1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для написання комплексної курсової роботи для студентів СВО “Бакалавр” спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”
  2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання і оформлення дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” СВО Бакалавр
  3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання і оформлення дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 “Екологія” СВО Бакалавр
  4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для написання комплексної курсової роботи для студентів СВО “Бакалавр” спеціальності 101 “Екологія”
  5.  ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМНУ для здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

    ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМНУ для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «спеціаліст» зі спеціальності 7.040106 «Екологія та охорона  навколишнього середовища»

    ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМНУ для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «магістр» зі спеціальності 8.040106 «Екологія та охорона  навколишнього середовища»