Правила прийому на навчання до ТДАТУ у 2024 році

ДОДАТКИ

Додаток 1.  Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання у 2024 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 2.  Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу у 2024 році зі скороченим терміном навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або освітній ступінь молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 3.  Перелік спеціальностей, освітніх програм та вступних випробувань для вступу в 2024 році на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 4.  Вагові коефіцієнти до оцінок з предметів національного мультипредметного тесту при вступі на освітній рівень бакалавра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2021 рр. та їх вагових коефіцієнтів для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2024 році

Додаток 6.  Обсяги державного замовлення для здобуття вищої освіти у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного у 2024 році.

Додаток 7.  Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей ТДАТУ яким надається особлива підтримка

Додаток 8.  Правила прийому до аспірантури (докторантури) Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Додаток 9.  Порядок прийому для здобуття вищої освіти до Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 10. Вимоги до мотиваційних листів та критерії їх оцінювання

Додаток 11. Порядок проведення фахових іспитів в дистанційній формі

Додаток 12. Порядок проведення співбесід в дистанційній формі