СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГЕЗ ЗА 2019 РІК

Тарусова Н.В. ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ТУРУНІВ (CARABIDAE, COLEOPTERA) МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ /Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали ХІ Міжнародної Інтернет-конференції (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року) /за заг. ред. В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. С.149-150

Сопряженность агроландшафтов по эколого-агрохимическим показателям и перспективы выращивания пшеницы озимой в пределах Восточного Подолья / Щербина В.В., Ганчук М.М. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 105. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019 ст. 247-254

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86390 від 25.02.2019

Сучасний стан вмісту гумусу в грунтах Вінниччини / Ганчук М.М. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. – 175-177 ст.

Ayubova E. M., V.A. Koshelev. 2019. The effect of pyrogenic succession on breeding birds of shelter belts in the North-Western part of the Azov sea region // Vestnik Zoologii 53 (2): 149-154.

СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГЕЗ ЗА 2018 РІК

Eugenia V Bragina, Anthony R Ives, Anna M Pidgeon, Linas Balc , Sándor Csányi, Pavlo Khoyetskyy, Katarina Kysucká, Juraj Lieskovsky, Janis Ozolins, Tiit Randveer, Prˇemysl Štych, Anatoliy Volokh . Wildlife population changes across eastern europe after the collapse of socialism // The Ecological Society of America. – March 2018

Даценко Л. М., Accumulative types of coasts of the North-Western coast of the Azov sea/ L. Datsenko, A. Nepsha// Socio Brains. International scientific refereed online journal with impact factor. – Issue 42. – February 2018. – рр. 143-149.

Даценко Л. М., Еколого-геоморфологічні умови Північно-Західного Приазов’я/Л.М. Даценко, А.О. Ангеловська// Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.)

Даценко Л.М. Гідрогеологічні умови Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського водозабору/Л.М. Даценко, О.І. Сухаренко, М.М. Ганчук, А.О. Ангеловська//Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водокористування» – екологічна безпека водних об’єктів//м. Мелітополь, Відділ благоустрою та екології ММР ЗО, 30 березня 2018 р. – Мелітополь, 2018. –С. 23-25.

Даценко Л. М.,Зміни клімату та інвазії тваринних угрупувань у кайнозої (на прикладі прісноводних молюсків надродини Viviparoidea)/ Л. М. Даценко, О.І. Сухаренко, А.О. Ангеловська/ Матеріали науково-практичної конференції за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» // м. Київ 13-14 березня 2018р. – Київ, 2018. с. 129-133

Тарусова Н.В. Мінливість морфологічних характеристик однорічних пагонів Betula Pendula L. в умовах техногенного забруднення Запорізької області / О.Є.Пюрко, Н.В.Тарусова, В.Є.Пюрко, Т.В.Копилова // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики, Х міжнародна інтернет-конф. 24-26 січня 2018 р. : тези. – Мелітополь, 2018. – С. 144-148.

Тарусова Н.В. Екологічні аспекти здорового харчування населення міста Мелітополя / Н.В.Тарусова, М.В. Кущенко, В.В.Никоненко // Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики, Х міжнародна інтернет-конф. 24-26 січня 2018 р. : тези. – Мелітополь, 2018. – С. 173-175.

Щербина В.В. Динаміка довжини плода у Gleditsia Triacanthos в умовах м. МЕЛІТОПОЛЯ//Щербина В., Піньковська А., Алімова І. /Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.)

Щербина В.В. Асоційованість водорості Microcoleus vaginatus з іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування “Асканія-Нова”//Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених.- Видавництво «Основа»,15 травня 2018. С.69-70

Щербина В.В. Сопряженность водорослей вида chlorococcum chlorococcoides с другими видами альгосообщества орошаемой пашни по показателям качественного коэффициента корреляции Браве-Пирсона//Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.)

Щербина В.В. Асоційованість водорості PLEUROCHLORIS COMMUTATAз іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування ДПДГ ІТСР «Асканія – нова» / В.В.Щербина // Меліорація та водовикористання – екологічна безпека водних об’єктів : наук. – практ. конф., 30 березня 2018 р. : тези. – Мелітополь, 2018. – С.33-35.

Щербина В.В. Перспективи впровадження біометаногенезу на тваринницьких комплексах Херсонській області за статистичними даними 2017 року / В.В.Щербина // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.).-С. 30

Щербина В.В. Перспективи впровадження біометаногенезу на тваринницьких комплексах Херсонській області за статистичними даними 2017 року / В.В.Щербина, Л.М.Вишняк // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.).-С. 27

Ганчук М.М. Екологічні проблеми р. Дніпро/ Ю.Терещенко, М.Ганчук // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.).-С. 31

Ассоциированость водоросли pleurochloris commutate с другими представителями альгосообщества орошаемой пашни юга Украины / Щербина В.В, Ганчук М.М. // Матеріали VІІІ наук.-пр. конф. «Меліорація та водокористування». – Мелітополь, 2018. – ст.46-47

Ганчук М.М. Гідрогеологічні умови Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського водозабору/Л.М. Даценко, О.І. Сухаренко, М.М. Ганчук, А.О. Ангеловська//Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водокористування» – екологічна безпека водних об’єктів//м. Мелітополь, Відділ благоустрою та екології ММР ЗО, 30 березня 2018 р. – Мелітополь, 2018. –С. 23-25.

Антоновський О.Г., Рослини приазовського національного природного парку в регіональному червоному списку/Антоновський О., Грушко В., Ярова Т. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.).-С. 28

Лисенко В. І., Чебанова Ю. В. Загальна характеристика натуральних ландшафтних комплексів Запорізької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль, 2018. № 1 (Вип. 44). С. 16–24.
Чебанова Ю. В. Результати еколого-ландшафтознавчого аналізу ключових ділянок Запорізької області // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Херсон, 2018. Вип. 8. С. 222–228.
Чебанова Ю. В. Кліматичні зміни, як передумови небезпеки ерозії ґрунтів Запорізької області // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Екологія. Харків, 2018. Вип. 18. С. 61–69.
Чебанова Ю. В. Модель еколого-ландшафтознавчого дослідження регіональної системи природокористування Запорізької області // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Географія. Київ, 2018. Вип. 70–71. С. 47–50.

Чебанова Ю.В. , Обоснование показателей антропогенной нагрузки и преобразованности ландшафтов Запорожской области (Украина) // Ученые записки Ереванского государственного университета. Серия: Геология и география. Ереван, 2018. № 52(2). С. 141–147.

Чебанова Ю.В. , Лисенко В.І. Дегуміфікація як прояв несприятливих процесів у межах Запорізької області / Ю. В. Чебанова // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.).- С.70

Ayubova E. M. 2018. Ecological conditions of bird habitats in the south of Ukraine // Facta Universitatis Series: Working and Living Environmental Protection. 15, 3: 209-215. https://doi.org/10.22190/FUWLEP1803209A

Скиба В.П., Тишковець Г. Перспективи переходу до басейнового принципу управління водними ресурсами для річок Приазов’я // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.)С. 32

Скиба В.П., Екологічна оцінка якості поверхневих вод р.Молочна / В. П. Скиба, Н. М. Вознюк. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія» / Ред. кол.: Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К.: НУБіП України, 2018. – Вип. 287 – С. 33-43

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Оцінка якості поверхневих вод річки Молочна / В.П. Скиба, Н.М. Вознюк // The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28. Brno: Baltija Publishing, 2018. – P.137-141.
Cкиба В.П. Уточнення категорії якості води на прикладі гідрохімічних показників р.Молочна / В.П. Скиба // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа для води», присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів 22 березня 2018р. Київ. – С. 68-70.

Скиба В.П., , Вознюк Н.М. Причини деградаційних процесів у басейні р.Молочна / В.П. Скиба, Н.М. Вознюк// Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Вип. 100. Т.2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» 2018. – С. 309-314.

СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГЕЗ ЗА 2017 РІК

Danilkin, A. A., Plakhina, D. A., Zvychaynaya, E. Y., Domnich, A. V., Kholodova, M. V., Sorokin, P. A., Volokh, A. M. (2017). Siberian Roe Deer (Capreolus pygargus Pallas, 1771) in Ukraine: Analysis of the Mitochondrial and Nuclear DNA. Biology Bulletin, 44(6), 575-583.

Волох А.М. Законодавство як перешкода розвитку традиційного природокористування в Україні// VІ Всеукр. з`їзд екологів з міжнар. участю: Збір. наукових праць. – Вінниця. – 2017. – C. 165.

Волох А.М. Інвазії звичайного шакала (Canis aureus l. 1758) у Євразії та їх зоогеографічні наслідки // Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоол. досліджень: Тези доп. Всеукраїн. зоол. конф. – Харків. – 2017. – С. 108-109.

Волох А.М. Cсавці України: динаміка стратегії і приорітетів щодо їх ресурсів // Сучасні проблеми біології, екології і хімії: Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя. – 2017. – С. 82-84.

Даценко Л. М.,Палеогенові відклади Мелітопольського району / Л.М. Даценко / Тези Доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Соціум і науки про Землю» // м. Зароріжжя 21-23 вересня 2017р. – Мелітополь, 2017. – с. 24-26

Щербина В.В. Динаміка кількості насінин у плодах Gleditsiatriacanthosпід впливом факторів оточуючого середовища в умовах м. Мелітополя / В.В.Щербина, А.О. Піньковська // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : ІVміжн. наук.-практ. конф., 28-29 квітня 2017 р. : тези. – Путила, 2017. – С. 276-278.

Федюшко М.П, М. П., Сухаренко, О. І., Щербина, В. В. Екологічний аналіз видів-індикаторів асоційованого агробіорозманіття Північного Приязов’я // (Doctoral dissertation, ВНТУ) .VI-й Всеукраїнський з’їзд екологів з Міжнародною участю (Екологія/ Ecology – 2017): збірник наукових праць.-С. 157

ГанчукМ.М., Федюшко, М. П. Методичні аспекти проведення польової навчальної практики з ландшафтної екології для студентів-екологів ТДАТУ. // Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі” Випуск 20. – 2017

Мовчан С.І. Методи доплерівської інтерферометрії контролю якості очищення стічних вод гальванічного виробництва / Мовчан С.І., Сосницька Н.Л., Морозов М.В. // Енергоефективність: наука, технології, застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. С. 88-90. 2017.

