В 1995 р. у Таврійській державній агротехнічній академії наказом  ректора на економічному факультеті була створена кафедра мисливствознавства та біологічних ресурсів. Тоді вперше в Україні було розпочато підготовку менеджерів з мисливського господарства, але з об`єктивних причин цю роботу завершити не вдалося. Зважаючи на вимоги часу та наявність відповідних фахівців, згодом було вирішено випускати екологів, які б могли реалізувати природоохоронні ідеї в сільському господарстві та у промисловому виробництві. Тому за роки існування кафедри, відповідно до ситуації, її назва  та спрямованість змінювалися (у 1999 р. – кафедра тваринництва та мисливствознавства).
1

Склад кафедри мисливствознавства та біологічних ресурсів у 1997 р.:

 в верхньому ряді зліва направо: к.б.н., доц. Богатирьова О.Б., зав. лаб. Д`яконов В.О., ас. Нечаєв М.Д., к.б.н., доц. Волох А.М. в нижньому:  к. с.-г. н., доц. Андрущенко М.В.,  лаб. Чала С.В.,зав. кафедри д.б.н., проф. В. І. Лисенко, д. с.-г. н., проф. Янченко Ф.Н., лаб. Броулік Л.В.

У 2001 р. її було включено до складу факультету переробки та зберігання сільськогосподарської продукції під назвою „Кафедра екології та охорони навколишнього середовища”. Відповідно до рішення Вченої ради та наказу по ТДАТУ №2-ОД від 3 серпня 2007 р. кафедра ввійшла до складу новоствореного факультету «Агротехнологій та екології».

2

Склад кафедри екології та охорони навколишнього середовища 2008 р.:

 в верхньому ряді зліва направо: к.б.н., Халіман І.О., ас. Федюшко М.П., д.б.н., проф. Мальцева І.А., ст. викл. Моісеєнкова Л.В., лаб. Вахітова Г.О., к.б.н., доц. Богатирьова О.Б., лаб. Ярошенко Н.В., к.б.н. Демченко В.О; в нижньому: ас. Малько С.В., зав кафедри д.б.н., проф. Волох А.М., ст. лаб. Броулік Л.В., ст. викл. Рентюк К.К., ас. Демченко Н.А.

   На 2008 рік до професорсько-викладацького складу кафедри входили: 3 професори, 4 доценти, 2 старших викладачі та 4 асистенти. На кафедрі викладається 31 дисципліна, у тому числі «Загальна екологія», «Біологія», «Радіобіологія та радіоекологія», «Екологія рослинного і тваринного світу», «Моніторинг довкілля», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Екологія міських систем», «Ландшафтна екологія», «Основи мисливського господарства», «Екологічний менеджмент та аудит» «Геоекологічний ризик» та інші.На початковому етапі формування кафедри значний внесок у її розвиток внесли: д. с.-г. н., проф. Янченко Ф.Н., к. с.-г. н., доц. Кралько В.А., к. с.-г. н., доц. Андрущенко М.В., к.б.н., доц.. О.Б. Богатирьова, ас. Нечаєв М.Д., зав. лабораторією Д`яконов В.О., к. с.-г. н., доц. Хаджидавидов О.М., д. г.-м. н., проф., Огай В.Х. Особливо багато зробив для становлення колективу та його перших здобутків д.б.н., професор В. І. Лисенко.

3

Склад кафедри екології та охорони навколишнього середовища 2015 р.:

в верхньому ряді зліва направо: лаб. Вахітова Г.О., ас. Ганчук М.М., к.б.н., Щербіна В.В., ас. Антоновський О.Г., к.б.н., зав кафедри Халіман І.О., к.б.н., доц. Богатирьова О.Б., в нижньому: ас. Ткаченко М.Ю., к.с.-г.н., доц. Федюшко М.П., д.б.н., проф. Волох А.М., ст. лаб. Рєпка А.В., ас. Марушкіна О.О.

У 2016 році до професорсько-викладацького складу кафедри входять: 3 професори, 4 доценти, 2 старших викладачі та 4 асистенти.

На теперішній час до професорсько-викладацького складу кафедри входять: 3 професори, 4 доценти, 1 старший викладач та 3 асистенти. На кафедрі викладаються, окрім вищезазначених, нові дисципліни: «Геоінформаційні системи в екології», «Математична статистика в екології», «Технологія організації заповідної справи», «Стратегія сталого розвитку» та інші.

DSC_1188

Склад кафедри екології та охорони навколишнього середовища 2017 р.:

зліва направо: ас. Ганчук М.М., к.б.н., Щербіна В.В.,  к.с.-г.н., доц. Федюшко М.П., д.б.н., проф. Лисенко В. І., д.г.н., проф. Даценко Л.М., д.б.н., проф. Волох А.М., к.с.-г.н., доц, зав. кафедри Сухаренко О.І.,  к. с.-г. н., доц. Андрущенко М.В., ст. лаборант Ільіна К.О., ас. Ткаченко М.Ю., лаб. Вахітова Г.О., інженер Харська О.В., к.б.н, доц. Здоровцева Л.М., ас. Антоновський О.Г.

У 2017 році на базі кафедри була відкрита нова спеціальність 193 “Геодезія та землеустрій”, а у 2018 році кафедра була реорганізована і отримала нову назву ГЕОЕКОЛОГІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ.

Склад кафедри геоекології і землеустрою  у 2020 р.:

 IMG_3070зліва направо нижній ряд: к.т.н., ст.викл. Леженкін І.О., професіонал-практик Сідлецький Б.Є., к.т.н., доц. Коломієць С.М., інженер, к.е.н., ас. Янунічева А.Ю., к.т.н., доц, зав. кафедри Мовчан С.І., ас. Аюбова Є.М., к.б.н.,доц. Тарусова Н.В., к.г.н., ст.викл. Чебанова Ю.В., ст. викл. Ганчук М.М., д.геол.н.,  ас. Антоновський О.Г.,к.б.н.,доц. Щербіна В.В., д.б.н., проф. Волох А.М. 

зліва направо верхній ряд: лаб. Вахітова Г.О., професіонал-практик Козачек О.В., проф. Даценко Л.М., ас. Скиба В.П., інженер Ангеловська А.О.,