Приймальна комісія Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного – робочий орган закладу вищої освіти, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти України, Правил прийому на навчання до ТДАТУ, Статуту ТДАТУ та положення про Приймальну комісію ТДАТУ.
.