Вартість навчання в ТДАТУ для вступників 2023 року

(ціни вказані у гривнях за семестр)

Завантажити

Освітній ступінь бакалавра


Код
Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 9500  5500
071 Облік і оподаткування 9500  5500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 9500  5500
073 Менеджмент 9500  5500
075 Маркетинг 9500  5500
076 Підприємництво та торгівля 9500  5500
101 Екологія 6700 4500
122 Комп'ютерні науки 9200 5000
131 Прикладна механіка 6700 4500
133 Галузеве машинобудування 6700 4500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6700 4500
181 Харчові технології 6700 4500
193 Геодезія та землеустрій 6700 4500
201 Агрономія 6700 4500
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство 6700 4500
208 Агроінженерія 6700 4500
241 Готельно-ресторанна справа 9200 5000
242 Туризм і рекреація 9200 5000
263 Цивільна безпека 6700 4500
281 Публічне управління та адміністрування 9500  5500

 


Освітній ступінь магістра

Код Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 11200 6500
071 Облік і оподаткування 11200 6500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 11200 6500
073 Менеджмент 11200 6500
075 Маркетинг 11200 6500
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 11200 6500
101 Екологія 7300 5000
122 Комп'ютерні науки 11200 6500
133 Галузеве машинобудування 7300 5000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7300 5000
181 Харчові технології 7300 5000
193 Геодезія та землеустрій 7300 5000
201 Агрономія 7300 5000
208 Агроінженерія 7300 5000
242 Туризм і рекреація 9500 5300
263 Цивільна безпека 7300 5000
281 Публічне управління та адміністрування 11200  6500