Вартість навчання в ТДАТУ для вступників 2021 року

(ціни вказані у гривнях за семестр)

 

Освітній ступінь бакалавра


Код
Спеціальність Денна форма навчання (нормативний або скорочений термін навчання) Заочна форма навчання (нормативний термін навчання) Заочна форма навчання (скорочений термін навчання)
051 Економіка 9600 4350 4800
071 Облік і оподаткування 9600 4350 4800
072 Фінанси, банківська справа та страхування 9600 4350 4800
073 Менеджмент 9600 4350 4800
075 Маркетинг 9600 4350 4800
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 9600 4350 4800
101 Екологія 5950 3700  –
122 Комп'ютерні науки 9600 3900 4200
131 Прикладна механіка 5950 3900  –
133 Галузеве машинобудування 5950 3900 4200
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6050 3900 4200
181 Харчові технології 6050 3900 4250
193 Геодезія та землеустрій 6050 3700 3950
201 Агрономія 6050 3900 4200
203 Садівництво та виноградарство 6050 3700
208 Агроінженерія 5550 3700 3950
241 Готельно-ресторанна справа 9600 3900  –
242 Туризм 9600 3900 4200
263 Цивільна безпека 6050 3900
281 Публічне управління та адміністрування 9600 4250  4675

 


Освітній ступінь магістра

Код Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 12475 5550
071 Облік і оподаткування 12475 5550
072 Фінанси, банківська справа та страхування 12475 5550
073 Менеджмент 12475 5550
075 Маркетинг 12475 5550
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12475 5550
101 Екологія 6300 5550
122 Комп'ютерні науки 12475 5600
133 Галузеве машинобудування 6600 5550
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6600 5550
181 Харчові технології 6600 5600
201 Агрономія 6600 5550
208 Агроінженерія 6600 5550
263 Цивільна безпека 6600 5550
281 Публічне управління та адміністрування 12475 5550