1. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМНУ для здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

  2. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМНУ для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «спеціаліст» зі спеціальності 7.040106 «Екологія та охорона  навколишнього середовища»

  3. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМНУ для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «магістр» зі спеціальності 8.040106 «Екологія та охорона  навколишнього середовища» 

  4. ГРАФІК проведення консультацій державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр»  напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з 18.06.2018 року по 21.06.2018 року