Основним стратегічним напрямом удосконалення освітньої діяльності університету є створення університету міжнародного рівня з видачею диплома фахівця визнаного на загальноєвропейському освітньому просторі та конкурентоспроможного на міжнародному ринку праці.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та спираючись на Концепцію інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки і Концепцію внутрішнього забезпечення якості освіти в ТДАТУ організацію освітнього процесу в університеті необхідно буде вирішувати в розрізі наступних напрямків:

  • розробка та впровадження освітніх програм університету;
  • модернізація організації освітнього процесу;
  • реорганізація практичної підготовки фахівців в університеті;
  • підготовка науково-педагогічних кадрів. Реалізація вказаних напрямків забезпечить:
  • ефективне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті;
  • підготовку фахівців відповідно до Національних і міжнародних стандартів вищої освіти, потреб сучасного виробництва і конкурентоспроможність випускників університету на вітчизняному і міжнародному ринку праці;
  • тісний взаємозв’язок представників вищої освіти, науки і виробництва;
  • збільшення контингенту студентів університетського центру;
  • конкурентоспроможність професорсько-викладацького складу і науковців університету на вітчизняному і міжнародному рівнях;
  • підвищення іміджу університету серед вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів.

 

 

Статут

План розвитку ТДАТУ на  2016-2021 роки

Концепція інноваційного розвитку