Мовчан С.І. Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Матеріали ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». – 2017 .Вип. ІV.

Мовчан С.І. Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2017. Вип. 17. Т.3.

Чебанова Ю.В. Методика дослідження регіонального природокористування Запорізької області / Ю. В. Чебанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв: МНАУ, 2017. – №3(95). – С. 161-168.

Чебанова Ю.В. Загальна характеристика селітебних, дорожніх та лісових ландшафтів Запорізької області / Ю. В. Чебанова // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: ЖНАУ, 2017. – №2(61), Т.1. – С. 211-216.

Чебанова Ю.В. Общая характеристика сельскохозяйственных ландшафтов Запорожской области (Украина) / Ю.В. Чебанова // Кишоварз. – Душанбе: Таджикский аграрный университет, 2017. – № 2. – С. 31-33.

Чебанова Ю.В. Огляд досліджень ландшафтів Запорізької області / Ю.В. Чебанова // Біоресурси і природокористування. – К.:НУБіП, 2017. – №1-2. – С. 45-53.

Лисенко В.І. Аналіз сучасного стану природно-заповідного фонду Запорізької області / В.І. Лисенко, Ю.В. Чебанова // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у Степовій зоні України» (с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2, Т. 1. – Київ, 2017. – С. – 72-75.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Особливості формування рівня мінералізації південних річок України (на прикладі річки Молочна)/ В. П. Скиба, Н. М. Вознюк // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 4(80). – С. 71-80.

СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГЕЗ ЗА 2016 РІК

Даценко Л. М., Зав’ялова Т.В. Тектонічна будова Мелітопольського району. Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали наук.-практ. конф., присяченої 135-річчю від народження професора Й.І. Танатара / Відп. ред. О.С. Арабаджи. – Мелітополь: вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 107 – 109.

Даценко Л. М., , Донченко Л.М., Арсененко І.А., Зав’ялова Т.В. Використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльності. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць / за ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. –С. 120-125.

Даценко Л. М., , Римар І.І. Геоекологічний вплив металургійних підприємств на довкілля. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць / за ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. –С. 7-10.

Даценко Л. М., Зав’ялова Т.В. Тектонічна будова Мелітопольського району. Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали наук.-практ. конф., присяченої 135-річчю від народження професора Й.І. Танатара / Відп. ред. О.С. Арабаджи. – Мелітополь: вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 107 – 109.

Даценко Л. М., , Донченко Л.М., Арсененко І.А., Зав’ялова Т.В. Використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльності. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць / за ред. Л.М. Даценко. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. –С. 120-125.

Щербина В.В. Особливості організації навчальної практики з дисципліни «Моніторинг довкілля» / В.В.Щербина // Наукові аспекти організації і проведення навч. практик : другий міжвуз. семінар викладачів, 15-17 червня 2016 р. – Мелітополь – Кирилівка, 2016. – С.41-42.

Мовчан С.И. Построение криволинейной внутренней поверхности устройств с изменяющимся живым сечением [текст]: / С.И. Мовчан, Щербина В.М. // Харківський національний університет будівництва та архітектури. Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць, №3 (85) – 2016. С. 128-136.

Мовчан С.И. Механизм формирования флотошлама в вертикальной флотокамере / С.М. Епоян, С.И. Мовчан // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – 2016.

Мовчан С.И. Исследование процесса движения частиц примесей в водных растворах / С.М. Епоян, С.И. Мовчан, В.В. Шилин. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2016. Vol. 18, No. 6. 91-101.

Y. Chebanova Modern state of natural landscape complexes of Zaporizhzhya area / V. Lysenko, Y. Chebanova // TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Vol. 16, No3. – Lublin – Rzeszow, 2016. – P. 101 – 108.

Чебанова Ю.В. Сучасний екологічний стан земель Запорізької області внаслідок сільськогосподарського використання. / Ю.В. Чебанова // Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Вип. 96. – Херсон, 2016. – с. 282-289.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Формування гідроекологічного режиму річки Молочна/ Н.М. Вознюк, В.П. Скиба //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер.: Сільськогосподарські науки. – 2016. – №1. – С. 79-86.

СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГЕЗ ЗА 2015 РІК

Rutkowski, R., Krofel, M., Giannatos, G., Ćirović, D., Männil, P., Volokh, A. M., … & Yavruyan, E. (2015). A European concern? Genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PLoS One, 10(11), e0141236.

Плахина Д.А., Звычайная Е.Ю., Данилкин А.А., Домнич А.В., Холодова М.В., Волох А.М. О cибирской косуле (Сapreolus pygargus Рallas, 1771) на Украине: анализ митохондриальной и ядерной ДНК // Генетика. – Москва. – 2015 – 11 c.

Волох А.М.Напіввільне вирощування диких тварин як альтернатива традиційному тваринництву та мисливству// 4-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю: Зб. наукових статей. – Вінниця. – 2015 – 1 c.

Волох А.М. Охотничьи звери Степной Украины. Монография. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2015. – Ч. ІІ. – 401 с.

Volokh A. Investigation of Red Deer (Cervus elaphus) antlers in the Ukrainian Steppe and results // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2015. – Bd. 39. – GmbH. – 15 рр.

Rutkowski R., Krofel M., Giannatos G., Ćirović D., Männil P., Volokh A. et al. Genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus // Ecography. – 2015. – 35 pp.

Даценко Л. М.,, Зав’ялова Т.В. Історико-географічні дослідження узбережжя та акваторії Азовського моря // Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка / Відп. ред. В.П. Воровка. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. – С. 35-38.

Ганчук М.М. Ефективне управління сіножаттями і пасовищами східного Поділля – шляхдозбереженнябіорізноманіттяагроландшафтів / М.М. Ганчук// Таврійськийнауковийвісник: Науковийжурнал. Вип. 91 – Херсон. – 2015. – С. 174

Мовчан С.І. Повышение эффективности работы систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий / С.М. Эпоян, С.И. Мовчан // ХДТУБА / Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць, с. 98-102. – 2015 р.

Мовчан С.І. Система раціонального використання води в оборотних циклах промислових підприємств / Мовчан С.І. // Мелітополь: ТДАТУ. – 2015.

Мовчан С.І. Удосконалення схеми виробництва біопалива на основі рослинних олій / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2015. Вип. 15. Т.3.

Мовчан С.И. Оптимизация химических компонентов при реагентной обработке сточных вод / С.М. Эпоян, С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2015, Vol. 17, No. 6. 85-93.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Екологічні аспекти проведення зрошувальних меліорацій на півдні Запорізької області // В.П. Скиба, Н.М. Вознюк // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали V Ювілейної всеукр. наук.-практ. конф. 4 грудня 2015р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С.185.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. , Вознюк Н.М. Історичні аспекти формування сучасного екологічного стану річки Молочна / В.П. Скиба, Н.М. Вознюк «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.» 19-20 березня 2015р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С.129-131.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Ґрунтовий покрив як вагомий регулятор екологічного стану водотоку на прикладі р.Молочна/ Н.М. Вознюк, В.П. Скиба // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. С. 52-54.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Природно-кліматичний фактор як регулятор гідрологічного стану водотоку (на прикладі р.Молочна) / Н.М. Вознюк, В.П. Скиба // «Екологічні науки: науково-практичний журнал» / Головний редактор О.І. Бондар. – К.: ДЕА, 2015. – №12-13. – С. 40-49.

СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГЕЗ ЗА 2014 РІК

Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних // Екологічні науки. – 2014. – № 5. – С. 74-83.

Волох А.М. Хронографическая изменчивость экстерьерных показателей зайца-русака в Украине // Млекопитающие Украины и сопредельных стран. Прошлое, современное, будущее: Матер. междунар. науч. териол. конф. – Харьков. – 2014. – С. 16-17.

Волох А.М. Проведення виробничих та переддипломних практик студентів-екологів // Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів: Матер. навч.-метод. семінару. – Херсон. – 2014. – С. 63-66.

Волох А.М., Cіохін В.Д., Поліщук І.К., Горлов П.І. Дослідження кажанів на території Українського Приазов`я за допомогою ультразвукового детектора в зоні впливу вітрової електростанції // Бранта: Сб. трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – Мелитополь. – 2014. – № 17. – С. 76-95.

Горлов П.І., Волох А.М., Поліщук І.К., Cіохін В.Д., Долинний В.І. Науково-методичні засади охорони та оцінки впливу на навколишнє природнє середовище під час проектування, будівництва та експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній мереж. Монографія – Київ-Мелітополь. – 2014.– 148 с.

Rutkowski R., Männil P., Ćirović D., Yavruyan E, Hayrapetyan V., Volokh A., Lanszki J., Heltai M., Szabó L., Krofel M., Banea O., Suchecka E., Bogdanowicz W. Genetic structure and expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus // First Interenational Jackal Symposium. – Serbia: Veliko Gradište. -13-16.10.2014. – 1 p.

Volokh A. Dynamics of the European hare populations (Lepus europaeus Pallas, 1778) in the steppe zone of Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2014. – Bd. 39. – GmbH. – P. 369-379.

Волох А.М. Охотничьи звери Степной Украины. Монография. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2014. – Ч. І. – 412 с.

Даценко Л. М., Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів Північно-Західного узбережжя Азовського моря // Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Мелітополь, 2014. – С. 3-7. – Режим доступу: http://mdpu.org.ua/new/uk/novosti-universiteta/1354-2014-09-18-07-30-31.html.

