6.1

Ви відноситесь до творчих людей, які мають здібності до креативної діяльності. Рекомендується обирати сфери, у яких Ви зможете реалізувати свій творчий потенціал, зможете займатись створенням новацій, нових виробів, послуг, технологій, генерувати нестандартні ідеї та проєкти. Обираючи напрям підготовки, зверніть увагу на те, яким чином у різних професіях Ви зможете реалізувати свій творчий потенціал.

Ідеально для вас підходить напрям «Маркетинг». Освітня програма пропонує розвиток креативних навичок створення унікальної пакування, проведення рекламних кампаній, розробки бренд-буку підприємства тощо. Ви зможете повною мірою реалізувати творчі здібності, здійснюючи маркетинг у соціальних мережах, реалізуватись у сфері PR-технологій. Вміння генерувати нестандартні рішення знадобиться при плануванні маркетингової діяльності та в процесі управління маркетинговими проєктами. Опанувавши цей напрям ви зможете запропонувати роботодавцю власний інноваційний проєкт з покращення маркетингової діяльності.

Творчість – це важлива складова діяльності фахівців з комп’ютерного iнжинiрингу переробних і харчових виробництв, який створює нові технічні засоби або програмний продукт. В процесі роботи інженер створює безліч варіантів рішення завдань, які відрізняються між собою формою, конструкцією, матеріалами, взаємодією з оператором, програмним кодом, логічними зв’язками та зовнішнім виглядом (інтерфейсом) які повинні подобатись замовникові (покупцеві). Вміння проаналізувати такі рішення, відібрати серед них найбільш перспективні та зробити це уявно в голові потребує гарної уяви та є важливою здібністю  інженера.

6.1

Реалізувати свої ідеї у процесі дизайну Ви зможете, опанувавши відповідні програмні продукти, які містять комплекти інструментів для формування засобами дизайну естетично досконалих об’єктів на професійному рівні та надають розширені можливості 3D-моделювання. Тому буде доречним свої творчі здібності підкріпити опануванням сучасними технологіями, що передбачено напрямом підготовки «Комп’ютерне проєктування та дизайн».

Обираючи освітню програму «Комп’ютерні науки» Ви зможете розвинути індивідуальне сприйняття та креативне мислення. Свій творчий потенціал Ви зможете реалізувати, опанувавши основні принципи UX/UI-дизайну, основи графічного дизайну у web-середовищі, основи проєктування цифрових інтерфейсів, етапи створення web-сторінок, розробки адаптивного дизайну та побудови ефективного дизайн-процесу.

Своє захоплення художніми образами Ви зможете гармонійно реалізувати у сфері «Садівництво та виноградарство», коли навчитеся закладати декоративний сад, висаджувати чарівні квітники та розробляти проєкти з ландшафтного дизайну. Здобуття знань з агрономії дає поштовх для творчості при виборі широкого спектра культур для вирощування, при створенні декоративних насаджень та проєктуванні ландшафтного дизайну.

Рекомендуємо звернути увагу на можливості реалізації ваших талантів у професійній діяльності агроінженера, адже вона неминуче пов’язана з творчістю та винахідницькою діяльністю. Агроінженер – це дослідник або науковець. Оскільки технічні об’єкти часто від початку до кінця створені або створюються самою людиною, а у світі техніки мало моральних обмежень, то фахівець з агроінженерії має широкі можливості для новаторства, винахідництва та технічної творчості.

6.1

Креативне бачення просто необхідно фахівцям у сфері підприємництва та бізнес-технологій. Як творча людина, Ви з легкістю знайдете варіанти організації власного бізнесу для реалізації оригінальних ідей та створення інноваційних бізнес-моделей. Опановуючи цей напрям, Ви навчитесь правильно організовувати ведення бізнесу та втілення інноваційних проєктів. Підприємництво – це натхненна ідея, яка реалізовується фахівцями з креативним баченням та творчим підходом. Це особлива здібність — бачити цифрами складний світ економічних показників, тенденцій та динаміки розвитку економічних процесів, яким мають володіти фахівці з економічного консалтингу, що створюють нові нестандартні підходи та стратегії розвитку бізнесу.

В разі зацікавленості у здобутті знань у сфері туризму, готельно-ресторанної справи, Ви зможете повною мірою реалізувати творчі здібності у розробці концепцій гостинності, створення нових туристичних продуктів у умовах невизначеності, коли потрібно шукати інноваційні підходи для забезпечення конкурентоспроможності організацій. Діяльність фахівця з готельно-ресторанної справи неможлива без креативного та наукового підходу та потребує здібності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу на основі застосування теорій та методів системи наук.

Вам добре підійде напрям «Харчові технології», адже професійна діяльність технолога харчового виробництва неминуче пов’язана з творчістю та науковою діяльністю. Виконання робіт, пов’язаних із дослідженням технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням наявних технологій виробництва харчових продуктів.

Ваші творчі здібності, підкріплені лідерськими якостями, дуже популярні у сфері менеджменту. Реалізуючи задатки креативності, спеціалісти-менеджери спрямовують зусилля на формування позитивного іміджу підприємства і, як результат, зростання прибутку, пришвидшення темпів його ринкового розвитку. Опанування мистецтва публічного управління дозволить Вам реалізувати свої креативні навички при підготовці та реалізації проєктів розвитку територій, адже сьогодні держава потребує інноваційних підходів для втілення реформ децентралізації та відбудови багатьох сфер життєдіяльності.

6.1

На сьогодні одне з сучасних екологічних спрямувань має і науково-творчу складову – це біомімікрійний підхід, тобто запозичення концепцій природи, які інтегруються в технічні системи та ергономічні властивості буденних речей. Чи знаєте Ви, що появою застібки-липучки, будовою форми швидкісного японського потягу людство завдячує саме рішенням, які знайшли в природі? Тож опанування напряму «Екологія» дозволить реалізувати творчі здібності та краще бачити можливості створенні новацій.

Творчих здібностей потребує напрям «Фінанси, банківська справа та страхування», адже фінансист – це творча людина, яка прораховує виробничу і фінансову діяльність підприємства, прогнозує його фінансовий стан і грошові потоки. Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту і терпіння. Фахівець з обліку та оподаткування, який займає почесне місце на підприємстві, є правою рукою керівника, яка відповідає за все, що пов’язано з цифрами, без нього не буде контролю і порядку на підприємстві. Їх діяльність пов’язана з аналізом, дослідженням, контролем, плануванням, організацією та управлінням, прийняттям нестандартних рішень. Тож Ваше незалежне, творче та оригінальне мислення, високий рівень розумового розвитку будуть потрібні у цій сфері.

Ви певною мірою матимете змогу реалізувати свої творчі здібності у сфері, що потребує просторового сприйняття натурних ділянок, візуалізації даних у вигляді картографічного матеріалу, креативної реалізації персональних здібностей передачі просторової інформації. В такому випадку вам доречно опановувати напрям «Геодезія та землеустрій», який, окрім комунікації з людьми, природою, високоточних сучасним технічним устаткуванням та програмним забезпеченням, потребує творчого підходу до вирішення завдань. Неможлива без творчої складової трудова діяльність фахівця з цивільної безпеки, адже він повинен демонструвати культуру мислення, впевнено вести культурний діалог, вміти читати ескізи та креслення, моделювати логіко-імітаційним методом моделювати небезпечні ситуації на виробництві. Творчого підходу у сучасних умовах потребує навіть така суто технічна сфера, як «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», адже винахідництво та пошук шляхів впровадження альтернативних джерел енергії сьогодні дуже актуальне питання.