Викладачі кафедри геоекології і землеустрою забезпечують викладання наступних дисциплін:

 

№ п/п Назва дисципліни Сем. Напрям підготовки курс П.І.Б. викладача
1 Загальна екологія з основами неоекології 3,4 ЕК 2 Волох А.М., Чебанова Ю.В.
2 Проведення попул. та біоцен. досліджень 1 ЕК М1 Волох А.М., Щербина В.В.
3 Наукова і освітня діял. в запов. території 2 ЕК М1 Волох А.М.
4 Метод та організація наук. досліджень з основами інтелект. власності 4 ЕК М1 Волох А.М.
5 Основи теорії землевпорядкування 3 ГЗ 2 Примак В.В.
6 Геодезія та землевпорядкування 7,3 АГ 1, 4,

Примак В.В.
7 Геодезичні роботи при землеустрої 2 ГЗ Примак В.В.
8 Основи теорії землевпорядкування 2 ГЗ Примак В.В.
9 Правове забезпечення, кадастр та моніторинг ПЗФ 1 ЕК М1 Лисенко В.І., Чебанова Ю.В.
10 Сучасні технології організації заповідності 2,3 ЕК М1,М2 Лисенко В.І., Чебанова Ю.В.
11 Основи теорії землевпорядкування 1 ГЗ 2 Примак В.В.
12 Геодезія та землевпорядкування 1 АГ 1, 4,

Примак В.В.
13 Геодезичні роботи при землеустрої 6 ГЗ Примак В.В.
14 Основи теорії землевпорядкування 6 ГЗ Примак В.В.
15 Супутникова геодезія та сфер. астрон. 2 ГЗ Примак В.В.
16 Стратегія сталого розвитку 1 ЕК М1 Лисенко В.І., Ангеловська А.О.
17 Правове забезпечення, кадастр та моніторинг ПЗФ 1 ЕК М1 Лисенко В.І.
18 Основи мисливського господарства 6 ЕК 3 Лисенко В.І., Чебанова Ю.В.
19 Заповідна справа 6 ЕК 3 Лисенко В.І.
20 Основи наукових досліджень 1,3 ГЗ 2, 1с Даценко Л.М.
21 Геологія і геоморфологія 1,2 ЕК, ГЗ 1 Даценко Л.М.
22 Метеорологія і кліматологія 1,2 ЕК, ГЗ 1, 1с Даценко Л.М., Чебанова Ю.В.
23 Основи курортології та реакреації 2 ГРС 1 Даценко Л.М., Ангеловська А.О.
24 Географія туризму та країнознавства 2 ТР 2 Даценко Л.М., Ангеловська А.О.
25 Екологічна безпека 5 ЕК 3 Ганчук М.М.
26 Управління техногенною та екологічною безпекою 7 ЕОНСЗП 4 Ганчук М.М.
27 Екологічний менеджмент і аудит 3,8 ЕК, ЕОНСЗП М2, 4 Ганчук М.М.
28 Топографія 1,2 ГЗ, ЕК 1 Ганчук М.М., Ангеловська А.О.
29 Картографія 1,3 ГЗ 1 с,2 Ганчук М.М., Ангеловська А.О.
30 Методика викладання дисциплін спеціалізації 1,2 ЕК М1 Ганчук М.М., Скиба В.П.
31 Екологія біоценозів 7 ЕОНСЗП 4 Ганчук М.М.
32 Екологічна експертиза 8 ЕОНСЗП 4 Ганчук М.М.
33 Ландшафтна екологія 4 ЕК 2 Ганчук М.М.
34 Екологічна паспортизація територій і підприємств 8 ЕОНСЗП 4 Ганчук М.М.
35 Техноекологія 7 ЕОНСЗП 4 Скиба В.П.
36 Екологія 1,3 ГМ, ЕЕЕ 1,2 Тарусова Н.В., Скиба В.П.
37 Охорона навколишнього середовища 7 ЕОНСЗП 7 Скиба В.П.
38 Біогеографія 3 ЕК 2 Скиба В.П.
39 Зелене землеробство 3 ЕК М2 Скиба В.П., Ангеловська А.О.
40 Економіка природокористування і екологічна економіка 8 ЕОНСЗП 4 Скиба В.П.
41 Вступ до фаху 1 ЕК 1 Тарусова Н.В.
42 Біологія 1,2 ЕК 1 Тарусова Н.В.
43 Основи екології 3 ГЗ 2 Тарусова Н.В.
44 Урбоекологія 5 ЕК 3 Тарусова Н.В.
45 Фізіологія і екологія рослин і тварин 4 ЕК 2 Тарусова Н.В.
46 Рекультивація порушених територій 3 ЕК М2 Щербина В.В.
47 Теорія систем і системний аналіз в екології 1, 2, 3 ЕК М1,М2 Щербина В.В.
48 Екологія людини 5 ЕК 3 Щербина В.В.
49 Нормування антропогенного навантаження на НС 5 ЕК 3 Щербина В.В.
50 Лісівництво і лісові ландшафти 5 ЕК 3 Щербина В.В.
51 Біоіндикація і біомоніторинг 7 ЕОНСЗП 4 Щербина В.В.
52 Моніторинг довкілля 6 ЕК 3 Щербина В.В.
53 Природоохоронні технології та геоекологічний ризик 8 ЕОНСЗП 4 Щербина В.В.
54 Агроекологія 5,6 ЕК 3 Чебанова Ю.В., Ангелоська О.А.
55 Ландшафтознавство 4 ГЗ 2 Чебанова Ю.В.
56 Природоохоронний контроль та інспектування 6 ЕК 3 Чебанова Ю.В., Ангеловська А.О.
57 Гідробіологія з основами гідрології 3 ЕК 2 Антоновський О.Г.
58 Радіобіологія та радіоекологія 3 ЕК 2 Антоновський О.Г.
59 Моделювання та прогнозування стану довкілля 5 ЕК 3 Антоновський О.Г.
60 Екологія 1 КН 1 Антоновський О.Г.
61 Біологічні ресурси та їх характеристика 4 ЕК 2 Антоновський О.Г.
62 Геодезія та вища геодезія 3,4 ГЗ 2 Мовчан С.І., Ангеловська А.О.
63 Електронні геодезичні прилади 1,2,3,4 ГЗ 2, 1с Мовчан С.І.
64 Вступ до спеціальності 1 ГЗ 1 Мовчан С.І.
65 Геоінформаційні системи в екології 1,3 ЕК М1,М2 Зінов’єва О.Г.
66 Математична статистика в екології 3 ЕК М2 Зінов’єва О.Г.