Даценко Л. М.,Фауністичні комплекси Viviparoidea (Mollusca, Gastropoda) кайнозою Південного Зазіоду Східно-Європейської платформи // Проблеми геології фанерозою України: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 8–10 Даценко Л.Н., Непша А.В., Сапун Т.А. Природные и техногенные ландшафты Северо-Западного Приазовья // Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем трансграничных регионов. Материалы международной научно-практической конференции 20-21 ноября 2014 года. – Псков: Изд. ПсковГУ, «ЛОГОСПлюс», 2014. – С. 197-200.

Даценко Л. М.,Бондарець Д.С., Ландшафти м. Мелітополь і Мелітопольського району // Биоразнообразие и устойчивое развитие: Материалы докладов ІІІ Международной научно-практической конференции (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). – Симферополь, 2014. – С. 43-44.

Даценко Л. М.,, Зав’ялова Т.В., Непша О.В., Прохорова Л.А., Матвєєва О.В. Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – С. 81-85.

Халіман, І. О., Щербина, В. В. Обгрунтування необхідності наочності матеріалу засобами інформаційних технологій при викладанні екологічних дисциплін//Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції. -2014, с. 150-152

Щербина, В. В.Сезонна флуктуація біорізноманіття альгоугруповань цілинних та антропогенно-порушених біогеоценозів південного степу України //Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Экосистемы, их оптимизация и охрана: науч. журн.
Вып. 11. -2014

Ганчук М.М. Агроекологічний стан орних земель сільськогосподарського призначення Східного Поділля / М.М. Ганчук // Збалансоване природокористування. – Київ. – 2014. – С. 166-171

Мовчан С.И. Использование моделирования в процессе очистки сточных вод для интенсификации работы оборотных систем водоснабжения / С.И. Мовчан., Эпоян С. М., Сизова Н. Д. // Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць, с. 132-135 / ХДТУБА. -2014.

Мовчан С.И. Обработка параметров частиц водных растворов при интенсификации работы оборотных систем водоснабжения [текст]: / С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2014, Vol. 16, No. 6. 141-150.

ВОЛОХ А.М.

 

 

 

 

 

 

14. Волох А.М. Управление ресурсами зайца-русака в Южной Украине // Cовременные проблемы сохранения биоразнообразия и природопользования: Матер. междунар. науч. совещ. – Изв. музей. фонда им. Браунера. – Т. Х. – № 3-4 – 2013. – Одесса. – С. 11.

15. Биологическое сигнальное поле млекопитающих. Монография. Под ред. А.А. Никольского, В.В. Рожнова. – Москва: Товарищество научных изданий КМК. – 2013. – 323 с. (Волох А.М. Сигнальные деревья как составная часть информационных полей дикого кабана в Украине. – С. 76-84).

16. Zvychaynaya E.Yu., Volokh A.M., Kholodova M.V., Danilkin A.A. Mitochondrial DNA Polymorphism of the European Roe Deer, Capreolus capreolus (Artiodactyla, Cervidae) from the South-West of Ukraine // Вестник зоологии. – 2013. – Т. 47. – № 5. – P. 415–420.

17. Volokh A., Rozhenko N. Death of predators (Carnivora) in South Ukraine and their reasons // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2013. – Bd. 38. – GmbH. – P. 173-178.

18. Волох А.М. Современное состояние популяции корсака (Vulpes corsac) в Украине // Вестник охотоведения. – Москва. – 2013. – Т. 10. – № 2. – С. 153-156.

19. Волох А.М. Управление популяцией благородного оленя в Азово-Сивашском национальном природном парке (Украина) // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: Матер. V Междунар. научно-практ. конф. – Москва. – 2013. – С. 346-348.

20. Волох А.М. Розселення нутрії (Myocastor coypus Molina, 1782) в Україні // Сучасні проблеми біології, екології і хімії: Матер. III наук-практ. конф. – Запоріжжя. – 2012. – С. 450-451.

21. Волох А.М. Размеры рогов муфлона из Украины и их трофейная ценность // Соврем. пробл. природопольз., охотоведения и звероводства: Тр. междунар. науч.-практ. конф. – Киров. – 2012. – С . 510-511.

22. Волох А.М. Биотопическое распределение ондатры и её постройки в степной зоне Украины // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Матер. 4-Междунар. науч.-практ. конф. – Тирасполь. – 2012. – С. 69-71.

23. Волох А.М.Динаміка чисельності кулана на півострові Бірючому

24. (Азово-Сиваський НПП) // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців: Матер. ХІХ теріологічної школи-семінару. – Гола Пристань. – 2012. – С. 51.

25. Токарский В.А., Волох А.М., Токарская Н.В. Возрождение популяции речного бобра (Castor fiber) на Левобережной Украине // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців: Матер. ХІХ теріологічної школи-семінару. – Гола Пристань. – 2012. – С. 37.

26. Волох А. М. Интродукция охотничьих зверей в Крыму и её результаты // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 9. – № 2. – С. 237-252.

27. Токарский В.А., Волох А.М., Токарская Н.В., Скоробогатов Е.В. Возрождение популяции речного бобра (Castor fiber) на Левобережной Украине // Вісн. Харківського нац. ун-ту ім В.Н. Каразіна. Сер. біол. – Вип. 16. – № 1035. – 2012. – C. 114-124.

28. Волох А.М. Про реформування освіти в українських ВНЗ //Нова педагогічна думка: Наук.-метод. журн. – Рівне. – 2012. – С. 29-30.

29. Волох А.М. Агроландшафти України як мисливські угіддя // 3-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю: Зб. наукових статей. – Вінниця. – 2011 – С. 301-305.

30. Волох А.М., Шестопал М.И. Обнаружение шакала (Canis aureus Linnaeus, 1758) в низовьях Днепра // Вестник зоологии. – 2011. – Т. 45. – № 5 – С. 456.

31. Volokh A. Expansion and reproduction of wolf (Canis lupus L.) populations in the steppe zone of Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2011. – Bd. 36. – GmbH. – P. 105-115.

32. Volokh A.,Rozhenko N. Dynamics of the range and population of the European Mink (Mustela lutreola, 1761) in Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2011. – Bd. 36. – GmbH. – P. 425-435.

33. Roženko N., Volokh A. The golden jackal (Canis aureus L., 1758) as a new species in the fauna of Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2010. – Bd. 35. – GmbH. – P. 237-246.

34. Волох А.М. Динамика ареала кабана (Sus scrofa) в Украине // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 7. – № 1. – С. 54-67.

35. Волох А.М., Самохин С.В. Динамика биотопического распределения копытных в горных лесах Крыма // Ресурсы позвоноч. Юго-Восточной Европы. Сохранение и использование в условиях соврем. трансформ. природ. среды и общественных отношений: Изв. музейного фонда им. А.А. Браунера. – – Т. 7. – № 3-4. – С. 44-45.

36. Волох А.М. Динамика ареалов охотничьих зверей в связи с изменениями ландшафта и климата // Ресурсы позвоноч. Юго-Восточной Европы. Сохранение и использование в условиях соврем. трансформ. природ. среды и общественных отношений: Изв. музейного фонда им. А.А. Браунера. – – Т. 7. – № 3-4. – С. 49-50.

37. Волох А.М. Можливий вплив вітрових електростанцій на кажанів у Приазов`ї // Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: Матер. наук. конф. – Мелітополь. – 2010. – С. 114-116.

38. Волох А.М. Динамика ареала кабана (Sus scrofa) в Украине // Вестн. охотоведения. – Москва. – 2010. – Т. 7. – № 1. – С. 54-67.

39. Волох А.М. Влияние интродукции на фауну охотничьих зверей в Украине // ХХIХ Международный конгресс биологов-охотоведов: Сб. матер. – Москва. – 2009. – Ч. 1. – С. 291.

40. Волох А.М. Проблеми управління ресурсами мисливських тварин в Україні // 2-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю: Зб. наук. статей. – Вінниця. – 2009. – С. 196-198.

41. Червона Книга України. Тваринний свiт. Монографія. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009 // Волох А.М. Тушканчик великий – (С. 525). Перегузня. Горностай (С. 538-539). Тхiр степовий (С. 541). Волох А.М., Роженко М.В. Норка європейська (С. 540). Видра річкова (С. 543). Волох А.М., Кондратенко О.В. Корсак (С. 544).

42. Volokh A.M. History and population dynamics of moose in the steppe zone of Ukraine// Alces. – Canada. – 2009. – Vol. 45. – P. 81-88.

43. Волох А.М., Демченко В.А. Животные ресурсы Украины. Рецензия на книгу Межжерина С. В. «Животные ресурсы Украины в свете стратегии устойчивого развития: аналитический справочник». – Киев: Логос. – 2008. – 282 с. // Морський екол. журн. – 2009. – Т. 8. – № 2. – С. 101-102.

44. Волох А.М., Кашкарёва А. Об эмбриональном развитии дикого кабана (Sus scrofa) в Украинском Приазовье // Вісник Запорізького держ. ун-ту / Фіз.-матем. та біол. науки. – 2008. – № 7. – С. 29-32.

45. Volokh А. Condition of the Wild Boar (Sus scrofa) in the Steppe Ukraine// Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2008. – Bd. 33. – GmbH. – P. 313-323.

46. Волох А.М. Динамика ареала лося (Alces аlces) в Украине// Вестник охотоведения. – Москва. – Т. 5. – № 1. – С. 17-26.

47. Волох А.М. Динамика пространственной структуры популяций копытных на территории Южной Украины в ХХ в. // Териофауна России и сопредельных территорий: Матер. междунар. совещ. (8 съезд териол. об–ва). – Москва. – 2007. – С. 89

48. Волох А.М. Динаміка стадності козулі в степових маргінальних популяціях // Біологія ХХІ століття (теорія, практика, викладання): Матер. міжнар. конф. – Київ-Черкаси-Канів. – 2007. – С. 271-272.

49. Волох А.М. Охрана млекопитающих в Украине // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю біофаку ЗНУ. – Запоріжжя. – 2007. – С. 376-379.

