Виробниче стажування за кордоном – є однією з форм проведення підготовки фахівців, що є компонентою освітньо-професійної підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня.

Метою організації закордонної практики є сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань здобувачів вищої освіти та вивчення практичного досвіду з організації та ведення сільськогосподарського виробництва у країнах з розвиненим аграрним сектором економіки; оволодіння здобувачами вищої освіти передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття  практичних навичок роботи з нею; набуття практичного досвіду у сфері готельно-ресторанної справи.

Основними перевагами закордонного стажування є:

  • перетворення теоретичних знань у практичний досвід;
  • нові цікаві знайомства та ділові зв’язки;
  • вивчення та/або удосконалення знань іноземної мови;
  • набуття досвіду роботи за кордоном та знайомство з іншою культурою ведення бізнесу;
  • отримати сертифікат про проходження стажування;
  • можливість подальшого працевлаштування у провідних закордонних компаніях.

 

1x