Вартість навчання в ТДАТУ для вступників 2024 року

(ціни вказані у гривнях за семестр)

Завантажити

Освітній ступінь бакалавра


Код
Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 11000 7000
071 Облік і оподаткування 11000  7000
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 11000  7000
073 Менеджмент 11000  7000
075 Маркетинг 11000  7000
076 Підприємництво та торгівля 11000  7000
101 Екологія 8500 6000
122 Комп'ютерні науки 11000  7000
131 Прикладна механіка 8500  6000
133 Галузеве машинобудування 8500  6000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 8500  6000
181 Харчові технології 8500  6000
193 Геодезія та землеустрій 8500  6000
201 Агрономія 8500  6000
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство 8500  6000
208 Агроінженерія 8500  6000
241 Готельно-ресторанна справа 11000  7000
242 Туризм і рекреація 11000  7000
263 Цивільна безпека 8500  6000
281 Публічне управління та адміністрування 11000  7000

 


Освітній ступінь магістра

Код Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 13500 8000
071 Облік і оподаткування 13500  8000
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 13500  8000
073 Менеджмент 13500  8000
075 Маркетинг 13500  8000
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 13500  8000
101 Екологія 9300 7000
122 Комп'ютерні науки 13500  8000
133 Галузеве машинобудування 9300  7000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 9300  7000
181 Харчові технології 9300  7000
193 Геодезія та землеустрій 9300  7000
201 Агрономія 9300  7000
208 Агроінженерія 9300  7000
242 Туризм і рекреація 13500  8000
263 Цивільна безпека 9300  7000
281 Публічне управління та адміністрування 13500  8000