Значний вплив на формування і розвиток особистості має середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому актуальною проблемою для будь-якого вищого навчального закладу є необхідність використання сучасних інноваційних технологій для створення інформаційного освітньо-наукового середовища з комунікаційними можливостями. В університеті створені і працюють інформаційні системи, в яких студент має змогу отримувати необхідну для освіти інформацію, консультації викладачів, спілкуватись з колегами по навчанню в зручний для себе час. Інформаційні системи університету відповідають сучасним потребам інформаційного суспільства, сучасному стану розвитку науки і техніки, освітнім стандартам і сприяють формуванню інформаційно-комунікаційних компетентностей всіх учасників освітнього процесу від професора до студента.

Освітній портал ТДАТУ на основі системи Moodle

Система Osvita

Інформаційні ресурси наукової бібліотеки для освіти і науки