Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2022 році

Етап вступної кампанії ОС бакалавра на основі ПЗСО, денна та заочна форма здобуття освіти
Основний набір Додатковий набір (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 1 липня по 30 жовтня

Початок прийому заяв і документів

29 липня

24 жовтня

Закінчення прийому заяв і документів:
 – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

о 18:00 8 серпня

31 жовтня

– для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста або ЗНО

о 18:00 23 серпня

7 листопада
Проведення індивідуальних усних співбесід 9-16 серпня 1-7 листопада
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування:
– за результатами індивідуальної усної співбесіди, за квотою-2 не пізніше 12:00 17 серпня
– для осіб, які рекомендовані до зарахування на основі результатів НМТ або ЗНО за державним замовленням

не пізніше 29 серпня

– за кошти фізичних/юридичних осіб

не пізніше5 вересня

8 листопада

Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за результатами індивідуальної усної співбесіди, за квотою-2

до 10:00 20 серпня

– за державним замовленням для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами НМТ або ЗНО

до 18:00 02 вересня

– за кошти фізичних/юридичних осіб

до 18:00 09 вересня

10 листопада

Зарахування вступників:
– за державним замовленням за результатами індивідуальної усної співбесіди, за квотою-2 не пізніше 15:00 22 серпня
– за державним замовленням для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами НМТ або ЗНО 05 вересня
– за кошти фізичних/юридичних осіб

основний – 12 вересня,
за зверненням вступників –
до 30 вересня

11 листопада
Переведення на вакантні  місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб

не пізніше 19 вересня

 

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або вищого ступеня/рівня в 2022 році

Етап вступної кампанії ОС бакалавра на основі МС, ФМБ, МБ, денна та заочна форма здобуття освіти
Основний набір Додатковий набір (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня по 30 жовтня

Початок прийому заяв та  документів 29 липня 24 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 23 серпня 07 листопада
Оприлюднення рейтингового списку

– за державним замовленням

не пізніше 2 вересня

– за кошти фізичних або юридичних осіб 8 вересня 09 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням

до 18:00 07 вересня

– за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12 вересня

не пізніше
10 листопада

Зарахування вступників:
– за державним замовленням 09 вересня
– за кошти фізичних або юридичних осіб

основний – 13 вересня,
за зверненням вступників
до 30 вересня

11 листопада
Переведення на вакантні  місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб

не пізніше 21 вересня