Агроінженерія

Випускники цього напряму підготовлені для організації виробництва, проектування технологічних процесів, забезпечення організації експлуатації, ремонту і обслуговування машин та обладнання агропромислового виробництва. Можуть працювати в промисловості , сільському господарстві та інших галузях.

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Випускники цього напряму підготовлені для здійснення монтажу, установки та технічного обслуговування електрообладнання та контрольно-вимірювальної апаратури; виробництва електричних машин і апаратів, електророзподільної та контрольної апаратури; спеціалізованого ремонту і технічного обслуговування електрообладнання.

Галузеве машинобудування

Готуються інженери-механіки з обладнання переробних і харчових виробництв, підготовлені для професійної діяльності в галузі модернізації, розробки та виготовлення нових зразків технологічного обладнання плодоовочевих харчових і зернопереробних виробництв, управління виробництвом.

Комп’ютерні науки

комп.науки
Готуються інженери комп’ютерних систем, які досконало володіють науками комп’ютерного напрямку і можуть складати техніко-економічне обгрунтування і технічне завдання, створювати рекламний продукт з використанням методів комп’ютерного дизайну, проводити комп’ютерне проектування промислової продукції, технологічних процесів. Студент має можливість пізнати весь спектр сучасних інформаційних технологій та відповідних систем.

Економіка

Випускники цього напряму підготовлені для здійснення організації діяльності підприємства; проведення діагностики конкурентного середовища підприємства; підготовки бізнес планів підприємства; економічного обгрунтування освоєння нових видів продукції, техніки , технології; здійснення економічно доцільне і обгрунтоване ціноутворення на основі проведеного моніторингу; здійснення контролю за ходом виконання завдань по підприємству в цілому і його підрозділах.

Облік і опадаткування

Випускники цього напряму підготовлені для забезпечення бухгалтерського обліку техніко-економічних та господарсько-фінансових операцій на підприємстві; організації обліку етапів виробництва згідно з його технологічними процесами; розрахунку оцінки результатів діяльності підприємства; організація управлінського , фінансового та стратегічного аналізу на підприємствах; організації внутрішнього і зовнішнього аудиту на підприємстві; створення єдиної системи обліку.

Фінанси, банківська справа та страхування

Випускники цього напряму підготовлені для організації фінансової діяльності підприємств, здійснення аналізу показників фінансового стану і фінансових результатів господарювання, складання фінансової звітності; проведення антикризового управління фінансовим рівновагою підприємства і запобігання його банкрутства; забезпечення планування доходів і витрат бюджетів, складання бюджетної звітності; надання послуг на фінансовому ринку (управління цінними паперами).

Маркетинг

Випускники цього напряму підготовлені для вивчення потреб різних груп споживачів, структури ринку; систематичного вивчення існуючих ринків, аналізу внутрішнього середовища підприємства; організації виробництва нових товарів, розробки нових технологій; організації системи руху товару; організація сервісу; організації контролю маркетингу.

Агрономія

Випускники цього напряму підготовлені для здійснення організаційно-технологічного керівництва виробничим підрозділом з виробництва рослинної продукції ; прогнозування врожайності сільськогосподарських культур; розробки технологічних карт по вирощуванню сільськогосподарських культур; раціонального використання сільськогосподарських угідь; визначення економічної ефективності вирощування та первинної переробки продукції рослинництва.

Екологія

Випускники цього напряму підготовлені для здійснення державного керівництва реалізації екологічних програм; діяльності органів державного управління та екологічного контролю; діяльності природних заповідників, національних природних парків; агрохімічного обслуговування захисти рослин від хвороб, шкідників; управління лісовим господарством і рибними фермами.

Цивільна безпека

Випускники цього напряму підготовлені для виконання функцій спеціалістів служби охорони праці на підприємствах усіх форм власності та видів діяльності.

Харчові технології

Випускники цього напряму підготовлені для виконання функцій техніка-технолога з харчової інженерії, інженера з якості та стандартизації, інженера-лаборанта, майстра виробничого підрозділу, начальника відділу стандартизації, спеціаліста по зберіганню і переробці зерна, заготівельника плодів і овочів.

Геодезія та землеустрій

DSC_0553
Випускники, цієї спеціальності можуть працювати у сферах геодезії, картографії та землеустрою у системі Державного агентства земельних ресурсів України, відділах архітектури і містобудування, будівельних, геологорозвідувальних, вишукувальних та проектних організаціях, на промислових і геодезичних підприємствах, а також в місцевих органах виконавчої влади.

Садівництво та виноградництво

1212 
Випускники цієї спеціальності підготовлені для здійснення сучасних і перспективних технології в галузі плодоовочівництва та виноградарства; зберігання та переробки плодів, овочів та винограду; вирощування садівного матеріалу плодових, ягідних культур і винограду; вирощування овочевих культур відкритого і закритого ґрунту.

Прикладна механіка

mechtronics
Випускники, цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах будь-якої організаційноправової форми (комерційні, некомерційні, державні,муніципальні) усіх форм власності у сфері проєктування та дизайну.

Готельно-ресторанна справа

Без названия
Випускники, цієї спеціальності спроможні очолювати роботу у готельних та туристичних комплексах різних типів (мотелях, кемпінгах, ботелях, флайтелях), санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях, у підприємствах ресторанного господарства різних типів (ресторанах, барах, кафе і т.д.); СПА-комплекси.

Публічне управління та адміністрування

DSC_2793
Випускники, цієї спеціальності спроможні очолювати роботу  в органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях. Випускники, які захочуть здійснювати професійну діяльність в реальному секторі економіки( організаціях виробничої та невиробничої сфери) зможуть використати отримані компетентності, вміння та професійні навички для налагодження більш продуктивного діалогу з чиновниками.

Менеджмент

IMG_9116-1600x950
Випускники, цієї спеціальності зможуть ефективно вирішувати проблеми як на рівні виробничих, торгівельних( державних та приватних) підприємств, так і на рівні міжнародної (зовнішньоекономічної) діяльності, владних структур, сфери послуг, HR-технологій, IT-технологій, PR-технологій, event-менеджменту та інших сфер.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

DSC_2797
Унікальність фахівців даної спеціальності полягає у тому, що вони потрібні у всіх сферах діяльності, на підприємствах будь-якої організаційно- правової форми власності, у тому числі торгівельних. Високоякісна різнопланова економічна підготовка надає реальну можливість випускникам відкривати власні підприємства і успішно займатися бізнесом.

Туризм

10
Туризм – перспективна спеціальність. Праця в туристичній сфері одна із найбільш оплачуваних, є можливість відвідати величезну кількість країн, вона не рутинна, одноманітна, а цікава та різнобічна. Водночас вимагає від спеціаліста у сфері туризму спеціальних навичок, професійної комунікації, обізнаності, відповідальності та постійного самовдосконалення.Невід`ємною частиною навчання у туристичному напрямку є досконале вивчення іноземних мов професійного спрямування.