50. Волох А.М. Динамика ареала косули (Сapreolus capreolus) в Украине// Вестник охотоведения. – Москва. – – Т.4 . – № 1. – С. 35-43.

51. Woloch А. Dynamik der Fauna der Jagdsäugetiere in der Südukraine im 20. Jharhundert // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2007. – Bd. 32. – GmbH. – P. 239–249.

52. Woloch А., Roženko N. Die Akklimatisation des Marderhundes (Nyctereutes procyonoides Matsch.) in der Südukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2007. – Bd. 32. – GmbH. – P. 409–422.

53. Кузнецова М.В., Волох А.М., Домнич В.И., Тышкевич В.Е., Данилкин А.А. Молекулярно-генетическая изменчивость благородного оленя (Сervus elaphus) из Восточной Европы // Вестник зоологии. – 2007. – Т. 41. – № – С. 505–509.

54. Александров Б.Г., Андрієнко Т.Д., Волох А.М. та ін. Методики інвентаризації та оцінки сучасного стану біорізноманіття природних комплексів та ландшафтів, необхідних для формування регіональних екологічних мереж. Монографія. – Мелітополь. – 2007. – 125 с. (Волох А.М. Теріологічні дослідження. – С. 76-84).

55. Волох А.М. Сучасний стан степової біоти на Запоріжжі // Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації: Матер.Україн. екол. конгресу. – 2007. – C. 112-116.

56. Волох А.М. Експлуатація ресурсів русака в степовій зоні //Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир. – 2007. – С. 21-25.

57. Волох А.М. Международный симпозиум «Фрагментация ландшафта и другие антропогенные влияния на популяции диких животных» // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 4. – № 3. – С. 338-341.

58. Волох А.М. Возможные подходы к управлению ресурсами охотничьих зверей в Украине // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 4. – № 3. – С. 266-277.

59. Волох А.М. Динаміка та сучасний стан умов існування мисливських ссавців у степовій зоні України // Наук. вісн. нац. аграрного ун-ту. – Київ. – 2006. – № 93. – С. 34-49.

60. Волох А., Кашкарёва А. Некоторые особенности эмбрионального развития асканийского благородного оленя // Фауна в антропогенному середовищі: Праці теріологічної школи. – Луганськ. – 2006. – Вип. 8. – С. 59-64.

61. Волох А., Янушевская Ю. О сибирском лемминге (Lemmus sibiricus) – обитателе нетрансформированных ландшафтов на Гыданском полуострове // Фауна в антропогенному середовищі: Праці теріологічної школи. – Луганськ. – 2006. – Вип. 8. – С. 65- 70.

62. Никитин С.В., Князев С.П., Николаев А Г., Волох А.М., Кириченко А.В., Савина М.А., Ермолаев В.И., Юдина О.П., Бекенёв В.А., Айтназаров Р.Б. Разнообразие популяций диких и домашних свиней по комплексу аллотипов сыворотки крови // Генетика. – 2006. – Т. 42. – № 3. – С. 403-413.

63. Волох А.М. Некоторые особенности управления ресурсами охотничьих зверей в Украине // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 3. – № 2 . – С. 228-231.

64. Волох А.М. Мониторинг, охрана и восстановление популяций редких видов млекопитающих в Украине // 1-й Всеукраїнський з`їзд екологів: Тези доп. – Вінниця. – 2006. – С. 117.

65. Корж О.П., Стрижак М.М., Волох А.М. та ін. Екологія рідного краю / Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем`єр, 2006. – 112 с.

66. Волох А.М. Характеристика асканійського благородного оленя, як об`єкта розведення у фермерському господарстві// Сільський господар. – Львів. – 2006. – № 5-6. – С. 7-9.

67. Волох А.М. Рецензия на учебник «В.С. Романов, П.Г. Козло, В.И. Падайга. Охотоведение. Минск: Тесей, 2005. 448 с.» // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т.3 . – № 3. – С. 394-395.

68. Волох А.М., Роженко М.В. Мінливість екстер`єрних показників лисиці із південних районів України // Современные проблемы зоологии и экологии: Матер. междунар. науч. конф. к 120–летию кафедры зоологии ОНУ. – Одесса. – 2005. – С. 47-48.

69. Волох А. М. Динаміка екстер`єрних показників русака (Lepus europaeus) із cтепових районів України // Современные проблемы зоологии и экологии: Матер. междунар. науч. конф. к 120–летию кафедры зоологии ОНУ. – Одесса. – 2005. – С. 49-51.

70. Князев С.П., Никитин С.В., Кириченко А.В., Николаев А.Г., Волох А.М., Савина М.А., Данильченко Н.В., Айтназаров Р.Б., Ермолаев В.И., Юдина О.П. Дифференциация диких и домашних свиней по аллотипам белков сыворотки крови // Сельскохозяйственная биология. Биология животных. – Москва. – 2005. – № 6. – С. 100-105.

71. Волох А.М. Появление обыкновенного шакала (Canis aureus L., 1758) у берегов Крыма // Вестник зоологии. – 2004. – Т. 38. – № 3. – С. 80.

72. Волох А.М., Роженко Н.В. Биотопическое распределение и убежища енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoydes Matsch.) в южных районах Украины // Зоол. журн. – Москва. – 2004. – № 5. – С. 635–638.

73. Волох А.М. Значення біогеографічних островів у формуванні популяцій великих ссавців та пульсації меж ареалів // Вчені зап. Таврійського нац. ун–ту. Сер. біол., хім. – Сімферополь. – 2004. – Т. 17 (56). – № 2. – С. 12–22.

74. Волох А.М. Сучасний стан популяцій степового тхора (Mustela eversmanni Lesson, 1827) в Україні // Наук. вісник Ужгород. держ. національного ун–ту. Сер. біол. – 2004. – Вип. 15. – С. 105–109.

75. Волох А.М. Поширення і чисельність європейської норки (Mustela lutreola L., 1766) в Україні // Вісник Львів. нац. ун–ту. Сер. біол. – 2004. – № 38. – С. 118–128.

76. Волох А.М. Відтворювальна здатність ратичних із південних районів України // Сучасні проблеми зоологии науки: Матер. Всеукр. наук. конф. до 170–річчя Київського нац. ун-ту. – 2004. – С. 27–29.

77. Волох А.М. Долина Днестра как миграционный коридор крупных млекопитающих и проблемы управления их ресурсами // Интегриров. управ. природ. ресурсами бассейна трансграничной реки Днестр: Матер. междунар. науч. конф. – Кишинёв. – – С. 79–81.

78. Волох А.М. Великі ссавці Південної України у ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління). Автореф. дис…докт. біол. наук: 03.00.08/ Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України. – К., 2004. – 35 с.

79. Черничко И., Сиохин В., Волошкевич А., Дубына Д., Волох А., Кичук И., Подорожный С., Ткаченко В., Черничко Р. Всемирный фонд дикой природы. Видение дельты Дуная. – Монография. Вена -Одесса: Partners eor Wetlands, 2004. – 232 с.

80. Волох А.М. Результаты исследования некоторых популяционных характеристик асканийского благородного оленя// Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 1. – № 2 . – С. 103-111.

81. Волох А.М. Использование фенетических маркёров в исследованиях миграций дикого кабана // Тез. докл. 7 съезда териол. об–ва Российской АН. – Москва. – 2003. – С. 82

82. Волох А.М.Сучасне поширення видри (Lutra lutra L., 1758) в Україні та її чисельність // Вісник Запорізького держ. ун–ту / Фіз.–мат. та біол. науки. – 2003. – № 1. – С. 133–139.

83. Woloch А. Aktueller Stand der Muffelwildpopulation in der Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2003. – Bd. 28. – GmbH. – S. 135–141.

84. Волох А.М. Сучасне поширення та чисельність перегузні (Vormela peregusna Gűeld., 1770) в Україні // Вопросы биоиндикации и экологии: Меведомств. науч. сб. – Запорожье. – 2003. – Вып. 8. – № 2. – С. 112–126.

85. Волох А.М. Появление шакала на Украине и его современное распространение // Охотник. – К. – 2003. – № 9. – С. 12–13.

86. Князев С.П., Николаев А.Г., Волох А.М. и др. Анализ филогенетического сходства популяций домашних свиней и диких кабанов по антигенным профилям сывороточных аллотипов // Тр. Новосибирского гос. аграр. ун–та. – 2003. – Т. 183. – Вып. 1. – С. 128–134.

87. Волох А. М., Роженко М. В. Экстерьерные особенности енотовидной собаки из Причерноморья Linnaeus, 1758 // Матер. по изуч. живот. мира: Тр. зоомузея Одеского гос. ун-та. – – Т. 4. – С. 116 –121.

88. Волох А. М. Особенности формирования приазовской части ареала средиземноморского нетопыря, Pipistrellus Kuhlii // Вестник зоологии. – 2002. – Т. 36. – № 1. – С. 101–104.

89. Волох А. М. Міграції кабана та їхня роль у формуванні південних маргінальних популяцій в Україні // Вопросы биоиндикации и экологии: Меведомств. науч. сб. – Запорожье. – – Вып. 7. – № 2–3. – С. 203–210.

90. Волох А.М. Некоторые экологические характеристики южной маргинальной популяции дикого кабана в Украине // Зоол. журн. – Москва. – 2002. – № 12. – С. 1506-1514.

91. Волох А.М. Динаміка краніологічних показників європейської козулі на південній межі поширення в Україні // Вісник Запорізького держ. ун-ту / Фіз.-матем. та біол. науки. – 2002. – № 2. – С. 117-122.

92. Волох А.М. Екологічна регуляція чисельності лося у південній частині України // Вісник Львів. нац. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – № 30. – С. 49-54.

93. Woloch A. Wachstumdynamik der Eckzähne des Schwarzwildes des südlichen Ukraine // Zeits. für Jagdwissenschaft. – Berlin. – 2002. – N 48. – S. 186

94. Волох А.М. Роль міграції ондатри в формуванні приазовського осередку її ареалу // Вісник Луганського пед. ун–ту. – № 1 (45) – 2002. – С. 38–42.

