Програми фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього ступеня вищої освіти за спеціальностями:

051 “Економіка” ОП (Економічна кібернетика та програмування)

051 “Економіка” ОП (Економічний консалтинг та бізнес-економіка)

071 “Облік і оподаткування”

072 “Фінанси, банківсь справа та страхування”

073 “Менеджмент”

075 “Маркетинг”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

101″Екологія”

122 “Комп’ютерні науки”

131 “Прикладна механіка”

133 “Галузеве машинобудування”

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

181 “Харчові технології”

193 “Геодезія та землеустрій”

201 “Агрономія”

203 “Садівництво та виноградарство”

208 Агроінженерія

241 “Готельно-ресторанна справа”

242 “Туризм”

263 “Цивільна безпека”

281 “Публічне управління та адміністрування”

 

Програми фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями:

051 “Економіка”

071 “Облік і оподаткування”

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

073 “Менеджмент”

075 “Маркетинг”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

101 “Екологія”

122 “Комп’ютерні науки”

133 “Галузеве машинобудування”

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

181 “Харчові технології”

201 “Агрономія”

208 “Агроінженерія”

263 “Цивільна безпека”

281 “Публічне управління та адміністрування”

Програми вступного випробування з іноземної мови для здобуття ступеня магістра

Іноземна мова