Відділ міжнародних зв’язків ТДАТУ є структурним підрозділом Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Організаційна структура Відділу включає:

  • сектор закордонних грантів, проектів, програм;
  • сектор зовнішньої академічної мобільності;
  • сектор студентських закордонних практик;
  • сектор навчання іноземних громадян.

Метою діяльності відділу міжнародних зв’язків, є організація роботи щодо участі Університету в міжнародних програмах у галузі науки та освіти; координація міжнародних програм, що відбуваються за участю Університету; розробка договорів, робочих програм і планів роботи Університету з співробітництва з вищими навчальними закладами, дослідницькими центрами, організаціями й фірмами закордонних країн; урізноманітнення форм навчання, створення умов щодо інтеграції університетської системи освіти у світовий науково-освітній простір; впровадження в ТДАТУ програм закордонного стажування та практик студентів; організація процесу прийому іноземних студентів для навчання.

До функцій відділу належить взаємодія із закордонними партнерами, міжнародними організаціями за кордоном і у межах країни, посольствами держав з питань реалізації міжнародних зв’язків, а також надання інформаційно-протокольної, консультативної допомоги в організації проходження закордонного стажування та закордонних практик.