95. Волох А.М. Структура популяции дикого кабана (Sus scrofa) в степной Украине // Вестник зоологии. – 2002. – Т. 36. – № 6. – С. 51–56.

96. Волох А.М. Cовременный статус млекопитающих Придунавья и сосотояние их некоторых группировок // Геоэкол. и биоэкол. пробл. Сев. Причерноморья: Тез. докл. междунар. науч. конф. – Тирасполь. – 2001. – С. 58 – 60.

97. Волох А.М., Ткачук Ю.Б. Значение карпатских млекопитающих в формировании популяций некоторых видов в Причерноморье // Геоэкол. и биоэкол. пробл. Сев. Причерноморья. – Тез. докл. междунар. науч. конф. – Тирасполь. – 2001. – С. 60- 61.

98. Волох А.М. Регуляція чисельності в маргинальних популяціях копитних // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть: Тези доп. Всеукраїн. зоол. конф. – Кривий Ріг. – 2001. – С. 152-154.

99. Волох А.М. Влияние интродукции на формирование полиморфного генотипа диких кабанов на Украине // Структура і функц. роль тварин. населення в природ. і трансформ. екосистемах: Тез. доп. 1 мiжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ. – 2001. – С. 124-125.

100. Волох А.М. Деревно–чагарникова рослинність у живленні бобрів // Лісовий та мисливський журнал. – 2001. – № – С. 41–42.

101. Волох А.М. Полувольное содержание и выращивание диких копытных с целью повышения экономической эффективности животноводства // Вісник аграр. науки Причорномор`я. – Миколаїв. – – Вип. 3 (12). – Т. 2. – С. 393–400.

102. Волох А.М., Кармышев Ю. В.Кольцевание летучих мышей в пещерах Крыма // Вестник зоологии. – 2001. – Т. 35. – № – С. 99 –101.

103. Волох А.М., Попенко В.М. Вклад К.П. Филонова в формирование мелитопольской зоологической школы // Вестник зоологии. – 2001. – Т 35. – № – С. 107 –108.

104. Игнатенко А.И., Волох А.М. Трофические связи ворона в Приднепровской Лесостепи // Бранта: Сб. науч. Труды Азово–Черноморской орнитол. станции. – Мелитополь–Симферополь: Сонат. – 2001. – Вып. 4. – С. 71–78.

105. Роженко М.В., Волох А.М. Поява звичайного шакала (Canis aureus Linnaeus, 1758) на пiвднi України // Вестник зоологии. – 2000. – Т. – № 1-2. – С. 125-129.

106. Волох А.М. Птицы в рационе дикого кабана // Птицы Азово–Черноморского региона на рубеже тысячелетий: Матер. науч. конф. – Одесса. – 2000. – С. 80.

107. Volokh A.M. Land Mammals of the north–eastern Gydan Peninsula in 1989 // Heritage of the Russian Arctic: Researsh, conservation and international cooperation. – Moscow: Ecopros Publishers. – 2000. – 554–558.

108. Волох А.М. Нарис про ссавців Придунав’я і особливості менеджменту їхніх ресурсів // Заповідна справа. – 2000. – Т. 6. – Вип. 1 – 2. – С. 28-35.

109. Волох А. Значення карпатських лісів як сучасного рефугіуму великих ссавців у Європі // Великі ссавці Карпат: Матер. міжнар. екол. конф. – Івано–Франківськ. – 2000. – С. 21–24.

110. Волох А.М. Репродуктивный потенциал дикого кабана // VI–й съезд Териол. об–ва Российской АН: Тез. докл. – Москва. – 1999. – С. 53.

111. Волох А.М. Краткий очерк истории формирования современной фауны охотничьих зверей в южных районах Украины // Проблемы изучения фауны юга Украины: Науч. сборник. – Мелитополь-Одесса: Астропринт. – 1999. – с. 34–49.

112. Волох А.М. Изменение фауны охотничьих зверей днестровской дельты в течение XX столетия // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. междунар. науч. конф. – Кишинёв. – 1999. – С. 43–45.

113. Роженко Н.В. Волох А.М. Обыкновенный шакал (Canis aureus L., 1758) – новый вид млекопитающих в днестровской дельте // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. междунар. науч. конф. – Кишинёв. – 1999. – с. 196–198.

114. Роженко Н.В., Волох А.М. Заселение енотовидной собакой Северного Приазовья и Причерноморья // Исследования многообразия живот. мира: Тр. зоомузея Одесского гос. ун-та. – Т. 3. – Одесса. – 1998. – С. 133–137.

115. Волох А.М. Динамика стадности косули на южном пределе ареала в степной зоне Украины // Исследования многообразия живот. мира: Тр. зоомузея Одесского гос. ун-та. – Т. 3. – Одесса. – 1998. – С. 138–141.

116. Волох А.М., Роженко Н.В., Лобков В.А. Первая встреча обыкновенного шакала (Сanis aureus ) на юго–западе Украины // Исследования многообразия живот. мира: Тр. зоомузея Одесского гос. ун-та. – Т. 3. – Одесса. – 1998. – С. 187–188.

117. Волох А.М. Половые различия морфологических признаков у зайца–русака в Приазовье // Актуаль. питання збереж. i вiдновлення степ. екосистем: Матер. мiжнар. наук. конф. – Асканiя-Нова. – – С. 250-252.

118. Волох А.М., Роженко Н.В. Биотопическое распределение енотовидной собаки в степной зоне Украины // Актуаль. питання збереж. i вiдновлення степ. екосистем: Матер. мiжнар. наук. конф. – Асканiя-Нова. – – С. 252-254.

119. Volokh A.M. Notes of the mammalian fauna of the viciniti of the Yenisei lake on the Gydan peninsula // Conserving our common heritage of the Arctic. – Moscow. – – P. 151.

120. Volokh A.M. Observations of fish fauna in the upper reaches of the rivers Ekareuyakha and Mongocheyakha (Gydan peninsula) // Conserving our common heritage of the Arctic. – Moscow. – – P. 39-40.

121. Volokh A.M. Craniological efects of the wild boar in the South Ukraine // Euro–American Mammal Congress. – Spain. – 1998. – 117. – Р.

122. Volokh A.M. The structure and reproduction of wild boar in the Ukrainen step // Euro–American Mammal Congress. – Spain. – 1998. – – Р. 245-246.

123. Кошелєв О.І., Писанець Є.М., Волох А.М. та ін. Еколого-зоологічні дослідження у Мелітопольському педагогічному інституті за 75 років 1923–1998) // Наук. вісн. МДПУ. – № 1. – 1998. ­– С. 102-115.

124. Волох А.М. Разведение редких непарнокопытных на Украине // Редкие виды млек. России и сопред. тер-й: Тез. докл. междунар. совещ. – Москва. – 1997. – С. 20.

125. Волох А.М., Воловник С.В., Кошелєв О.I. Тваринний свiт // Атлас Запорiзької областi. – Kиїв. – 1997. – С. 22.

126. Волох А.М. О бедственном положении морской свиньи в Азовском море // Редкие виды млек. России и сопред. тер-й: Тез. докл. междунар. совещ. – Москва. – 1997. – С. 21.

127. Мониторинг и поддержание биологического разнообразия водно–болотных угодий Украины. Монография – Мелитополь – 1995. – 300 с. (Волох А.М. Общая характеристика биоты. – С. 23- Териологические исследования. – С. 185–196.

128. Червона Книга України. Тваринний свiт. – Київ: Українська енциклопедiя. – 1994. – // Волох А.М., Крочко Ю.I. Пiдковонiс малий. Пiдковонiс великий – (С. 376-377). Довгокрил звичайний (С. 382). Волох А.М. Тушканчик великий (С. 392). Тхiр степовий. Норка європейська. Перев¢язка звичайна (с. 404-406).

129. Черничко И.И., Сыроечковский Е.Е., Волох А.М. и др. Материалы по фауне и населению птиц Северо–Восточного Гыдана // Арктические тундры Таймыра и островов Карского моря. – Москва. – 1994. – C. 223–260.

130. Волох А.М. Циклические флуктуации зайца–русака в Карпатах // Фауна схiдних Карпат: сучасний стан i охорона: Тези мiжнар. наук. конф. – Ужгород. – 1993. – С. 53–55.
131. Волох А.М., Воловник С.В., Попенко В.М., Рева П.П. Состояние ихтиофауны и рыбопродуктивности причерноморских лиманов в связи с изменением их гидрохимических характеристик // Биология и экология: Вест. Днепропет. гос. ун-та. – Днепропетровск. – 1993. – Вып. 1. – С. 161.

132. Волох А.М., Кошелев А.И., Пересадько Л.В. Позвоночные животные как индикатор промышленного и бытового загрязнения городов и сёл юга Украины // Биология и экология: Вест. Днепропетровск. гос. ун-та. – 1993. – Вып. 1. – 95-96.
133. Волох А.М. Особенности формирования южной границы современного ареала европейской косули на Украине // V–й съезд всесоюз. териол. об-ва: Тез. докл. – Москва. – 1990. – Т. 1. – С. 122–123.

134. Волох А.М. Некоторые аспекты социальной организации лося в маргинальной популяции на юго–западе СССР // III-й междунар. симпозиум по лосю: Тез. докл. – Сыктывкар. – 1990. – С. 100

135. Воловник С.В., Волох А.М., Загородняя Ю.К., и др. Динамика видового разнообразия причерноморских лиманных систем // Пробл. изуч. и сохран. вид. разнообразия: Матер. междунар. науч. симпозиума. – Фрунзе: Илим. – 1990. – С. 29–30.

136. Волох А.М. Возрастная изменчивость размеров пищеварительного тракта у европейского бобра // 7 всесоюз. науч. совещание по бобру: Тез. докл. – Воронеж. – 1989. – С. 98-100.

