Накази про зарахування на навчання – осінь 2019 р.
заочна форма навчання, за кошти фізичних осіб (контракт)

Освітній ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – Наказ №1887-З від 11.11.2019 р.
Освітній ступінь бакалавра на основі ОКР “Молодший спеціаліст”:
– вступ на споріднену спеціальність – Наказ №1888-З від 11.11.2019 р.
– вступ на неспоріднену спеціальність на 2 курс – Наказ №1889-З від 11.11.2019 р.
– вступ на неспоріднену спеціальність на 3 курс – Наказ №1891-З від 11.11.2019 р.
Освітній ступінь бакалавра – паралельне навчання, на 2 курс – Наказ №1890-З від 11.11.2019 р.
Освітній ступінь магістра:
– вступ на основі бакалавра – Наказ №1953-З від 21.11.2019 р.
– вступ на основі магістра – Наказ №1954-З від 21.11.2019 р.

 

Рейтингові списки
рекомендованих до зарахування – осінь 2019 р.
заочна форма навчання, за кошти фізичних осіб (контракт)

 

Освітній ступінь бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти
(випускники шкіл) 

Менеджмент-1
Менеджмент-2
Екологія
Комп’ютерні науки
Галузеве машинобудування (Обладнання переробних і харчових виробництв)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Виробництво і розподілення електроенергії)
Харчові технології
Агрономія
Агроінженерія (Агроінженерія)
Готельно-ресторанна справа-1
Готельно-ресторанна справа-2
Цивільна безпека-1
Цивільна безпека-2

Освітній ступінь бакалавра
на основі ОКР “Молодший спеціаліст”
вступ на споріднену спеціальність

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Агроінженерія

Освітній ступінь бакалавра
на основі ОКР “Молодший спеціаліст”
вступ на неспоріднену спеціальність, друга вища освіта

на 2 курс

Маркетинг
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Харчові технології
Харчові технології (паралельне навчання)
Агрономія

на 3 курс

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Агрономія
Цивільна безпека
Публічне управління та адміністрування

 

Освітній ступінь магістра

Облік і оподаткування (на основі бакалавра)
Облік і оподаткування (на основі магістра)
Фінанси, банківська справа та страхування (на основі бакалавра)
Фінанси, банківська справа та страхування (на основі магістра)
Менеджмент (на основі магістра)
Екологія
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Харчові технології
Агрономія
Агроінженерія
Цивільна безпека
Публічне управління та адміністрування (на основі магістра)

 

————————————————————-

ЛІТО 2019

Реєстри осіб, які претендують на переведення 
на вакантні місця державного замовлення,
освітній ступінь бакалавра, денна форма навчання

Екологія
Галузеве машинобудування
– Конструювання та технології машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
– Виробництво і розподілення електроенергії
Харчові технології
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Садівництво та виноградарство
Агроінженерія
– Агроінженерія
– Технічний сервіс машин та обладнання

——————————————————————–

–>

Накази про зарахування на навчання – літо 2019 р.

Освітній ступінь бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання
За державним замовленням (бюджет, за співбесідою, квотою-2) – Наказ №1196-С від 22.07.2019 р.
За державним замовленням (бюджет) – Наказ №1235-С від 01.08.2019 р.
За державним замовленням (переведення на вакантні місця) – Наказ № 1263-С від 07.08.2019 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) – Наказ №1248-С від 05.08.2018 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) – Наказ №1280-С від 11.08.2018 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) – Наказ №1448-С від 09.09.2018 р.

Заочна форма навчання   
За державним замовленням (бюджет, квотою-2) – Наказ №1197-З від 22.07.2019 р.
За державним замовленням (бюджет) – Наказ №1237-З від 01.08.2019 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) – Наказ №1251-З від 05.08.2019 р.

Освітній ступінь бакалавра
на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, друга вища освіта

Денна форма навчання
За державним замовленням (бюджет) – Наказ №1236-С від 01.08.2019 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт):
– вступ за спорідненою спеціальністю – Наказ №1249-С від 05.08.2019 р.
– вступ за неспорідненою спеціальністю на 2 курс – Наказ №1250-С від 05.08.2019 р.
– вступ за неспорідненою спеціальністю на 2 курс – Наказ №1449-С від 09.09.2019 р.
Заочна форма навчання   
За державним замовленням (бюджет) – Наказ №1238-З від 01.08.2019 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт):
– вступ за спорідненою спеціальністю – Наказ №1252-З від 05.08.2019 р.
– вступ за неспорідненою спеціальністю на 2 курс – Наказ №1253-З від 05.08.2019 р.
– вступ на 2 курс (паралельне навчання)  – Наказ №1254-З від 05.08.2019 р.
– вступ за неспорідненою спеціальністю на 3 курс – Наказ №1255-З від 05.08.2019 р.

