Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО),
НРК5 (ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра)
у 2023 році

Етап вступної кампанії ОС бакалавра на основі ПЗСО, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, денна та заочна форма здобуття освіти
Основний набір Додатковий набір (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня до 30 листопада з 01 липня
до 30 листопада
Початок прийому заяв 19 липня 15 листопада
Закінчення прийому заяв о 18:00 31 липня 24 листопада
Реєстрація заяв на участь у співбесідах:
– за всіма джерелами фінансування з 03 липня до 18:00 10 липня
– виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 03 липня до 18:00 25 липня
Проведення співбесід:
– за всіма джерелами фінансування з 07 липня до 18 липня
– виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 07 липня до 31 липня
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет не пізніше 05 серпня
Підтвердження місця навчання:
– на місця державного замовлення до 18:00 08 серпня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням не пізніше 10 серпня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 серпня не пізніше
30 листопада
Переведення на вакантні  місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 18 серпня