6.1

Ви належите до типу людей, які мають схильність до технічних видів професій. Вам підійдуть професії, що потребують Вашої здібності виготовлення деталей, техніки, механізмів. Вас можуть приваблювати види діяльності, пов’язані із необхідністю налагоджувати роботу машин та механізмів, налаштовувати технологічні процеси, проводити випробувальні та перевіркові роботи, створювати новації та займатись винахідництвом.

Вам підійде робота, пов’язана з проєктуванням, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом техніки (автомобілів, тракторів, сільськогосподарських машин та обладнання, дронів, агророботів тощо). Ці напрями реалізують фахівці з агроінженерії. Випускники цього напряму працюють на посадах інженера-технолога, техніка-технолога, інженера систем точного землеробства, механіка сервісної служби, інженера-конструктора, наукового співробітника з проєктування та випробування сільськогосподарської техніки.

Аналітичне мислення та вміння вирішувати технічні завдання затребувані у сфері «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Сьогодні енергетика – це один з важливих елементів комфортного існування людства, тому зараз інженер-енергетик – це одна з найбільш затребуваних професій. Ви зможете використати новаторський підхід та технічне бачення в процесі модернізації та впровадження нових технологій.

6.1

Ви прекрасно реалізуєтесь у напрямі діяльності «Комп’ютерний iнжинiринг переробних і харчових виробництв», який передбачає взаємодію з технікою (комп’ютери, машини, автоматизовані лінії тощо). Технічний склад мислення сприятиме тому, що Ви з легкістю опануєте принципи роботи з комп’ютерами, машинами, механізмами та іншою технікою. У професійній діяльності Ви реалізуєте здібності аналітичного мислення, здатність швидко перемикатися з рівня абстрактного мислення і на рівень уявлень про конкретний продукт.

Ваша схильність мислити логічно та системно знадобиться при опануванні «Комп’ютерних наук», які передбачають підготовку у сфері об’єктноорієнтованого програмування, web–дизайну, програмування мобільних додатків, тривимірного моделювання, інтелектуального аналізу даних, технологій захисту інформації, адміністрування комп’ютерних мереж та баз даних, штучного інтелекту, системного аналізу, а також проєктування інформаційних систем.

Ви здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі проєктування, тому Вам підходить програма «Комп’ютерне проєктування та дизайн». Ви зможете розвинути навички дизайну, навчитесь застосовувати певні теорії та методи механічної інженерії, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Опановуючи освітню програму «Харчові технології», зможете реалізувати технічний склад через опанування фундаментальними та професійно орієнтованими знаннями плодопереробних, сушильних і холодильних галузей для проведення проектно-технологічних і виробничо-технологічних робіт із розроблення та впровадження технічних і технологічних інновацій.

6.1

Доповніть Ваші природні здібності навичками роботи з сучасною сільськогосподарською технікою, машинами, вимірювальними приладами та лабораторним обладнанням на спеціальності «Агрономія» і Ви будете зажаданим фахівцем на ринку праці. Якщо оберете для себе здобуття знань у сфері садівництва та виноградарства, то застосуєте свої природні здібності в роботі з сучасною сільськогосподарською технікою, вимірювальними приладами, автоматизованими метеостанціями, лабораторним обладнанням, садовим інструментом на сучасних агропідприємствах.

Можна сміливо стверджувати, що більшість сучасних професій передбачає застосування технічних пристроїв та інформаційних технологій. Професійна діяльність фахівця з цивільної безпеки тісно пов`язана з вмінням аналізувати безпечність виробничого устаткування, оцінювати технічні показники й визначати стан мобільних енергетичних засобів, а також застосовувати автоматичні системи, прилади та пристрої, призначені для контролю стану виробничого середовища. Робота фахівця у сфері екології передбачає знання та розуміння технологій захисту навколишнього природного середовища та технічного устаткування, проведення лабораторних інструментальних аналізів та робота з сучасним обладнанням, яке дозволяє визначити параметри антропогенного навантаження на довкілля. Здобуття знань у сфері геодезії та землеустрою дозволить Вам працювати з високоточними електронними геодезичними приладами при здійсненні змінення місцевості, розробці землевпорядних проєктів, будівництві та розвитку територій.

6.1

Можете впевнено обирати й інші сфери, які також у сучасних умовах передбачають застосування інформаційних технологій. Обравши освітню програму «Маркетинг», Ви опануєте навички роботи із сучасними цифровими технологіями. У сучасних маркетингових компаніях все більше підтримується робота маркетологів вдома. Володіння навичками цифрової грамотності, Web-дизайну, графічного дизайну та цифрового маркетингу підвищує потребу у таких фахівцях у будь-якій компанії світу, незалежно від  місця проживання. Напрям «Маркетинг» пропонує вивчення понад 10 видів програмного забезпечення та майже 30 онлайн-платформ для створення сайтів, мобільних додатків, креативного дизайну, а також аналітики діяльності в Інтернет-просторі.

Здобуття знань в галузі обліку та оподаткування познайомить з поняттям «винахід», що відображає рішення завдань, пов’язаних з управлінням інформацією. Бухгалтер на відміну від інших фахівців, володіє унікальним інформаційним світоглядом, що стоїть на рівні з програмуванням та моделюванням. Маючи технічний склад мислення, Ви зможете опанувати програмні пакети та спеціальні інформаційні технології, які активно застосовують у сферах економічного консалтингу, фінансів, банківської справи та страхування. Використання цифрових технологій популярне й у сфері підприємництва та бізнес-технологій, туризму, готельно-ресторанної справи для підвищення ефективності та результативності процесів, виробництва та послуг, а у сферах менеджменту та публічного адміністрування інформаційні технології зможете застосовувати для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень та реалізації проєктів.