Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра в 2022 році:

Етап вступної кампанії ОС магістра на основі ОС бакалавра
Основний набір – денна та заочна форма здобуття освіти Додатковий набір (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) – тільки заочна форма навчання
Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (для економічних спеціальностей)

з 27 червня
до 18:00 18 липня

з 27 червня
до 18:00 18 липня

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності з 10 до 17 серпня з 10 до 17 серпня
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності з 7 до 10 вересня з 7 до 10 вересня
Реєстрація електронних кабінетів вступників завантаження необхідних документів з 01 серпня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди (пільгові категорії) з 16 до 23 серпня

з 24 жовтня
до 2 листопада

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності або тільки фахового іспиту в Університеті

з 16 серпня
до 18:00 15 вересня

з 24 жовтня
до 4 листопада

Проведення індивідуальних усних співбесід з 25 до 31 серпня 3-4 листопада
Проведення фахового іспиту у ТДАТУ 16-17 вересня 08 листопада
Оприлюднення рейтингового списку 20 вересня 09 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням до 18:00 24 вересня
– за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 28 вересня

не пізніше
10 листопада

Зарахування вступників:
– за державним замовленням 25 вересня
– за кошти фізичних або юридичних осіб 29 вересня 11 листопада
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 10 жовтня