Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника, за результатами якої за кожний предмет (українська мова, математика, історія України, іноземна мова) виставляються оцінки за шкалою 100-200.

– Право вступу на основі співбесіди матимуть вступники, що відносяться до пільгових категорій, зокрема мешканці окупованих територій.

– Реєстрація бажаючих пройти співбесіду буде здійснюватися з 3 до 10 липня 2024 року через електронний кабінет вступника, створений на сайті https://vstup.edbo.gov.ua.

– Дати проведення співбесід:

  • за всіма джерелами фінансування  – з 8 до 19 липня
  • виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб – з 8 до 31 липня

– Співбесіди будуть проводитись в дистанційній формі (за допомогою відеозв’язку)

– Порядок проведення співбесід викладено в додатку 12 до Правил прийому ТДАТУ

АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ПРОЙТИ СПІВБЕСІДУ