Завантажити буклет “Освітні програми ТДАТУ 2024”

Спеціальності 2023 МТФ

Спеціальності 2023 ЕКТ

Спеціальності 2023 ФЕБ

Спеціальності 2023 АТЕ

Перелік спеціальностей та ліцензованих обсягів
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, за якими здійснюється набір здобувачів вищої освіти

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми Загальний ліцензований обсяг Нормативний термін навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Факультет Економіки та бізнесу
051 Економіка Економічний консалтинг та бізнес-економіка 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
071 Облік і оподаткування(відео) Облік і оподаткування 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок(відео) Фінанси, банківська справа та страхування 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
073 Менеджмент Менеджмент 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
075 Маркетинг Маркетинг 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво та бізнес-технології 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
281 Публічне управління та адміністрування(відео) Публічне управління та адміністрування 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
242 Туризм і рекреація Туризм 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
Факультет Агротехнологій та екології
101 Екологія Екологія 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
181 Харчові технології(відео) Харчові технології 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
201 Агрономія Агрономія 200 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство Садівництво та виноградарство 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
263 Цивільна безпека Цивільна безпека 50 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
241 Готельно-ресторанна справа(відео) Готельно-ресторанна справа 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
Факультет енергетики і комп’ютерних технологій
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 200 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
Механіко-технологічний факультет
131 Прикладна механіка(відео) Комп’ютерне проектування і дизайн 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
133 Галузеве машинобудування Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв 100 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців
208 Агроінженерія Агроінженерія 300 3 роки 10 місяців 4 роки
6 місяців

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми Загальний ліцензований обсяг Нормативний термін навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Факультет Економіки та бізнесу
051 Економіка Економіка 45 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
071 Облік і оподаткування(відео) Облік і оподаткування 45 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок(відео) Фінанси, банківська справа та страхування 55 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
073 Менеджмент Менеджмент 90 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
075 Маркетинг Маркетинг 45 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 45 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
242 Туризм і рекреація Туризм 25 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
281 Публічне управління та адміністрування(відео) Публічне управління та адміністрування 60 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
Факультет Агротехнологій та екології
101 Екологія Екологія 45 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
181 Харчові технології(відео) Індустрія здорового харчування 50 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 45 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
201 Агрономія Агрономія 130 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
263 Цивільна безпека Цивільна безпека 30 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
Факультет енергетики і комп’ютерних технологій
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 60 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 150 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
Механіко-технологічний факультет
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 60 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців
208 Агроінженерія Агроінженерія 200 1 рік
6 місяців
1 рік
6 місяців