Дуальне навчання – це форма здобуття освіти, заснована на тісній взаємодії підприємств (організацій, установ), що володіють ресурсами, необхідними для здійснення навчання, проведення навчальної, виробничої практики, здійснення інших видів освітньої діяльності та навчальних закладів на основі соціального партнерства між виробництвом та освітою, де обидві сторони виступають рівноправними партнерами, які спільно розробляють і координують освітній процес, здійснюють контроль за його результатами.

Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів, формує й розвиває в них основні компетенцій, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Дуальність як методологічна характеристика освіти передбачає побудовану на єдиних основах узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфер з підготовки спеціалістів певного профілю, іншими словами – поєднання теоретичного навчання у закладі та практичних – на підприємстві (установі, організації).

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ

Договір між факультетом агротехнологій і екології ТДАТУ та Азово-Сиваським національним природним парком

Договір між факультетом агротехнологій і екології ТДАТУ та ТОВ “Агрофірма “Україна”

Договір між факультетом агротехнологій і екології ТДАТУ та ТОВ “Еколог”

Перелік студентів спеціальності 101 «Екологія», які навчаються за дуальною системою у 2017-2018 н.р.