Приймальна комісія Таврійського державного агротехнологічного університету – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом МОН від 13 жовтня 2016 року № 1236, Правил прийому на навчання до Таврійського державного агротехнологічного університету, Статуту Таврійського державного агротехнологічного університету та положення про Приймальну комісію.