137. Волох А.М. Попытка прижизненного определения возраста европейского бобра по длине саггитального гребня // 7 всесоюз. науч. совещание по бобру: Тез. докл. – Воронеж. – 1989. – С. 101-103.

138. Волох А.М. Структура бобровой популяции в бассейне среднего Днепра и продолжительность жизни бобров в природе // Грызуны: Тез. докл. VII–го всесоюз. совещ. – Свердловск. – 1988. – Т. – С. 76.

139. Волох А.М., Архипчук В.А., Гулай В.И., Евтушевский Н.Н., Шевченко Л.С. Особенности динамики численности зайца–русака на территории УССР // Изучен. териофауны Украины, её рац. использ. и охрана: Сбор. науч. тр. – К.: Наук. думка. – 1988. – С. 19

140. Волох А.М., Гаттерманн Р., Гейдеке Д. Некоторые особенности экологии эльбского бобра на речке Таубе (ГДР) // Вестник зоологии. – 1987 – № – С. 63–66.

141. Волох А.М. Возможные подходы при составлении кадастра животного мира СССР // Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учёта животн. мира: Тез. докл. – Москва. – 1986. – Ч. 1. – С. 66–67.

142. Волох А.М. Возрастно-половой состав и размер стад лося в степной зоне УССР // IV–й съезд всесоюз. териол. общества. Тез. докл. – Москва. – 1986. – Т. 1. – С. 181.

143. Волох А.М., Ракитянский И.Г. Современная граница ареала перевязки на юго–западе СССР // IV–й съезд всесоюз. териол. общества: Тез. докл. – Москва. – – Т. 3. – С. 89-90.

144. Волох А.М. Фауна Запорожья в IX–XI ст. по материалам раскопок славянского поселения на острове Хортица // Перспектива и ретроспектива зоогеографии суши. Тез. докл. VIII всесоюз. зоогеограф. совещ. – Ленинград. – 1985. – С. 24 – 26.

145. Волох А.М., Кухленко С.И. Влияние спортивной охоты на популяцию зайца–русака в южных районах Украины // Пробл. регион. экол. животных в цикле зоологии дисциплин педвуза: Тез. докл. III–ей всесоюз. конференции зоологов педвузов. – Витебск. – 1984. – Ч. 1.– С. 47–48.

146. Волох А.М. Перевязка в Запорожской области // Редкие виды млекопитающих СССР и их охрана: Матер. III Всесоюз. науч. совещ. – Москва. – 1983. – С. 90.

147. Волох А.М. Распространение и некоторые черты экологии бобрового жучка в бассейне Днепра // Экология. – 1982. – № 3. – С. 83–84.

148. Волох А.М. Расселение бобров в Кировоградской области // Вестник зоологии. – 1982. – № 6. – С. 86–87.

149. Волох А.М., Новиков В.В. Характеристика некоторых биоэнергетических процессов в онтогенезе европейского бобра // III–й съезд всесоюз. териол. об-ва: Тез. докл. – Москва. – 1982. – Т. 1. – 168–169.

150. Волох А.М. Размножение европейского бобра (Castor fiber L.) в бассейне Среднего Днепра // Экология. – – № 6. – С. 72–75.

151. Волох А.М. О взаимоотношении бобра и выдры в лесостепном Приднепровье // Поведение охотничьих животных: Сб. науч. тр. – Киров. – 1981. – C. 102–104.

152. Волох А.М., Самарский С.Л. Регионы численности ондатры в Среднем Приднепровье // Природ. и сельхозяйств. районирование в СССР: Матер. всесоюз. науч. совещ. – Москва. – 1981. – С. 120

153. Волох А.М. Морфологическая характеристика бобров из днепровского бассейна // Грызуны: Матер. 5 всесоюз. науч. совещ. – Москва. – 1980. – С.55–56.

154. Волох А.М. Строительная деятельность бобров в зоне влияния Кременчугской и Каневской ГЭС на Днепре // Влияние хоз. деятельности человека на популяции охот. зверей и среду их обитания: Матер. научно-произв. конф. – Киров. – 1980. – С. 75–77.

155. Волох А.М. Смертность бобров в Приднепровье и её причины // Матер. 4 всесоюз. научно-производ. совещ. по бобру. – Воронеж. – 1980. – С. 38-39.

156. Волох А.М. Рациональные сроки промысла бобров в Среднем Приднепровье и его экономическая эффективность // Матер. 4 всесоюз. научно-произв. совещ. по бобру. – Воронеж. – 1980. – С. 40-41.

157. Волох А.М. О целесообразности начала хозяйственного использования бобров в Среднем Приднепровье // Матер. 4 всесоюз. научно-произв. совещ. по бобру. – Воронеж. – 1980. – С. 42-43.

158. Волох А.М., Новиков В.В. Изучение потенциальной и фактической активности европейского бобра. Сообщение 2. // Изучение природ. комплекс., их охрана и ведение заповед. хоз–ва в условиях лесостеп. и степ. зон Сов. Союза. – Воронеж. – 1979. – С. 97–103.

159. Волох А.М. Характеристика взаимоотношений лисицы и бобра в лесостепном Приднепровье // Экол. основы охраны и рац. использ. хищ. млекопитающих: Матер. всесоюз. совещ. – Москва. – 1979. – С.177–178.

160. Волох А.М. Речной бобр Среднего Приднепровья и перспективы его хозяйственного использования: Автореф. дис…к–та биол. наук: 03.00.08 / Ин–т зоологии АН УССР. – Київ, 1979. – 24 с.

161. Волох А.М., Выскушенко А.П. Деятельность речного бобра и численность мелких млекопитающих в бобровых поселениях пойменных и мелиорированных ландшафтов Среднего Приднепровья // Биоценология, антропогенные изменения растит. покрова и их прогнозирование: Тез. докл. науч. конф. – Днепропетровск-Киев. – 1978. – С. 79–80.

162. Волох А.М. Возобновление древесно–кустарниковой растительности в бобровых угодьях Среднего Приднепровья // Пути и методы рац. эксплуатации и повыш. продукт. охот. угодий. – Матер. всесоюз. науч. конф. – Москва. – 1978. – С. 91–93.

163. Волох А.М., Новиков В.В. Материалы по изучению температурного режима поверхности тела европейского бобра // Изучение природ. комплексов, их охрана и ведение заповед. хоз-ва в условиях лесостеп. и степной зон Сов. Союза. – Воронеж. – 1977. – С. 114–116 .

164. Волох А.М., Новиков В.В. Изучение потенциальной и фактической активности европейского бобра. (Сообщение 1) // Изучение природ. комплексов, их охрана и ведение заповед. хоз–ва в условиях лесостеп. и степ. зон Сов. Союза. – Воронеж. – 1977. – С. 117-118.
165. Волох А.М., Самарский С.Л. О гельминтах речных бобров в Среднем Приднепровье // Вестник зоологии. – 1977. – № – C. 89-90.
166. Волох А.М., Самарский С.Л. Особенности осенне–зимнего питания речных бобров в прибрежных районах и на островах Кременчугского водохранилища // Вестник зоологии. – 1977. – № – С.18–23.
167. Волох А.М., Новиков В.В. Некоторые особенности пищевых адаптаций речного бобра в условиях клеточного разведения // Биология и патология клеточ. пуш. зверей: Тез. докл. 2 всесоюз. науч. конфер. – Киров. – 1977. – С. 145–146.
168. Волох А.М., Самарский С.Л. Динамика и прогнозирование численности речного бобра в Среднем Приднепровье // Численность животных и её прогнозирование: Тез. докл. науч. конф. – Киров. – 1976. – C. 67-69.

ДАЦЕНКО Л. М.

 1. Мовчан С.І.,Дереза О.О., Даценко Л. М.,,Дереза С.В.,Болтянська Н.І.Патент на корисну модель № 132886 “Пристрій для освітлення електрофоретичної камери з вертикальним гвинтом”
 2. Даценко Л. М.,, Непша О.В. Проблеми рекреаційного використання кіс північного берегу Азовського моря. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, – 2013. – С. 73 – 74.Даценко Л. М.,, Сапун Т.О. Горючі корисні копалини Приазов’я //“НАФТА І ГАЗ УКРАЇНИ – 2013”. 9-та Міжнародна науково-практична конференція – м. Яремче, 2013.Даценко Л. М., Науково-дослідницька діяльність студентів –географів під час педагогічної практики/А.В. Долгих, Л.М. Даценко, О.В. Непша// Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування. збірник статей VII всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених (18 квітня 2013 р.). – Донецьк: ДІСО, 2013. – С. 25-27 с.Даценко Л. М.,, Волох А.М., Непша О.В. Гідрогеологічні умови території Мелітопольського міського водозабору // Мій рідний край Мелітопольщина. Регіональна науково-практична конференція присвячена 100-річчю з дня народження М.О.Алексєєва – м. Мелітополь, 2012 – С.94-103.Даценко Л. М., Непша О.В., Князькова І.Л., Сапун Т.О. Результати дослідження геолого-геоморфологічних процесів у Східному Приазов’ї за 2008-2010 рр. // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології: матеріали Третьої міжнародної наукової конференції. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011.- С. 138-141.Даценко Л. М., Єдність людини та довкілля як онтологічна засада антропогенної географії // «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – Серія: педагогіка. – Вип. 6. – Мелітополь, 2011. — С. 20 – 26.Даценко Л. М.,, Молодиченко В.В., Акімов В.Ю. Геоморфологічні процеси на південному узбережжі Каховського водосховища // «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості. Міжнародна науково-технічна конференція. 25-28 травня 2011. – Кривий Ріг, 2011.- С. 9-10.Даценко Л.М. Даценко Л.М., Непша О.В. Акумулятивні утворення північного Приазов’я // “Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського”.- Серія “Географія”. -Том 24 (63).- №2.- Ч. 3. – Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2011.- С. 15-18.Даценко Л. М., Вивипариды (Molluska, Viviparodea) из антропогеновых отложений Приазовья // Геологічні проблеми бассейну Азовського моря та шляхи їх вирішення. – Мелітополь, 2010. – С. 9-13Даценко Л. М.,., Непша А.В. Аллювиальные отложения долины р. Днепр // «Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты». – Москва: изд-во МГУ, 2010. – С 157 – 160.Даценко Л. М.,Динамика склонов северо-западного побережья Азовского моря / Л.Н. Даценко, Т. В. Завьялова, В. М. Иванова, С. В. Гришко,А. В. Непша / Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие территорий: теория и практика» // г. Сибай, 20 мая 2010 г. – Сибай, 2010Даценко Л. М.,, Завьялова Т.В., Непша А.В. Модель устойчивого развития как идеал преодоления экологического кризиса // Устойчивое развитие территорий: теория и практика. – Уфа: Гилем, 2009. – С. 55-57.Даценко Л. М.,, Завьялова Т.В., Непша А.В. Климатические изменения в позднем кайнозое юго-запада восточно-европейской платформы // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. – Херсон, 2009. – С. 153-158Даценко Л. М., , Завьялова Т.В., Непша А.В. Геологические особенности строения обвально-оползневого участка в с. Ботиево (Приазовский район)// Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні. – Київ: Інститут географії НАН України, 2009. – С. 125-129.Даценко Л. М., Мікроскопічна будова стінки мушлі викопних Viviparoidea //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.- Геологія. – 2008. – 43. – С. 7-10.Даценко Л. М., Антропогенові відклади Північного Приазов’я/Л.М. Даценко, В.В. Василенко// Геолого-мінералогічний вісник
  № 2 (20), 2008.-С.64-66Даценко Л. М.,, Василенко В.В. Антропогенові відклади Північного Приазов’я //Вісник Криворізького технічного університету – Кривий Ріг, 2008. – С. 65 – 67.

