Про університет

1

Розташування

Мелітополь – перлина у безкрайніх просторах таврійських степів, мала батьківщина багатьох діячів науки та культури, колиска хліборобів, які своєю натхненною працею славлять Україну, мальовничий куточок Запорізької області, де цвітуть черешні та колосяться жита, світить сонце та шумлять степові трави. І все це Мелітополь – місто з такою красивою, мелодійною назвою. Ця давня назва походить з грецької мови і звучить як «Мелітополіс», що в перекладі означає «Медове місто».

Сьогодні Мелітополь – це поєднання вигідного географічного розташування, наукових і трудових ресурсів, розвиненої промисловості.

Мелітополь – перехрестя різних народів і культур.  Його населення складає 158 тис. жителів, які представляють близько 100 національностей, народностей, етнічних груп і конфесій, які живуть в гармонії та злагоді. У місті діє понад 20 національно-культурних громад, об’єднаних в громадську організацію «Рада національних товариств міста Мелітополя». Місто Мелітополь стало першим містом, яке представило Україну в Раді Європи за програмою «Інтеркультурні міста».

Саме у центрі цього мальовничого міста знаходиться Таврійський державний агротехнологічний університет. Університет, що має прадавню історію. Університет, який на своєму шляху до успіху здолав багато складнощів але сьогодні він має почесне звання одного з кращих сільськогосподарських вузів у Запорізькій області.

 

Історія університету

Історія Таврійського державного агротехнологічного університету почалася з появи Мелітопольського реального училища, яке було засноване за ініціативою колишнього земства в серпні 1874. Це був навчальний заклад, який давал, крім середньої освіти, технічні та агрономічні знання для підготовки фахівців, які працювали в умовах степового краю.

У січні 1921 на базі 6-7 класів Мелітопольського реального училища було відкрито другу профтехнічної школу. В цей же час (наприкінці 1920 – початку 1921) на базі мелітопольських ремісничих майстерень, які, до речі, теж готували ремонтників сільськогосподарського інвентарю, була створена перша профтехнічної школа. Спочатку 1922 обидві профтехнічної школи були об’єднані в механіко-будівельну школу.

Згідно з постановою президії Мелітопольського окрвиконкому 1 січня 1926 відбулося злиття механіко-будівельної та хіміко-технічної шкіл в одну, політехнічну профшколу. Ця школа проіснувала до 1930 року, зберігаючи у своїй структурі, як і її попередники, необхідний для регіону агротехнічний профіль.

У 1930 році політехнічна школа була ре організована в три технікуму, серед яких важливе місце займав технікум індустріалізації сільського господарства.

Для подальшого розвитку сільського господарства потрібні були спеціалізовані навчальні заклади. Постановою Народного комісаріату землеробства від 9 лютого 1932 року в Мелітополі був організований завод-комбінат сільськогосподарського машинобудування на базі існуючого технікуму.

До складу заводу-комбінату увійшли: інститут по підготовці інженерів-машіноведов, відділення з підготовки працівників масових спеціальностей і машинобудівний завод по випуску розточувальних і випалювальних верстатів.

З 1938 року починається незалежна існування Мелітопольського інституту інженерів-механіків сільського господарства. У 1944 році він був перейменований в Мелітопольський інститут механізації сільського господарства.

З розвитком інституту ріс штат професорсько-викладацького складу, підвищувалися професійний рівень і науково-педагогічну майстерність викладачів.

За успіхи, досягнуті в підготовці висококваліфікованих фахівців сільського господарства та розвитку науки, Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1981 році був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Враховуючи високий рівень підготовки інженерних кадрів для сільського господарства, високоякісний професорсько-викладацький склад і досконалу матеріально-технічну базу, Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 на базі Мелітопольського інституту механізації сільського господарства була створена Таврійська державна агротехнічна академія.

 У 2007 році Таврійська державна агротехнічна академія реорганізована в Таврійський державний агротехнологічний університет.

Університет сьогодні

Таврійський державний агротехнологічний університет сьогодні – це навчально-науково-виробничий комплекс (ННВК), об’єднуючий коледжі, науково-дослідні та виробничі структури регіону Південно-Східної України.

На базі освітньо-професійних програм відбувається ступенева підготовка: молодший спеціаліст – бакалавр– магістр.

Нинішня загальна кількість напрямів підготовки університетського центру ТДАТУ – 22. В університетському центрі ТДАТУ навчається понад 10 тис. cтудентів.

Серед висококваліфікованих викладачів університету члени – кореспонденти, академіки державних тагалузевих  академій, близько 40 докторів наук, професорів, понад 250 кандидатів наук, доцентів. В університеті функціонують 12 наукових шкіл, які очолюють відомі вчені-викладачі ТДАТУ.

Таврійський державний агротехнологічний університет має розвинену систему міжнародних зв’язків із зарубіжними навчальними закладами. За останні 10 років понад 110 викладачів та аспірантів пройшли навчання та стажування в США, Нідерландах, Швеції, Данії, Німеччини, Франції, Польщі, Росії, Китаї та інших країнах.

Структурними підрозділами університету є:

  • 5 факультетів, 29 кафедри;
  • 4 науково-дослідні інститути;
  • Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки;
  • Інститутпідвищення кваліфікації;
  • 6 коледжів (Василівський, Бердянський, Мелітопольський, Новокаховський, Ногайський, Оріхівський).