Освітній ступінь магістра

Денна форма навчання
За державним замовленням (бюджет) – Наказ № 1277-С від 11.08.2019 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (на основі бакалавра) – Наказ №1285-С від 12.08.2019 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (на основі бакалавра) – Наказ №1450-С від 09.09.2019 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (на основі магістра) – Наказ №1286-С від 12.08.2019 р.
Заочна форма навчання   
За державним замовленням (бюджет) – Наказ № 1278-З від 11.08.2019 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (на основі бакалавра) – Наказ №1287-З від 12.08.2019 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (на основі магістра) – Наказ №1288-З від 12.08.2019 р.

————————————————————————-

Рейтингові списки
рекомендованих до зарахування – літо 2019 р.

Освітній ступінь бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти
(випускники шкіл) – РЕКОМЕНДОВАНІ НА БЮДЖЕТ

 

Денна форма навчання:

Економіка
Економічна кібернетика та програмування
Економічний консалтинг та бізнес-економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Комп’ютерні науки
Прикладна механіка
Комп’ютерне проектування і дизайн
Галузеве машинобудування
Обладнання переробних і харчових виробництв
– Конструювання та технології машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
– Електротехнічні системи енергоспоживання
– Виробництво і розподілення електроенергії
– Технічний сервіс електрообладнання
Харчові технології
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Садівництво та виноградарство
Агроінженерія
– Агроінженерія
– Механізація зрошуваного землеробства
– Технічний сервіс машин та обладнання
Готельно-ресторанна справа
Туризм
Цивільна безпека
Публічне управління та адміністрування

Заочна форма навчання:

Економіка
– Економічна кібернетика та програмування
– Економічний консалтинг та бізнес-економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Комп’ютерні науки
Прикладна механіка
– Комп’ютерне проектування і дизайн
Галузеве машинобудування
– Обладнання переробних і харчових виробництв
– Конструювання та технології машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
– Електротехнічні системи енергоспоживання
– Виробництво і розподілення електроенергії
– Технічний сервіс електрообладнання
Харчові технології
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Садівництво та виноградарство
Агроінженерія
– Агроінженерія
– Механізація зрошуваного землеробства
– Технічний сервіс машин та обладнання
Готельно-ресторанна справа
Туризм
Цивільна безпека
Публічне управління та адміністрування

 

Рекомендовані за співбесідою – Публічне управління та адміністрування (денна)

Рекомендовані за квотою 2 (Освітній центр “Крим – Україна”):
Менеджмент (денна)
Маркетинг (денна)
— Галузеве машинобудування – Обладнання переробних і харчових виробництв (денна)
— Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Технічний сервіс електрообладнання (денна)
— Облік і оподаткування (заочна)
— Фінанси, банківська справа та страхування (заочна)

 

Освітній ступінь бакалавра
на основі ОКР “Молодший спеціаліст”
вступ на споріднену спеціальність

Денна форма навчання:

Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Комп’ютерні науки
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Харчові технології
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Агроінженерія
Публічне управління та адміністрування

Заочна форма навчання:

Облік і оподаткування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Комп’ютерні науки
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Харчові технології
Геодезія та землеустрій
Агрономія
АгроінженеріяОсвітній ступінь бакалавра
на основі ОКР “Молодший спеціаліст”
вступ на неспоріднену спеціальність, друга вища освіта

Денна форма навчання:

на 2 курс

Фінанси, банківська справа та страхування
Екологія
Галузеве машинобудування
Геодезія та землеустрій
Агроінженерія
Готельно-ресторанна справа
Туризм
Публічне управління та адміністрування

на 3 курс

Садівництво та виноградарство


Заочна форма навчання:

на 2 курс

Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки (паралельне навчання)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Агрономія
Публічне управління та адміністрування

на 3 курс

Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Харчові технології
Агрономія
Агроінженерія
Цивільна безпека
Публічне управління та адміністрування

Освітній ступінь магістра,
денна форма навчання:

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент (на основі бакалавра)
Менеджмент (на основі магістра)
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Комп’ютерні науки (на основі бакалавра)
Комп’ютерні науки (на основі магістра)
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Харчові технології
Агрономія
Агроінженерія (освітньо-професійна)
Агроінженерія (освітньо-наукова)
Цивільна безпека
Публічне управління та адміністрування
(на основі бакалавра)

Публічне управління та адміністрування
(на основі магістра)

Освітній ступінь магістра,
заочна форма навчання:

Облік і оподаткування (на основі бакалавра)
Облік і оподаткування (на основі магістра)
Фінанси, банківська справа та страхування (на основі бакалавра)
Фінанси, банківська справа та страхування (на основі магістра)
Менеджмент (на основі бакалавра)
Менеджмент (на основі магістра)
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Харчові технології
Агрономія
Агроінженерія
Цивільна безпека
Публічне управління та адміністрування