Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра в 2023 році:

 

Етап вступної кампанії ОС магістра на основі ОС бакалавра
Основний набір Додатковий набір (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня до 30 листопада  з 1 липня
до 30 листопада
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробування, фаховий іспит, співбесіда) очікуємо затвердження дат
Проведення співбесід, фахових іспитів з 17 до 28 липня
Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі з 31 липня до 18:00 21 серпня 15-24 листопада
Проведення фахового іспиту для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 31 липня до 18:00 14 серпня
Підтвердження місця навчання до 18:00 29 серпня
Зарахування:
– на бюджет 31 серпня
– на контракт не пізніше 30 вересня  не пізніше
30 листопада
Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт не пізніше 08 вересня