  Даценко Л. М.,, Самек Ю.І., Лола О.В. Ископаемые Viviparoidea (Mollusca, Gastropoda) Приазов’я //Матеріали Міжнародної наукової конференції «Видатний географ та геоботанік Гаврило Іванович Танфільєв» – Одеса: ОНУ ім І.І. Мечнікова, 2008. – С. 67 – 73.

  Даценко Л. М., Строение раковин ископаемых вивипарусов Украины //Наука початку ХХІ століття: стан і перспективи розвитку. – Мелітополь, 2008. – С. 32-34.

  Даценко Л. М., , Зав’ялова Т.В., Непша О.В., Самек Ю.І. Місце екскурсій та походів у вивченні корисних копалин в шкільному курсі географії //Географія та екологія: наука і освіта: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції

  Даценко Л. М.,., Зав’ялова Т.В., Непша О.В., Самек Ю.І. Особливості проведення польової практики з географії ґрунтів в умовах Гірського та Степового Криму //Географія та екологія: наука і освіта: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань: СПД Сочінський, 2008. – С. 248-249.

  Даценко Л. М., Вивипариды (Mollusca, Gastropoda, Viviparoidea) из миоценовых отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы // Моллюски. Морфология, таксономия, филогения, биогеография и экология. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 86-88.

  Гожик П.Ф., Даценко Л. М., Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы: в 2-х частях. Монографія: Часть II. – К.: Логос, 2007. – 253 с.

  Даценко Л. М.,Строение раковин ископаемых вивипарид Украины // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи. – К.: ІГН НАНУ, 2007. – С. 365-366.

  Даценко Л. М., Зональная шкала по вивипаридам для континентальных отложений верхнего кайнозоя Украины // Геологічний журнал, 2007. – С. 98-101.

  Даценко Л. М., Молюски надродини Viviparoidea (Gastropoda) та їх значення для палеогеографи та палеоекологі //Екологічний стан природно-територіальних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування. – Мелітополь, 2006. – С. 30-55.

  Даценко Л. М., Зональность по вивипаридам миоцен-плиоценовых отложений Украины //Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. №2. – С. 78-81.

  Даценко Л. М., Філософський ключ до пізнання природи в світлі сучасних проблем геології // Постметодика: Антропологізм в освіті: джерела, досягнення та перспективи. – № 7 (71). – Сімферополь: «Таврида», 2006. – С. 280-283.

  Даценко Л. М.,Геологічні умови місцезнаходжень залишків вівіпарид в алювіальних відкладеннях верхнього кайнозою Причорномор’я і кореляція пізньокайнозойських континентальних відкладень //Розвиток географічної думки на півдні України. – Мелітополь, 2006. – С. 48-51.

  Даценко Л. М.,Історія становлення кафедри фізичної географії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства «Розвиток географічної думки на півдні України». – Мелітополь: МДПУ, 2006. – С. 19-23.

  Даценко Л. М., Перша знахідка представників роду Trochopaludina в Україні // Геологічний журнал. – 2006. – № 2-3. – С. 179-181.

  Даценко Л. М., Некоторые данные о развитии вивипарид (Mollusca, Gastropoda, Viviparoidea) Европы и Азии //Геологічні дослідження в Україні. – Луганськ: Альма-Матер, 2006. – С. 36-42.

  Даценко Л. М.,Еколого-агрохімічний стан ґрунтів Запорізької області //Л.М. Даценко, О.В. Непша //Соціально-економічні проблеми сталого розвитку Українського суспільства. Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. 13 травня 2004 р.
  Гожик П.Ф., Даценко Л. М., Инвазии пресноводных моллюсков в плиоцен-плейстоценовые водоёмы Украины и проблемы их корреляции //Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України. – Київ: ІГН НАНУ, 2006. – С. 269-272.

  Даценко, Л. Н., Акимова, Е. В. (2002). К истории развития миоценовых Viviparoidea (Molluska, Gastropoda) юга Восточной Европы.

  Даценко, Л. М., (2003). Результати досліджень черевоногих молюсків над родини Viviparoidea (Molluska, Gastropoda) з міоценових відкладів України..

ТАРУСОВА Н. В.

 1. Тарусова Н.В. Микробиологические аспекты хранения свежих плодов, обработанных электроионизированным воздухом / Н.В. Тарусова, Д.С.Степаненко, П.В.Горгунская // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
  № 1 (С. 143 – 152).

Тарусова Н.В. Формування екологічної свідомості студентів при застосуванні методів біоіндикації / Н.В.Тарусова, Н.М.Величко // Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності : Матеріали наук.-практ. конф. , 13-14 квітня 2010 р.: тези. – Мелітополь, 2010. – С.81-83.

Тарусова Н.В. Сучасний стан проблеми твердих побутових відходів та утилізації відходів полімерної упаковки / Н.В.Тарусова, Т. Кошель // Студентський меридіан : збірник наукових праць студентів. – 2009. – Вип.8 час.ІІ. – С. 40-44.

Тарусова Н.В. Аксіологічні аспекти формування екологічної свідомості учнів / Н.В.Тарусова, Г.Г. Петрученя, Н. Величко // Студентський меридіан : збірник наукових праць студентів. – 2009. – Вип.8 час.ІІ. – С. 38-40.

Тарусова Н.В. Современное состояние проблемы твердых бытовых отходов и утилизации отходов полимерной упаковки/ Т.Кошелева, Н.В.Тарусова.- Студентський меридіан: збірник наукових праць студентів
Випуск 8 ( І) , 2009р. (С.40-43)

Тарусова Н.В. Проблема утилізації відходів тари і упаковки в сучасних умовах розвитку держави/ Т.М.Кошель, Н.В.Тарусова // Нові виміри сучасного світу : Збірник матеріалів ІV Міжнар.науковой інтернет – конф. 24-28 листопада 2008 р. : тези. – Мелітополь, 2008. – С. 32-35.

Тарусова Н.В. Рух до антропології як закономірність коеволюційного поступу людства: інтеграційні процеси в науковому знанні: колективна монографіяН.В. Тарусова, О.В. Мацюра//Освіта, наука і людина в XXI столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання: колективна монографія, Сімферополь: Таврія
2008,С. 192
Тарусова Н.В. Особливості видового різноманіття угруповань гніздуючих птахів островів Лівобережної України / О.В.Мацюра, Н.В. Тарусова, // Сучасні проблеми зоологічної науки : Всеукр. наук. конф. «Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б.Кістяківського», 16-18 вересня 2004 р. : тези. – Київ – м.Канів, 2004. – С. 113-115.

Тарусова Н.В. Оцінка динаміки чисельності та біомаси членистоногих як кормової бази дрохви (на прикладі керченської популяції) / Н.В. Тарусова, С.І.Сучков, О.В. Кужильна, О.М. Липатова // Міжнар.наук.-практ.конф. «Динаміка наукових досліджень», 28 жовтня – 4 листопада 2002 р. : тези. – Дніпропетровськ – Черкаси – Одеса, 2002. – С. 45-47.

Тарусова Н.В. Фауна напівтвердокрилих центральної частини Криворіжжя / Н.В.Тарусова // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть : Матеріали Всеукр. зоологічної конф.: тези. – Кривий Ріг, 2001. – С. 74-76.

Тарусова Н.В. Фауна і екологія популяцій жужелиць (СARABIDAE, COLOPTERA) / Н.В.Тарусова, С.І.Сучков // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть : Матеріали Всеукр. зоологічної конф.: тези. – Кривий Ріг, 2001. – С. 72-74 .
Тарусова Н.В. Особливості викладання спецкурсу «Екологія людини» Н.В.Тарусова // Науково – методичні проблеми викладання психолого – педагогічних дисциплін : Матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф., 29 жовтня 1997 р. : тези. – Мелітополь, 1997. – С. 70-71.

ЩЕРБИНА В. В.

 

Щербина В.В. Вплив пасторальної дигресії на ґрунтові водорості заповідних степових біогеоценозів / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Ґрунтознавство: науковий журнал. – Київ, 2013. – Вип.14, №1-2. – С.29-39.

ScherbinaV.V. Specificbiodivercityofvirginandanthropogenic – transformedbiogeocenosisofUkrainesouths / V.V.Scherbina // Актуальні проблеми ботаніки та екології :міжнар. конф. молодих учених : тези. – Щолкіне, 2013. – С.188-189.

