Одним з важливих засобів підвищення якості навчання і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності інноваційні досягнення науково-технічного і культурного процесу, вважається дослідницька діяльність. Щороку на базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного проводяться олімпіади з фахових дисциплін, студентські теоретичні та науково-практичні конференції, в тому числі на кафедрі цивільної безпеки.

Олімпіада – це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів.

Олімпіада проводиться щороку з метою підвищення якості підготовки фахівців, системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Основними завданнями Олімпіади є:

– виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей;

– стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників;

– формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності;

– відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах.

Положення про студентські олімпіади ТДАТУ

План проведення І туру студентських олімпіад на кафедрі ЦБ у 2021-2022 н.р.