6.1

Ви належите до типу людей математичного складу мислення. Для такого типу мислення ідеально підходить робота з числами, формулами, з комп’ютерами, інформаційними системами, в мережі Інтернет. Ви прекрасно зможете аналізувати дані та бачити причинно-наслідкові зв’язки, прогнозувати тенденції розвитку економічних процесів. Такі здібності стануть у пригоді в роботі у сфері обліку та оподаткування. Ви зможете стати висококласним бухгалтером, який розбирається у всіх питаннях обліку та податкової політики. Бухгалтери потрібні на ринку праці завжди, вони можуть мати переважно нормований робочий день та можливості мати додатковий заробіток (допомагати з веденням бухгалтерії підприємцям, або працювати за сумісництвом на декількох підприємствах). Вам прекрасно  підійде професійна реалізація у сфері економічного консалтингу, зокрема як економіст з аналізу даних, фахівець у сфері розвитку бізнесу та розробки стратегії удосконалення діяльності підприємств.

Ваше природне поважне ставлення до цифр, вміння концентруватись, скрупульозність та посидючість будуть сприяти професійні реалізації у цьому напрямі, а також за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування». Це єдина спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, страхові компанії, органи місцевого самоврядування, органи  скарбничої служби, органи податкової служби) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури, сільські та міські ради, районні та обласні державні адміністрації тощо).

6.1Ваше природне сприйняття знакових систем сприятиме опануванню комп’ютерними науками, реалізації у сфері комп’ютерного проєктування та дизайну. Навчання на спеціальності прикладної механіки дозволить опанувати у розширеному обсязі обчислювальну математику, програмування, моделювання й оптимізацію технологічних процесів, методи пошуку технічних рішень і експериментальних досліджень, а також розробку та експлуатацію автоматизованих систем та технологій комп’ютерного проєктування. Випускники напряму «Комп’ютерний iнжинiринг переробних і харчових виробництв» працюють з математичними символами та операторами мов програмуванням (при створенні або редагуванні програмного коду), формулами (здійснює розрахунки), графікою (кресленнями або 3D-моделями об’єктів).Таким чином, Ви зможете поєднати з елементами творчості власні здібності до зосередження,  занурення у роботу над конкретним проєктом. За потреби розробити програмний код або конструкцію машини, що немає аналогів, Ви спиратиметесь на природну здатність концентруватись і стійкість уваги.

Ваше вміння працювати з даними має попит у сфері маркетингу, адже сучасні маркетологи мають здатні працювати з масивами великих даних. Вони використовують цифрові технології для збору та обробки інформації, планування процесів логістики, організації інфраструктури ринку, прогнозування цінових коливань. Можливість роботи з Big Data в маркетингу забезпечує конкурентні позиції на ринку праці, адже такі фахівці вкрай необхідні у Європі та Північній Америці. Поєднання здібностей цифрового аналізу з вивченням іноземних мов «з нуля» гарантує працевлаштування маркетолога-аналітика у великих компаніях. Ваші вміння аналізувати дані,  приймати креативні або інноваційні рішення та брати за них відповідальність, обґрунтовувати шляхи вирішення наявних проблем стане у нагоді при отриманні освіти у сфері підприємництва та бізнес-технологій.

6.1

Ви зможете реалізуватись у такій важливій сфері, як «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», адже вона підходить людям з технічним складом мислення та вмінням здійснювати математичні розрахунки. Уважність до деталей, вміння концентруватись виключно на виконуваному процесі вкрай важливі. Праця енергетика вимагає ретельності.

Опановуючи напрям «Туризм», Ви стикнетесь з необхідністю застосовувати вміння здійснювати моніторинг, аналіз та систематизацію туристичної інформації,  створювати інтерактивні презентації туристичної інформації  для партнерів і споживачів послуг.

Якщо Ви обрали навчання за напрямом «Менеджмент», то зможете посилити свої здібності набуттям навичок системного планування та раціонального використання робочого часу, спрямуєте свої таланти на діяльність, пов’язану з підготовкою точної та систематизованої інформації для управління виробничими та суспільними процесами. Також Вам добре підійде програма «Публічне адміністрування», що сформує здатність організувати інформаційне-аналітичне забезпечення управлінських процесів, із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.

6.1

Вам підійде напрям підготовки «Екологія», адже перспективи створення відкритих баз екологічних даних, можливості моделювати зміну параметрів довкілля та обґрунтовувати подальші «екологічні сценарії» – це не віддалене майбутнє, а підходи, які використовують в професійній діяльності сучасні екологи-аналітики та науковці.

Ваша схильність до програмування є потрібною у сфері геодезії та землеустрою. Це дозволить Вам швидко опанувати програмне середовище Digitals при створенні проєктів і виділенні земельних ділянок, навчитись використовувати технології цифрового знімання із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Ваша схильність аналізувати дані є потрібною в галузі садівництва та виноградарства при запровадженні ІТ-, SMART- та GIS-технологій, при моделюванні технологій захисту культур від хвороб та шкідників, при моніторингу агрокліматичних даних.

В професійній діяльності агроінженера потрібні особливі здібності занурюватись у світ сухих позначень і сконцентруватись на тих відомостях, які несуть за собою ті чи інші знаки (технологічні та операційні карти, план-графіки тощо). Під час роботи зі знаками виникають завдання контролю, перевірки, звітності, обробки відомостей, а також завдання винаходження нових знаків та знакових систем, тобто тут також є своєрідна можливість для творчості. Також сучасна агрономія – це високотехнологічна сфера діяльності, в якій ви зможете реалізувати здібності до обробки даних, застосування інформаційних технологій для моделювання систем захисту сільськогосподарських культур, прогнозування та програмування врожайності, моніторингу метеорологічних даних.

6.1

Здатність виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм має бути властивою фахівцям у сфері «Харчові технології», які також можуть працювати у консультаційних, консалтингових, конструкторських і проєктних організаціях та установах, підрозділах органів державного та муніципального управління. Вміння з безлічі зв’язків виділяти істотні для даного явища, визначити структуру завдання і потім представити процес розв’язання задачі в цілому буде потрібним при роботі у сфері готельно-ресторанної справи. Ви опануєте методи, технологічні заходи та інформаційні основи технологій, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра, а також добре зможете обирати способи забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу різних типів.

Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел дозволить Вам досить легко опановувати напрям «Цивільна безпека» та засвоїти знання з розробки текстів і документів з питань професійної діяльності, використання сучасних інформаційних технологій, систем управління базами даних, стандартних пакетів прикладних програм.