1. Програми фахових вступних випробувань – форми вступних випробувань для вступу на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра.
2. Програми вступних іспитів з конкурсних предметів – для осіб, які мають право брати участь у конкурсі без складання ЗНО.
3. Програми співбесід для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – для осіб, які здобули повну загальну середню освіту та мають право бути зарахованими за результатами співбесіди.