Перелік спеціальностей та ліцензованих обсягів
Таврійського державного агротехнологічного університету,
за якими здійснюється набір здобувачів вищої освіти

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми Загальний ліцензований обсяг Нормативний термін навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Факультет Економіки та бізнесу
051 Економіка Економічна кібернетика та програмування 50 4 роки 4 роки
6 місяців
Економічний консалтинг та бізнес-економіка 4 роки 4 роки
6 місяців
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 175 4 роки 4 роки
6 місяців
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 100 4 роки 4 роки
6 місяців
073 Менеджмент Менеджмент 100 4 роки 4 роки
6 місяців
075 Маркетинг Маркетинг 100 4 роки 4 роки
6 місяців
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 100 4 роки 4 роки
6 місяців
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 100 4 роки 4 роки
6 місяців
242 Туризм Туризм 75 4 роки 4 роки
6 місяців
Факультет Агротехнологій та екології
101 Екологія Екологія 100 4 роки 4 роки
6 місяців
181 Харчові технології Харчові технології 75 4 роки 4 роки
6 місяців
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 75 4 роки 4 роки
6 місяців
201 Агрономія Агрономія 175 4 роки 4 роки
6 місяців
203 Садівництво та виноградарство Садівництво та виноградарство 100 4 роки 4 роки
6 місяців
263 Цивільна безпека Цивільна безпека 50 4 роки 4 роки
6 місяців
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 75 4 роки 4 роки
6 місяців
Факультет енергетики і комп’ютерних технологій
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 80 4 роки 4 роки
6 місяців
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 275 4 роки 4 роки
6 місяців
Механіко-технологічний факультет
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування і дизайн 200 4 роки 4 роки
6 місяців
133 Галузеве машинобудування Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв 200 4 роки 4 роки
6 місяців
208 Агроінженерія Агроінженерія 500 4 роки 4 роки
6 місяців

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми Загальний ліцензований обсяг Нормативний термін навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Факультет Економіки та бізнесу
051 Економіка Економіка 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 80 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 60 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
073 Менеджмент Менеджмент 100 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
075 Маркетинг Маркетинг 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 60 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 100 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
Факультет Агротехнологій та екології
101 Екологія Екологія 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
181 Харчові технології Харчові технології 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
201 Агрономія Агрономія 100 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
263 Цивільна безпека Цивільна безпека 30 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
Факультет енергетики і комп’ютерних технологій
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 150 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
Механіко-технологічний факультет
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
208 Агроінженерія Агроінженерія
(освітньо-професійна)
200 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
Агроінженерія
(освітньо-наукова)
1 рік 9 місяців