1. Програми фахових вступних випробувань – форми вступних випробувань для вступу на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра.
2. Програми фахових співбесід – додаткова форма вступного випробування. Згідно Правил прийому на навчання до університету у 2018 році, особи, які бажають здобути освітній ступінь магістра на основі ступеня бакалавра (спеціаліста), здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування у формі співбесіди, яка передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню.
3. Програми вступних іспитів з конкурсних предметів на основі повної загальної середньої освіти – для осіб, які мають право брати участь у конкурсі без складання ЗНО.
4. Програми співбесід для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – для осіб, які здобули повну загальну середню освіту та мають право бути зарахованими за результатами співбесіди.