Щербина В.В. Альгоугруповання цілинних степових і агроценозів південного степу України / В.В.Щербина // Питання біоіндикації та екології: періодичне наукове видання. – Запоріжжя, 2012. – Вип.17, №2. – С.3-12.

Щербина, В. В. Щербина В.В. Сезонна динаміка чисельності і біомаси водоростей біогеоценозів півдня України та їх зв’язок із факторами оточуючого середовища / В.В. Щербина, І.А.Мальцева // Перший крок у науку: VІІ Всеукр. наук.-практ. конф.: тези. – Луганськ, 2012. – С.55-59.

Щербина В.В. Зміна біорізноманіття синьо-зелених водоростей в умовах антропогенного впливу / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Екосистеми, їх оптимізація і охорона : науковий журнал. – Сімферополь, 2012. – Вип.7(26). – С.270-275.

Щербина В.В. Продукція водоростей біогеоценозів територій природного ядра і землекористування біосферного заповідника «Асканія-нова» / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Актуальні проблеми сучасної альгології : ІVміжнар. конф., 23-25 травня 2012 р.: тези. – Київ, 2012. – С. 338-339.

Щербина В.В. Ґрунтові водорості відділу CYANOPHYTA біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е.Фальц – Фейна / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства, наук. конф.: тези – Умань, 2011. – С.96-97.

Щербина, В. В. Водорості відділу CYANOPHYTA деяких об’єктів природно – заповідного фонду півдня України / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Ґрунтознавство: науковий журнал. – Київ, 2011. – Вип.12, №1-2(18). – С.78-81.

Щербина В.В. Сезонна динаміка чисельності та біомаси водоростей деяких біогеоценозів степової зони півдня України / В.В.Щербина, І.А.Мальцева // Вісті біосферного заповідника «Асканія – нова». – 2011. – Том 13. – С. 97-100.

Щербина В.В. Динаміка чисельності та біомаси водоростей степових біогеоценозів та агроценозів Херсонської області / В.В.Щербина // Біологічний вісник МДПУ. – Мелітополь, 2011. – №3. – С. 80-86.

Щербина В.В. Синьо-зелені водорості біосферного заповідника «Асканія-нова» / В.В. Щербина, І.А.Мальцева // Біологічна наука і освіта в педагогічних вузах : VІІ Всерос. наук.-практ. конф., 31 березня – 2 квітня 2011 р. : тези. – Новосибірськ, 2011. – С. 194-196.

Щербина В.В. Діатомові водорості деяких степових біогеоценозів заповідних територій півдня України / В.В. Щербина, І.А.Мальцева // Актуальні проблеми дослідження довкілля : ІVВсеукраїн. наук. конф. з міжнар. участю молодих учених, 19-21 травня 2011 р. : тези. – Суми, 2011. – С.83-85.

Щербина В.В. Видове багатство CYANOPHYTA в ґрунтах різних біогеоценозів на півдні України / В.В.Щербина, І.А.Мальцева, Є.І.Мальцев // Автотрофні мікроорганізми : Всеросійській симпозіум з міжн. участю, 23-26 грудня 2010 р.: тези. – Москва, 2010. – С.67-68

ГАНЧУК М.М.

 1. Ганчук М.М. Історія становлення сучасного вчення про агроландшафти / М.М. Ганчук, Г.О. Білявський // Збірникнаукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Випуск 7 (47). – С. 116–120.
 2. Ганчук М.М. Вплив біокліматичних і ґрунтово-геоморфологічних умов на агроландшафти Вінниччини / М.М. Ганчук // НауковийвісникнаціональноголісотехнічногоуніверситетуУкраїни: збірник науково-технічнихпраць. – Львів. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 32–37.
 3. Ганчук М.М. Розробка типової структури екологічного паспорта агроландшафта (рілля) / М.М. Ганчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск. – Кам’янець-Подільський. – 2011. – С. 182–187
 4. Ганчук М.М. Екологічне районування агроландшафтів Вінниччини / М.М. Ганчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічногоуніверситету. Спеціальнийвипуск. – Кам’янець-Подільський. – 2012. – С. 57–59.
 5. Ganchuk M. Agroecological condition of arable armlands in Vinnytsia region/ M. Ganchuk// Annals of agrarian science.—2014. – VOL 12, NO 1. – Р. 34-37 [in English]

 

АНТОНОВСЬКИЙ О.Г.

 

Антоновский А.Г., Кирикова Т.А. Роль лиманов и лагун Азово-Черноморского побережья в обеспечении кормовой базы тундровых куликов // Бранта: сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнитолог. станции
Вып. 14, 2011г.

Антоновский А.Г., Дегтяренко Е.В. Порівняльна характеристика молюсків прісних і солоних водойм північного Приазов’я // Актуальні проблеми біології, екології та хімії: Електронне наукове видання. – 2009. – № 2. – С. 33 – 45.

Антоновський О.Г., Демченко В.О., Демченко Н.А., Вінтер Г.М. Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим // Вісник Вінницького політехнічного інституту: Спеціальний випуск за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «І-й Всеукраїнський з’їзд екологів. – 2006. – № 5. – С. 82 – 86.

Мурина В.В., Антоновский А.Г. Китайский краб Eriocheir sinensis – экзотический вселенец в бассейн Азовского моря// Экология моря. – 2001. – Вып. 55. – С. 37 – 39.

Кирикова Т.А., Антоновский А.Г. Использование куликами кормового макрозообентоса Молочного лимана в период миграции// Бранта: Сб. научн. трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2007. – Вып. 10. – С. 74 – 97.

Антоновский А.Г., Демченко В.А., Демченко Н.А., Сурядная Н.Н. Перспективы использования характеристик особей, популяцій и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем// Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Біологічні науки. – 2008. – № 1. – С. 30 – 34.

Ирригационное земледелие и проблемы сохранения биологического разнообразия Джанкойского района Автономной Республики Крым.// В.А. Костюшин, Н.А. Багрикова, С.Ю. Костин…, А.Г. Антоновский и др. – К.: Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, 2005. – 116 с (монографія).

Антоновский А.Г., Митяй И.С., Заброда С.Н., Власов И.И., Бровченко Н.Т. Влияние гидрологического и гидрохимического режимов на состав ихтиофауны Молочного лимана // Гідрологія, гідрохімія, і гідроекологія: Науковий збірник / Відп. редактор В.К. Хільчевський. – К.: Ніка-Центр, 2000. – Т. 1. – С. 96 – 100.

Антоновський А.Г. Макрозообентос Молочного лимана и прилегающей части Азовского моря // Структура и функционалная роль животного населения в природных и трансформированых екосистемах: Тезисы 1-й Международной научной конференции, 17 – 20 сентября 2001. – Днепропетровск, 2001. – С. 20-21.

Антоновский А.Г. Динамика видового состава зообентоса Молочного лимана. // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причорномор’я: Материалы международной научно-практической конференции. – Тирасполь, 2001. – С. 13 – 14.

Антоновский А.Г. Моллюски Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря // Понт Эвксинский 2001: Тезисы конференции молодых ученнях. – Севастополь, 2001.

Антоновский А.Г. Общая характеристика макрозообентоса Восточного Сиваша. – Материалы научно-практической конференции. Бердянск, 2005.

Антоновський О.Г., Гапонова В.В. Макрозообентос Сиваша на сучасному етапі розвитку екосистеми // Наука та практика – 2008: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2008. – С. 15 – 20.

Антоновський О.Г., Мітяй І.С., Демченко В.О. Фауна бентосних і пелагобентосних ракоподібних гідрологічного заказника «Молочний лиман» // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 9 – 11 вересня 2003 року). – Канів, 2003. – С. 188 – 190.

Антоновский А.Г., Митяй И.С. Сравнение малакофауны Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря // Зоологічні дослідження на межі тисячоліть: Тези Всеукраїнської зоологічної конференції. – Кривий Ріг, 2001. – С. 82-84.

Антоновский А.Г., Жигирь Д.С., Биба Н.А., Демченко В.А., Митяй И.С. Современное состояние кормовой базы бычковых Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, № 4 (15). Спеціальтний випуск. Гідроекологія. – 2001. – С. 162-164.

Антоновский А.Г., Жигирь Д.С., Рольян И. К проблеме биоразнообразия Молочного лимана // Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України Матеріали всеукраїнської конференції студентів аспірантів та молодіх вчених”. м. Донецьк, 2001. – ДонНУ, 2001. – С. 52 – 56.

Антоновський О.Г., Демченко В.О., Демченко Н.А., Вінтер Г.М. Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим // Перший Всеукраїнський з’їзд екологів. (Ecolocy – 2006): Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 4 – 7 жовтня 2006 року. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 113.

Антоновський О.Г., Косарев Д.Ю. Розмаїття макрозообентосу заток гідрологічного заказника «Молочний лиман» // Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – С. 341 – 342.

Демченко В.А., Антоновский А.Г., Демченко Н.А., Сурядная Н.Н. Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяцій и сообществ рыб // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: тези І міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. – Канів, 2008. – С. 52 – 56.

Демченко В.О., Мітяй І.С., Антоновський О.Г., Заброда С.М. Сучасний стан гідрологічного заказника «Молочний лиман» у зв’язку з його ізоляцією від Азовського моря // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 9 – 11 вересня 2003 року). – Канів, 2003. – С. 53 – 54.

Кирикова Т.А., Антоновский А.Г., Бейдерман Д.С. Значение кормового макрозообентоса Молочного лимана для куликов в период миграции //Наука та практика – 2008: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2008. – С. 132 – 135.

Таравська Я.В., Бондарева А.С., Нежурко К.О., Антоновський О.Г. Видовий склад макрозообентосу Сивашу // Матеріали І Міжнародної Інтернет-конференції „Нові виміри сучасного світу”. – Т. 2. – Мелітополь, 2005. – С. 13 – 16.