Вартість навчання в ТДАТУ для вступників 2019 року

(ціни вказані за семестр)

 

Освітній ступінь бакалавра


Код
Спеціальність Денна форма навчання (нормативний або скорочений термін навчання) Заочна форма навчання (нормативний термін навчання) Заочна форма навчання (скорочений термін навчання)
051 Економіка 5100 3600 4000
071 Облік і оподаткування 5100 3600 4000
072 Фінанси, банківська справа та страхування 5100 3600 4000
073 Менеджмент 5100 3600 4000
075 Маркетинг 5100 3600 4000
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5100 3600 4000
101 Екологія 4550 3050  –
122 Комп’ютерні науки 5250 3225  3450
131 Прикладна механіка 4550 3225  –
133 Галузеве машинобудування 4550 3225  3450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4550 3225  3450
181 Харчові технології 4550 3225  3500
193 Геодезія та землеустрій 4550 3050  3275
201 Агрономія 4550 3225  3450
203 Садівництво та виноградарство 4550 3050
208 Агроінженерія 4550 3050 3275
241 Готельно-ресторанна справа 4550 3225  –
242 Туризм 4550 3225  –
263 Цивільна безпека 4550 3225
281 Публічне управління та адміністрування 5100 3500  3850

 


Освітній ступінь магістра

Код Спеціальність Освітній ступінь магістра (денна форма навчання) Освітній ступінь магістра (заочна форма навчання)
071 Облік і оподаткування 5850 4600
072 Фінанси, банківська справа та страхування 5850 4600
073 Менеджмент 5550 4600
075 Маркетинг 5850 4600
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5850 4600
101 Екологія 5650 4600
122 Комп’ютерні науки 5750 4650
133 Галузеве машинобудування 5650 4600
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 5650 4600
181 Харчові технології 5650 4650
201 Агрономія 5650 4600
208 Агроінженерія 5650 4600
263 Цивільна безпека 5650 4600
281 Публічне управління та адміністрування 5550 4600