Згідно із пунктом 1 Розділу XV Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році:

“Правила прийому в 2021 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою радою закладу вищої освіти до 31 грудня 2020 року, розміщуються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.”

Правила прийому на навчання до ТДАТУ у 2021 році 
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра.
Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) та їх вагових коефіцієнтів для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2021 році.
Додаток 5. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей ТДАТУ яким надається особлива підтримка.
Додаток 6. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою,значенням 200-бальної шкали
Додаток 7. Спеціальні умови участі у конкурсному відборі деяких категорій вступників при вступі для здобуття вищої освіти у ТДАТУ.
Додаток 8. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та їх вагових коефіцієнтів для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста.
Додаток 9. Правила прийому до аспірантури Таврійського державного агротехнологічного університету у 2021 році.
Додаток 10. Таблиця відповідності середнього бала документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обрахованого за 100-бальною шкалою, значенням 20-бальної шкали при вступі до ТДАТУ для здобуття освітнього ступеня магістра.
Додаток 11. Порядок прийому для здобуття вищої освіти до ТДАТУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення