Практика студентів є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

  1. Щоденник практики (Форма No Н-7.03) 
  2. Звіт по науково-дослідній практиці студента
  3. Робоча програма навчальної практики “БІОЛОГІЯ”
  4. Робоча програма навчальної практики “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ”
  5. Робоча програми виробничої практики підготовки здобувачів зі спеціальності – 101 “Екологія” 
  6. Робоча програма навчальної практики “ТОПОГРАФІЯ”
  7. Робоча програма навчальної практики “ГЕОДЕЗІЯ” нова 2020-2021
  8. Робоча програма навчальної практики “ГЕОДЕЗІЯ”
  9. Робоча програми виробничої практики підготовки здобувачів зі спеціальності – 193 “Геодезія та землеустрій” 

Положення про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету

Угода на проходження практики студентів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” на ТОВ ГІС “Кадастр”