Правила прийому на навчання до ТДАТУ у 2022 році (станом на 12.07.2022 р.)

 

ДОДАТКИ

Додаток 1.  Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 2.  Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Додаток 3.  Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра.

Додаток 4.  Перелік конкурсних предметів та їх вагових коефіцієнтів для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Додаток 5.  Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей ТДАТУ яким надається особлива підтримка.

Додаток 6.  Обсяги державного замовлення для здобуття вищої освіти у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного у 2022 році.

Додаток 7.  Правила прийому до аспірантури Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного у 2022 році.

Додаток 8.  Порядок прийому для здобуття вищої освіти до Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 9.  Вимоги до мотиваційних листів та критерії їх оцінювання

Додаток 10. Вагові коефіцієнти до оцінок з конкурсних предметів національного мультипредметного тесту при вступі на освітній рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 11. Порядок проведення фахових іспитів в дистанційній формі

Додаток 12. Порядок проведення індивідуальних усних співбесід в дистанційній формі