробування з іноземної мови для здобуття ступеня магістра

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова