Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного оновлення.

Практична підготовка завжди була невід’ємною частиною освітнього процесу. В рамках підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко застосовують різноманітні форми і види практики, яка дає змогу студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці. Завданням такого практичного навчання є: підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання у сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складниками новітніх технологій; набуття професійних навичок; змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації; впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень; співпраця із трудовим колективом і вміння адаптуватися.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком навчального процесу.

Кафедра машиновикористання в землеробстві

Кафедра мехатронних систем та транспортних технологій

Кафедра сільськогосподарських машин

Кафедра технології конструкційних матеріалів

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК

Кафедра електротехнологій і теплових процесів

Кафедра електроенергетики і автоматизації

Кафедра електротехніки і електромеханіки імені професора В.В.Овчарова

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра менеджменту

Кафедра бізнес-колсалтингу та міжнародного туризму

Кафедра маркетингу

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра фінансів, банківської справи і страхування

Кафедра публічного управління, адміністрування та права

Кафедра технічної механіки та комп`ютерного проектування ім. професора В.М. Найдиша

Кафедра комп’ютерних наук

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика

Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Кафедра геоекології і землеустрою

Кафедра рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Кафедра плодоовочівництва, виноградарства та біохімії

Кафедра цивільна безпека