ВОЛОХ А. М.

 1. Rutkowski R., Krofel M., Giannatos G., Ćirović D., Männil P., Volokh A.M., et al. (2015) A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus // PLoS ONE 10 (11): e0141236. doi:10.1371/journal.pone.0141236.
 1. Volokh A. Investigation of Red Deer (Cervus elaphus) antlers in the Ukrainian Steppe and results // Beiträge zur Jagd & Wildforschung. – 2015. – Bd. 40. – GmbH. – S. 145-164.
 1. Волох А.М. Охотничьи звери Степной Украины. Монография. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С. – Кн. 1 (2014): 412 с. – Кн. 2 (2016): 572 с.
 1. Volokh A. The Social Structure of Fallow Deer Populations (Cervus dama) in Steppe Areas of Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wildforschung. – 2016. – Bd. 41. – GmbH. – S. 363-373.
 1. Volokh A., Roženko Modern Distribution and Morphology of the Golden Jackal (Canis aureus) in Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wildforschung. – 2016. – Bd. 41. – GmbH. – S. 307-318.
 1. Danilkin A.A., Plakhina D.A., Zvychaynaya E.Y., Domnich A.V., Kholodova M.V., Sorokin P.A., Volokh A.M. Siberian Roe Deer (Capreolus pygargus Pallas, 1771) in Ukraine: Analysis of the Mitochondrial and Nuclear DNA // Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya, 2017. – N 6. – Р. 600-609.
 1. Bragina E.V., Ives A.R., Balčiauskas L., Csányi S., Khoyetskyy P., Kysucka K., Lieskovsky J., Ozolins J., Randveer T.,  Štych P., Volokh  A., Zhelev C., Ziołkowska E., Pidgeon A.M., Radelof  C. Wildlife dynamics across Eastern Europe after the collapse of socialism // Frontiers in Ecology and the Environment (USA). DOI: 10.1002/fee.1770. (2018). – Р. 1-5.

ДАЦЕНКО Л. М.

 1. Гожик П.Ф., Даценко Л.Н. Пресноводные моллюски позднего Кайнозоя Юга Восточной Европы: Часть 2
 2. Даценко, Л.М., Молодиченко, В.В., Акімов, В.Ю. Геоморфологічні процеси на південному узбережжі Каховського водосховища
 3. Даценко, Л. М., Донченко, Л. М., Арсененко, І. А., Зав’ялова, Т.В. Використання природно-ресурсного потенціалу запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльності
 4. Даценко Л.М., Римарь І.І. Геоекологічний вплив металургійних підприємств на довкілля
 5. Даценко, Л. М., Зав’ялова, Т.В. Історико-географічні дослідження узбережжя та акваторії Азовського моря
 6. Даценко, Л. М. Фауністичні комплекси Viviparoidea (Mollusca, Gastropoda) кайнозою Південного Зазіоду Східно-Європейської платформи

ТАРУСОВА Н. В.

 1. Степаненко Д.С., Тарусова Н.В., Гогунская П.В.  Микробиологические аспекты хранения свежих плодов, обработанных электроионизированным воздухом
 2. Степаненко Д.С., Тарусова Н.В., Гогунская П.В. Применение электронно-ионной технологии для хранения плодов
 3. Головкова М.М., Коробченко А.А., Тарусова Н.В. Використання сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки вчителів природничого циклу

ЩЕРБИНА В. В.

 1. Shcherbyna V.V, Maltseva I.A., Maltsev Y.I. POST-PYROGENIC CHANGES IN VEGETATION COVER AND BIOLOGICAL SOIL CRUST IN STEPPE ECOSYSTEMS Regulatory Mechanisms in Biosystems 8 (4), 633-638.
 2. Щербина В. В. Видове біорізноманіття водоростей цілинних степів заказника місцевого значення “Троїцька балка” Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку”. – 165-168.
 3. Щербина В. В. Структурно-функціональні характеристики альгоугруповання цілинного типчаково-ковилового степу Біосферного заповідника “Асканія-Нова” Заповідна справа, 21. – Київ. – 33-39.
 4. Щербина В. В. Сезонна флуктуація біоірізноманіття альгоугруповань цілинних та антропогенно-порушених біогеоценозів Південного степу України. Экосистемы их оптимизация и охрана, 30 (11). – 165-166.
 5. Щербина В. В., Мальцева И.А., Солоненко А.Н. Особенности альгогруппировок степных биогеоценозов постпирогенного развития биосферного заповедника “Аскания-Нова” Сибирский экологический журнал, 21 (2). – 231-237.

ГАНЧУК М.М.

 1. Ганчук М. М. Ефективне управління сіножаттями і пасовищами східного Поділля – шлях до збереження біорізноманіття агроландшафтів
 2. Бриндак Т.В., Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Поліщук В.М., Кушнір С.Л, Єлісавенко Ю.А., Ганчук М.М. Еталони природи Вінниччини
 3. Білявський Г. О. Ганчук М. М. Методика агроекологічної оцінки і класифікації сільськогосподарських земель (на прикладі Східного Поділля)
 4. Ganchuk M. Agroecological condition of arable armlands in Vinnytsia region/ Ganchuk
 5. Ганчук М. М. Агроекологічний стан орних земель сільськогосподарського призначення Східного Поділля
 6. Ганчук М. М. Екологічне районування агроландшафтів Вінниччини
 7. Ганчук М. М. Розробка типової структури екологічного паспорта агроландшафта (рілля)
 8. Ганчук М. М. Вплив біокліматичних і ґрунтово-геоморфологічних умов на агроландшафти Вінниччини
 9. Білявський Г. О. Ганчук М. М. Історія становлення сучасного вчення про агроландшафту

 

АНТОНОВСЬКИЙ О.Г.

 1. Антоновский А.Г., Дегтяренко Е.В. Порівняльна характеристика молюсків прісних і солоних водойм північного Приазов’я // Актуальні проблеми біології, екології та хімії: Електронне наукове видання. – 2009. – № 2. – С. 33 – 45.
 2. Антоновський О.Г., Барабоха Н.М., Демченко В.О., Дядічева О.А., Золотова Г.В., Микитинець Г.І., Сучков С.І., Яровий С.О.  Програма збереження та відтворення окремих видів флори і фауни на території ландшафтного заказника «Степанівська коса» в межах Сриазовського НПП.
 3. Кирикова Т.А., Антоновский А.Г. Макрозообентос восточного и центрального Сиваша как кормовая база тундровых куликов в период миграци