Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна
(І сесія – літо)
Заочна
(ІІ сесія – осінь)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 
з 1 серпня по 30 вересня
Початок прийому заяв і документів
13 серпня
26 жовтня
Закінчення прийому заяв  і документів:
– для осіб, які складають вступні іспити та проходять співбесіду, що проводить Університет
о 18.00 годині 16 серпня
02 листопада
– для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами ЗНО
22 серпня
09 листопада
Термін проведення співбесід
16-18
серпня
04-08 листопада
Термін проведення вступних іспитів
01-12 серпня (вступ за держзамовленям)
13-20 серпня (вступ за контрактом)
04-08 листопада
Оприлюднення рейтингового списку:
– для осіб, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 20 серпня не пізніше 09 листопада за результатами співбесіди тільки на небюджетні КП
– для осіб, які рекомендовані до зарахування на основі результатів ЗНО та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням (на відкриті КП) та за кошти фізичних/юридичних осіб (небюдженті КП)
не пізніше 18.00 години 27 серпня 09 листопада
тільки на небюджетні КП
 – для осіб, які рекомендовані до зарахування на основі результатів ЗНО та вступних іспитів за кошти фізичних/юридичних осіб (на відкриті КП) не раніше 06 вересня  –
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням для осіб за результатами співбесіди та за квотами-2
не пізніше 10.00 години 22 серпня
– за державним замовленням для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами ЗНО, а також за результатами вступних іспитів
не пізніше 18.00 години 31 серпня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням для осіб за результатами співбесіди та за квотами-2
не пізніше 15.00 години 22 серпня
– за державним замовленням для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами ЗНО, а також за результатами вступних іспитів
5 вересня
– за кошти фізичних /юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів
основний – 7 вересня,

за зверненням вступників до 30 вересня

не пізніше 11 листопада
Переведення на вакантні  місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
не пізніше 15 вересня
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І)
до 30 вересня

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього ступеня бакалавра або вище його рівня):

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна /  Заочна (І сесія – літо)
 Заочна (ІІ сесія – осінь)
Початок прийому заяв та  документів
13 серпня
26 жовтня
Закінчення прийому заяв та  документів
 22 серпня 06 листопада
Проведення фахових   вступних випробувань
25-30 серпня
 07-09 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
31 серпня  10 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 4 вересня  –
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
 5 вересня  –
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний 7 вересня,
за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 12 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І)
до 30 вересня

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього бакалавра за спеціальностями 201 «Агрономія» та 208 «Агроінженерія»

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна / Заочна (І сесія – літо)
 Заочна (ІІ сесія – осінь)
Початок прийому заяв та документів
5 серпня
 26 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів
21 серпня
 12 листопада
Проведення вступного випробування з іноземної мови та фаху
з 5 по 26 серпня
 13-16 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
 28 серпня
18 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 06 вересня
 –
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
11 серпня
 –
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний 11 серпня,
за зверненням вступників до 30 вересня
 не пізніше 21 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) 
до 30 вересня
 –

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за усіма спеціальностями набору в Університеті (крім спеціальностей 201 «Агрономія» та 208 «Агроінженерія»)

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів *
з 1 серпня
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
з 12 травня по 05 червня
додаткова сесія у строки, встановлені УЦОЯО
Початок прийому заяв та документів:
для вступників, які складають вступний іспит з іноземної мови в ТДАТУ відповідно до п.13 Додатка 7 цих Правил
12 травня
для вступників, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови
5 серпня
26 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів:
для вступників, які складають вступний іспит з іноземної мови в ТДАТУ
5 червня
для вступників, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови
22 серпня
12 листопада
Проведення фахового вступного випробування
з 5 по 26 серпня
13-16 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
28 серпня
18 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 6 вересня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
11 вересня
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний 11 серпня, за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 21 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) 
до 30 вересня

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) денної та заочної форм здобуття освіти за усіма спеціальностями набору в Університеті виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за небюджетними конкурсними пропозиціями)

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна / Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь) 
Початок прийому заяв та документів
5 серпня
 26 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів
21 серпня
 12 листопада
Проведення вступного випробування з іноземної мови та фаху
з 5 по 26 серпня
 13-16 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
28 серпня  18 листопада
Зарахування вступників:
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний – 11 серпня,
за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 21 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І)
до 30 вересня
 –