Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна
(І сесія – літо)
Заочна
(ІІ сесія – осінь)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 
з 01 липня по 30 серпня з 01 липня по 30 серпня
Початок прийому заяв і документів
10 липня
25 жовтня
Закінчення прийому заяв  і документів:
– для осіб, які складають вступні іспити та проходять співбесіду, що проводить Університет
о 18.00 годині 16 липня
02 листопада
– для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами ЗНО
22 липня
08 листопада
Термін проведення співбесід
17-19 липня
04-08 листопада
Термін проведення вступних іспитів
17-22 липня
04-08 листопада
Оприлюднення рейтингового списку:
– для осіб, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 20 липня не пізніше 09 листопада за результатами співбесіди тільки на небюджетні КП
– для осіб, які рекомендовані до зарахування на основі результатів ЗНО та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням (на відкриті КП) та за кошти фізичних/юридичних осіб (небюдженті КП)
не пізніше 18.00 години 26 липня 09 листопада

тільки на небюджетні КП

 – для осіб, які рекомендовані до зарахування на основі результатів ЗНО та вступних іспитів за кошти фізичних/юридичних осіб (на відкриті КП) не раніше 12.00 години 01 серпня  –
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням для осіб за результатами співбесіди та за квотами-2
не пізніше 10.00 години 22 липня
– за державним замовленням для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами ЗНО, а також за результатами вступних іспитів
не пізніше 18.00 години 31 липня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням для осіб за результатами співбесіди та за квотами-2
не пізніше 15.00 години 22 липня
– за державним замовленням для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами ЗНО, а також за результатами вступних іспитів
не пізніше 12.00 години 01 серпня
– за кошти фізичних /юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів
основний – 5 серпня,

за зверненням вступників до 30 вересня

не пізніше 11 листопада
Переведення на вакантні  місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
не пізніше 09 серпня
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього ступеня бакалавра або вище його рівня):

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна (додаткова сесія – весна)
Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь)
Початок прийому заяв та  документів
13 липня
30 березня
13 липня
26 жовтня
Закінчення прийому заяв та  документів
0 18.00 годині 22 липня
08 квітня
0 18.00 годині 22 липня
06 листопада
Проведення фахових   вступних випробувань
23-26 липня
09-10 квітня
23-26 липня
07-09 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
не пізніше 18.00 години 27 липня
13 квітня
не пізніше 18.00 години 27 липня
10 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 31 липня
не пізніше 18.00 години 31 липня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 01 серпня
не пізніше 12.00 години 01 серпня
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний 5 серпня,
за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 17 квітня основний 5 серпня,
за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 12 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня
до 15 вересня

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього бакалавра за спеціальностями 201 «Агрономія» та 208 «Агроінженерія»

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна (додаткова сесія – весна)
Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь)
Початок прийому заяв та документів
5 липня
30 березня
5 липня
26 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів
23 липня
08 квітня
23 липня
12 листопада
Проведення додаткового вступного випробування (фахової співбесіди)
з 6 по 29 травня, з 05 по 26 липня
08-09 квітня
з 6 по 29 травня, з 05 по 26 липня
з 12 по 14 листопада
Проведення вступного випробування з іноземної мови та фаху
24-26 липня
09-12 квітня
24-28 липня
13-16 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
не пізніше 12.00 години 02 серпня
13 квітня
не пізніше 12.00 години 02 серпня
18 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 10 серпня
не пізніше 18.00 години 10 серпня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 11 серпня
не пізніше 12.00 години 11 серпня
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний 13 серпня, за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 17 квітня
основний 13 серпня, за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 21 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня
до 15 вересня

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за усіма спеціальностями набору в Університеті (крім спеціальностей 201 «Агрономія» та 208 «Агроінженерія»)

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів *
з 01 липня по 30 серпня
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
з 06 травня по 03 червня
додаткова сесія у строки, встановлені УЦОЯО
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів *
з 01 липня по 30 серпня
Початок прийому заяв та документів:
для вступників, які складають вступний іспит з іноземної мови в ТДАТУ відповідно до п.13 Додатка 7 цих Правил
17 червня
для вступників, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови
5 липня
26 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів:
для вступників, які складають вступний іспит з іноземної мови в ТДАТУ
25 червня
для вступників, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови
22 липня
12 листопада
Проведення додаткового вступного випробування (фахової співбесіди)
з 06 по 29 травня, з 05 по 26 липня
з 12 по 14 листопада
Проведення фахового вступного випробування
з 26 по 28 липня
13-16 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
не пізніше 12.00 години 02 серпня
18 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 10 серпня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 11 серпня
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний 13 серпня, за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 21 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) денної та заочної форм здобуття освіти за усіма спеціальностями набору в Університеті виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за небюджетними конкурсними пропозиціями)

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна (додаткова сесія – весна)
Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь)
Початок прийому заяв та документів
5 липня
30 березня
5 липня
26 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів
23 липня
08 квітня
23 липня
12 листопада
Проведення додаткового вступного випробування (фахової співбесіди)
з 6 по 29 травня,
з 05 по 26 липня
08-09 квітня
з 6 по 29 травня,
з 05 по 26 липня
з 12 по 14 листопада
Проведення   вступного випробування з іноземної мови та фаху
24-26 липня
09-12 квітня
24-28 липня
13-16 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
не пізніше 12.00 години 02 серпня
13 квітня
не пізніше 12.00 години 02 серпня
18 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 10 серпня
не пізніше 18.00 години 10 серпня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 10 серпня
не пізніше 12.00 години 10 серпня
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний – 13 серпня,
за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 17 квітня основний – 13 серпня,
за зверненням вступників до 30 вересня
не пізніше 21 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня
до 15 вересня