Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра в 2022 році:

Етап вступної кампанії  Денна та заочна форма здобуття освіти
Основний набір Додатковий набір (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
 Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з 26 квітня до 18:00 17 травня
 Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 13 червня до 16 червня
 Реєстрація електронних кабінетів вступників завантаження необхідних документів для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2020 та 2021 роках з 01 липня до 22 липня
 Реєстрація електронних кабінетів вступників завантаження необхідних документів для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2022 році з 13 липня до 22 липня
 Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту єдиного фахового вступного випробування (фахового вступного випробування у ТДАТУ) з 15 липня до 18:00 22 липня з 24 жовтня до 4 листопада
 Проведення єдиного вступного іспиту основна сесія

20 червня – 02 липня за графіком МОН

 Проведення єдиного фахового вступного випробування основна сесія

20 червня – 02 липня за графіком МОН

 –
 Проведення фахового вступного випробування у ТДАТУ 24-25 липня 08 листопада
 Оприлюднення рейтингового списку 02 серпня 09 листопада
 Виконання вступниками вимог до зарахування:
 – за державним замовленням не пізніше 08 серпня
 – за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше

10 серпня

не пізніше

10 листопада

Зарахування вступників:
 – за державним замовленням 09 серпня
 – за кошти фізичних або юридичних осіб 11 серпня  11 листопада

 

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за небюджетними конкурсними пропозиціями у 2022 році:

 Етап вступної кампанії  Денна та заочна форма здобуття освіти
 Основний набір (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)  Додатковий набір (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
 Прийом заяв та документів  з 15 липня до 18:00 22 липня  з 24 жовтня до 4 листопада
 Проведення вступного іспиту з іноземної мови у ТДАТУ  23 липня  07 листопада
 Проведення фахового вступного випробування у ТДАТУ  24-25 липня  08 листопада
 Оприлюднення рейтингового списку  2 липня  09 листопада
 Виконання вступниками вимог до зарахування:
 – за кошти фізичних або юридичних осіб  не пізніше 10 серпня  не пізніше 10 листопада
 Зарахування вступників:
 – за кошти фізичних або юридичних осіб

11 серпня

 11 листопада