Про перелік документів, що подаються вступниками до приймальної комісії Таврійського державного агротехнологічного університету

 1. Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

До заяви поданої в паперовій формі вступник додає:

 • копії документів зазначених у пункті 1;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку за формою 086-О;
 • папку-швидкозшивач, три файли та два конверти по Україні з марками.

Вступники, які подали документи в паперовій формі, отримавши рекомендацію до зарахування, у терміни виконання вимог до зарахування подають оригінали:

 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
 1. Вступники, які подали заяву в електронній формі (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), отримавши рекомендацію до зарахування, у терміни, встановлені для виконання вимог до зарахування подають до приймальної комісії:

 • оригінал атестату про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
 • оригінал сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копію документа, що посвідчує особу (3 примірника);
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (3 примірника).
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку за формою 086-О;
 • папку-швидкозшивач, три файли та два конверти по Україні з марками;
 • копію документу (за наявності оригіналу), що дає право вступнику на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти