6.1

Ви належите до соціального типу людей, які схильні активно спілкуватись, легко контактують з іншими людьми, прагнуть допомагати людям та взаємодіяти з аудиторією. Таким особистостям підходить робота,  пов’язана з соціальними контактами.

Вам підійде адміністративна робота, пов’язана з організацією роботи колективу, створення структури управління та взаємодії. Здобуваючи освіту у сфері менеджменту, Ви навчитесь враховувати соціальні та психофізіологічні особливості працівників, об’єктивно оцінювати діяльність підлеглих, уміння розвивати персонал задля досягнення цілей колективу та організації. Обираючи напрям «Публічне адміністрування», що базується на сучасних теоріях управління та адміністрування, отримаєте практичну підготовку та пройдете стажування в органах виконавчої влади для ознайомлення із досвідом представників самоврядування. Надалі зможете реалізувати себе у сфері управління важливими сферами громадського життя та реалізації містоутворювальних проєктів.

Для того, щоб найкращим чином реалізувати себе у професійній сфері, Вам також підійде напрям  «Підприємництво та бізнес-технології». Здатність ефективно взаємодіяти з іншими людьми знадобиться у процесі розробки бізнес-проєктів, генерування стартапів, здійснення підприємницької діяльності та забезпечення контактів з бізнес-партнерами та клієнтами. Роль бізнесу і підприємництва у сучасному суспільстві не обмежується лише створенням робочих місць, матеріальних цінностей і примноження прибутку. Сучасний бізнес потребує соціально активних учасників та дозволить Вам динамічно розвиватись.

6.1

Вибір напряму «Маркетинг» дасть змогу проявити свої здібності комунікації та лідерства. Даний напрям передбачає створення професійного середовища «компанія-фахівець-клієнт». Ставши фахівцем з маркетингу, Ви зможете досконало доносити свої ідеї до інших людей, адже отримаєте знання у сфері ораторського мистецтва та вміння ведення переговорів. Зможете реалізувати особливості своєї особистості у професійній діяльності шляхом проведення опитування споживачів, допомагаючи в організації виставок на замовлення роботодавців.

У постійній комунікаціїї та взаємодії з іншими людьми (керівником, співробітниками, підлеглими) знаходяться фахівці з економічного консалтингу, надання бізнес-консультацій для підприємців, потребує вміння переконувати, аргументувати, долати супротив у процесі комунікації.

Жодне підприємство, організація, бізнес-структура не може функціонувати без фахівців з обліку та оподаткування. Інформація, якою вони володіють, є джерелом для моделювання бізнесу. Від вміння її правильно донести до користувача залежить кінцевий результат, тож Ваші комунікативні здібності та вміння працювати у команді будуть у нагоді. Навчання за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволить реалізувати себе у багатьох сферах життєдіяльності людини, починаючи з домашньої економіки, сімейного бюджету і закінчуючи створенням власного бізнесу. Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, фінансової, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях тощо.

Вам також рекомендується звернути увагу на напрям «Цивільна безпека», адже серед багатьох напрямів підготовки здобувачів вищої освіти – це чи не єдиний, де об`єктом вивчення є людина, а саме збереження її життя, здоров`я та працездатності в трудовому процесі й в умовах надзвичайних ситуацій.

6.1

Вам добре підійде професійна діяльність у сфері «Туризм», зорієнтована на реалізацію соціальних контактів у туристичному бізнесі. Будуть затребувані здібності працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці. Ви з успіхом також зможете реалізувати себе у здійсненні виробничо-технологічних, сервісно-виробничих процесів та організаційно-управлінській діяльності у сфері «Готельно-ресторанної справи», що передбачає постійну необхідність налагоджувати взаємодію з іншими людьми у сфері сервісу.

Фахівці у сфері «Харчових технологій» орієнтуються на сучасний стан харчової галузі з урахуванням особливостей організації та керування виробництвом, налагоджують комунікації з іншими людьми у процесах технічної експертизи, контролю якості готової продукції, інспектування безпечності харчової продукції на всіх етапах її виробництва.

Навички взаємодії з іншими людьми потрібні у діяльності у сфері «Екологія». Одним із пріоритетних спрямувань фахівців є популяризація екологічної складової в соціумі та реалізація проєктів та заходів екологічного спрямування. Ви зможете ефективно спілкуватись з людьми різних груп та вікових категорій, викладати та здійснювати екопросвітницьку діяльність.

Обираючи сферу «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», зможете реалізувати лідерські якості, адже професія енергетика вимагає високого рівня відповідальності. Такі фахівці вміють приймати складні рішення і брати на себе відповідальність за їх наслідки. Інженер-енергетик – гарант енергетичної безпеки підприємства та безперебійного енергопостачання.

6.1

Випускники напряму «Комп’ютерний iнжинiринг переробних і харчових виробництв», як правило, стають керівниками вищого або середнього рівня (директор, головний інженер, менеджер, керівник відділу тощо). Основна мета такого фахівця – забезпечення ефективної взаємодії з підлеглими (колективом). Тому Ваші комунікативні здібності та вміння встановлювати контакти з людьми будуть затребувані в процесі налагодження стосунків у колективі.

Будь-яка посада фахівця з агроінженерії вимагає комунікативних здібностей з людьми різних груп та вікових категорій. Будуть у нагоді навики та вміння встановлювати та підтримувати контакти з людьми. Здібності до комунікації дозволять Вам реалізуватися в агрономії в процесі здійснення адміністративної роботи у сфері агробізнесу, донесення інформації про сучасні агротехнології до виробничників.

Якщо Ви обираєте напрям «Садівництво та виноградарство», то зможете Ваш талант взаємодіяти з іншими людьми реалізувати в процесі надання професійних консультацій фермерам та садівникам, будете мати можливість ділитися інноваціями у сфері садівництва з аудиторією, бути учасником командних агропроєктів. Широкий спектр soft-skills, пов’язаних із роботою в команді, комунікабельністю, умінням пристосовуватись, навички тайм-менеджменту Ви зможете розвинути та реалізувати у сфері «Геодезії та землеустрою». Фахівці цього напряму приймають управлінські рішення щодо розвитку і раціонального використання територій, при інвентаризації земель і нерухомості.

Вибір напряму «Комп’ютерне проєктування та дизайн» дозволить здійснити організаційно-управлінську та інноваційну діяльність пов’язану з комп’ютерним моделюванням об’єктів різних галузей промисловості й АПК. Опанування «Комп’ютерними науками» дозволить реалізувати вміння здійснювати соціальні контакти на керівних посадах у перспективних ІТ-компаніях, в команді однодумців, в інноваційних проєктах. ІТ-фахівці будують успішну кар’єру. Завдяки специфіці професії фахівці мають змогу працювати у віддаленому режимі, організовувати доволі гнучкий графік роботи та налагоджувати віддалені комунікативні мережі. Це дозволяє найкращим чином поєднувати успішну кар’єру із особистим життям.