Вартість навчання в ТДАТУ для вступників 2020 року

(ціни вказані у гривнях за семестр)

 

Освітній ступінь бакалавра


Код
Спеціальність Денна форма навчання (нормативний або скорочений термін навчання) Заочна форма навчання (нормативний термін навчання) Заочна форма навчання (скорочений термін навчання)
051 Економіка 6975 3950 4400
071 Облік і оподаткування 6975 3950 4400
072 Фінанси, банківська справа та страхування 6975 3950 4400
073 Менеджмент 6975 3950 4400
075 Маркетинг 6975 3950 4400
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6975 3950 4400
101 Екологія 5400 3350  –
122 Комп'ютерні науки 6975 3550  3800
131 Прикладна механіка 5400 3550  –
133 Галузеве машинобудування 5400 3550  3800
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 5500 3550  3800
181 Харчові технології 5500 3550  3850
193 Геодезія та землеустрій 5500 3350  3600
201 Агрономія 5500 3550  3800
203 Садівництво та виноградарство 5500 3350
208 Агроінженерія 5050 3350 3600
241 Готельно-ресторанна справа 6975 3550  –
242 Туризм 6975 3550  3800
263 Цивільна безпека 5500 3550
281 Публічне управління та адміністрування 6975 3850  4250

 


Освітній ступінь магістра

Код Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 9075 5050
071 Облік і оподаткування 9075 5050
072 Фінанси, банківська справа та страхування 9075 5050
073 Менеджмент 9075 5050
075 Маркетинг 9075 5050
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 9075 5050
101 Екологія 5750 5050
122 Комп'ютерні науки 9075 5100
133 Галузеве машинобудування 6000 5050
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6000 5050
181 Харчові технології 6000 5100
201 Агрономія 6000 5050
208 Агроінженерія 6000 5050
263 Цивільна безпека 6000 5050
281 Публічне управління та адміністрування 9075 5050