Обов’язкові дисципліни за освітньо-професійною програмою ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Геологія з основами геоморфології

Основи екології

Електронні геодезичні прилади

Метеорологія і кліматологія (в комплексі з НП)

Вступ до фаху (геодезія та землеустрій)

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Супутникова геодезія та сферична астрономія

Геодезія та вища геодезія

Землеустрій

Державна землевпорядна експертиза (з НП)

Основи наукових досліджень

Основи теорії землевпорядкування

Державний земельний кадастр

Топографія

Картографія

 

Обов’язкові дисципліни за освітньо-професійною програмою ЕКОЛОГІЯ

Геологія з основами геоморфології

Вступ до фаху (екологія)

Біологія

Метеорологія і кліматологія (в комплексі з НП)

Топографія (в комплексі з НП)

Біогеографія

Гідробіологія з основами гідрології

Охорона навколишнього середовища

Загальна екологія з основами неоекології

Ландшафтна екологія (в комплексі з НП)

Урбоекологія

Екологічна безпека

Нормування антропогенного навантаження на НС

Моделювання і прогнозування стану довкілля

Агроекологія (в комплексі з НП)

Заповідна справа

Моніторинг довкілля (з НП)

Природоохоронний контроль та інспектування

Економіка природокористування і екологічна економіка

Техноекологія

Екологічна експертиза

Природоохоронні технології і геоекологічний ризик