Вартість навчання в ТДАТУ для вступників 2022 року

(ціни вказані у гривнях за семестр)

Завантажити

Освітній ступінь бакалавра


Код
Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 9400  5300
071 Облік і оподаткування 9400  5300
072 Фінанси, банківська справа та страхування 9400  5300
073 Менеджмент 9400  5300
075 Маркетинг 9400  5300
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 9400  5300
101 Екологія  6600 4400
122 Комп'ютерні науки 9000 5000
131 Прикладна механіка 6600 4400
133 Галузеве машинобудування 6600 4400
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6600 4400
181 Харчові технології 6600 4400
193 Геодезія та землеустрій 6600 4400
201 Агрономія 6600 4400
203 Садівництво та виноградарство 6600 4400
208 Агроінженерія 6600 4400
241 Готельно-ресторанна справа 9000 5000
242 Туризм 9000 5000
263 Цивільна безпека 6600 4400
281 Публічне управління та адміністрування 9400  5300

 


Освітній ступінь магістра

Код Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 10800 6200
071 Облік і оподаткування 10800  6200
072 Фінанси, банківська справа та страхування 10800  6200
073 Менеджмент 10800  6200
075 Маркетинг 10800  6200
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10800  6200
101 Екологія 7000 4700
122 Комп'ютерні науки 10800  6200
133 Галузеве машинобудування 7000  4700
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7000  4700
181 Харчові технології 7000  4700
193 Геодезія та землеустрій  7000  4700
201 Агрономія 7000  4700
208 Агроінженерія 7000  4700
242 Туризм  9500 5300
263 Цивільна безпека  7000  4700
281 Публічне управління та адміністрування 10800  6200