Практика – важлива складова будь-якого навчання. Завжди приємно знати, що усі теорії можна одразу ж випробувати, втілити будь-які ідеї в життя. Наші студенти люблять перевіряти здобуті знання та створюють нові проекти і це найважливіше для розвитку професійних фахівців.

Перелік видів навчальних і виробничих практик та їх тривалість за спе­ціальностями відповідає навчальним планам підготовки фахівців, терміни їх проведення на кожний навчальний рік визначаються графіком навчального процесу. Організація практичної підготовки студентів регламентується «Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету».

Бази проходження практик по кафедрі «Цивільна безпека»

Наказ ТДАТУ «Про проведення виробничої практики студентів денної форми» кафедри “Цивільна безпека” факультету АТЕ (4 курс)

Наказ ТДАТУ «Про проведення виробничої практики студентів денної форми» кафедри “Цивільна безпека” факультету АТЕ (3 курс)

Робоча програма навчальної практики “Атестація робочих місць” підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності «Цивільна безпека»