Щаслива від того, що все життя вивчаю та досліджую Землю!

Я, Даценко Людмила Миколаївна, 1961 року народження. У 1983 році закінчила природничо-географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного інституту зі спеціальності «Географія і біологія», здобула кваліфікацію вчителя географії і біології середньої школи. 1983 – 1984 роки працювала вчителем географії у середній школі № 47 Заводського району м. Запоріжжя. Восени 1984 р. повернулась до Мелітопольського державного педінституту на посаду старшого лаборанта кафедри економічної географії, у 1985 р. переведено лаборантом палеонтологічної лабораторії кафедри фізичної географії. У 1987 – 1991 рр. навчалася у денній аспірантурі на кафедрі загальної та історичної геології в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка (нині КНУ ім. Тараса Шевченка). 18 червня 1992 р. на засіданні Спеціалізованої Вченої Ради Інституту геологічних наук захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата геолого – мінералогічних наук зі спеціальності 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія, номер диплома ГМ №008055.  У 1994 році присвоєно наукове звання доцента кафедри фізичної географії МДПІ. Упродовж 1999-2008 рр. підготувала докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора геологічних наук зі спеціальності 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія, яку успішно захистила 10 вересня 2008 року на засіданні Спеціалізованої Вченої Ради Інституту геологічних наук НАНУ, номер диплома ДД №007235. Відкрила 22 нових види викопних молюсків з пізньокайнозойських відкладів південного заходу Східно-Європейської платформи.

З січня 2006 року виконувала обов’язки завідувачки кафедри фізичної географії і геології Мелітопольського державного педагогічного університета (у 2000 році інститут перейменовано), а з 1 вересня 2008 року призначена завідувачкою кафедри фізичної географії і геології МДПУ.

У 2005 році нагороджена Знаком «Відмінник освіти України». За трудову та наукову діяльність була нагороджена почесними грамотами університету, міської адміністрації, Почесною грамотою Запорізької обласної Ради (2008 р.), Міністерства освіти та науки України (2008 р.). У 2010 році нагороджена Подякою Прем’єр-міністра України, Орденом ІІІ ступеня “За видатні заслуги перед Запорізьким краєм” Запорізької обласної Ради. 2 листопада  2010 року обрана членом-кореспондентом Української нафто-газової академії (УНГА). З 2010 року – член Придніпровського наукового центру (м. Дніпро). Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 29 років.

У березні 2017 року в зв’язку з особистими та професійними обставинами перейшла працювати до Таврійського державного агротехнологічного університету (21.03.2017) на посаду професора кафедри екології та охорони навколишнього середовища; 01. 07.2018 р. призначена на посаду завідувачки кафедри екології та охорони навколишнього середовища, яку 27.08.2018 р. перейменовано на кафедру геоекології і землеустрою.

Протягом науково-педагогічної діяльності викладала основні навчальні курси фізико-географічного циклу – «Геологія», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Екологічні функції ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Геологія з основами геохімії» у студентів природничо-географічного та хіміко-біологічного факультетів МДПУ ім. Б. Хмельницького. Працюючи в магістратурі, викладала такі навчальні дисципліни: «Антропогенна географія», «Екобезпека геологічного середовища». Викладаю курси «Геологія з основами геоморфологіїї», «Метеорологія і кліматологія», «Основи наукових досліджень», «Топографія», «Географія туризму та країнознавство». Керую магістерськими роботами, дипломними проектами, виробничими та навчальними практиками. Лекції, практичні та семінарські заняття намагаюсь проводити на високому науково-методичному рівні із застосуванням традиційних та інноваційних методів навчання. Розробила і оформила навчально-методичні комплекси з дисциплін, які викладаю.

З метою підвищення ефективності проведення лекційних і практичних занять, самостійної роботи та навчальних практик підготовлено і видано начальні посібники: для студентів заочної форми навчання за спеціальністю “Географія” “Контрольні роботи з геології” (надано гриф МОН України, лист № 1,4/18-Г-1023 від 03.11.06.), навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів “Навчальна практика з геології” (надано гриф МОН України, лист № 1,4/18-Г-993 від 13.10.2006.), навчальний посібник «Словник із ґрунтознавства» з курсу “Географія ґрунтів з основами грунтознавства”, навчальний посібник “Вчені-природознавці” та «Словник термінів та понять» з курсу “Основи науково-педагогічних досліджень” (2015 р.). Підготовлено та рекомендовано вченою радою ТДАТУ ім. Д. Моторного до друку навчальний посібник «Навчальна практика з курсу «Геологія з основами геоморфології». Щороку проводжу або беру участь у науково – методичних семінарах кафедри, факультету, університету та інших ЗВО України.

Розробила та керувала науковими проектами (2011 – 2015 рр.) фундаментальних досліджень за рахунок видатків державного бюджету (600 тис. гр.) – облікові картки додаються.

Результати наукових досліджень висвітлено на науково-практичних конференціях різного рівня та опубліковано у фахових та міжнародних виданнях (понад 200). Щорічно готую студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з геології, екології та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з геології, екології; неодноразово студенти займали призові місця.

Член методичної ради факультету агротехнологій та екології, член методичної ради університету.

З 1 вересня 2018 року при кафедрі ГЕЗ  відкрила науково-дослідну геотехнічну лабораторію, фінансування якої проходить за рахунок грантів, господарсько-договірних тематик тощо.

Моя робота – це моє життя! Дослідження надзвичайно красивої планети ЗЕМЛЯ – процес цілодобовий, перерв бути не може!!!