Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” на кафедрі геоекології і землеустрою проводяться відкриті заняття згідно з навчальними планами, які передбачають постійне удосконалення методики викладання дисциплін.

Відкриті заняття демонструють методичну діяльність викладача, показово демонструють рівень професійної та педагогічної майстерності викладача з ціллю подальшого удосконалення викладацької діяльності.

 Відображають:

  • рівень професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача;
  • виокремлюють провідні методи і прийоми, що застосовуються викладачем;
  • мотивують подальше удосконалення професіоналізму.

 На кафедрі проводяться відкриті заняття:

  • пробні – відкриті заняття, що проводяться претендентом на посаду викладача для підтвердження своєї професійної придатності (передбачені Положенням про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та укладання трудових договорів (контрактів) введений в дію наказом ректора від 03.10.2019 № 206-ОД)
  • поточні – відкриті заняття, які проводяться науково-педагогічними працівниками відповідно до графіка раз на семестр;
  • показові – відкриті заняття, які проводяться високодосвідченими викладачами для демонстрації кращих методик викладання, використання новітніх технологій.

Графік проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками на ІІ семестр 2020-2021 н.р.