Обов’язкові дисципліни за освітньо-професійною програмою ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вища математика

Фізика

Інформатика

Геологія з основами геоморфології (в комплексі з НП)

Безпека життєдіяльності і основи охорони праці

Нарисна геометрія та комп`ютерна графіка в землеустрої

Основи екології

Вступ до фаху (ГЗ)

Топографія

Картографія

Метеорологія і кліматологія (в комплексі з НП)

Електронні геодезичні прилади (в комплексі з НП)

Геодезія

Вища геодезія

Грунтознавство (в комплексі з НП)

Супутникова геодезія та сферична астрономія

Економіка господарської діяльності

Землеустрій

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Супутникова геодезія та сферична астрономія

Земельне право

Геодезія та вища геодезія

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Державний земельний кадастр та землевпорядна експертиза

ГІС і бази даних 

Математичні методи та обробка геодезичних вимірів

Державна землевпорядна експертиза (з НП)

Основи наукових досліджень

Основи теорії землевпорядкування

Державний земельний кадастр

 

Обов’язкові дисципліни за освітньо-професійною програмою ЕКОЛОГІЯ

Геологія з основами геоморфології

Вступ до фаху (екологія)

Біологія

Метеорологія і кліматологія (в комплексі з НП)

Топографія (в комплексі з НП)

Біогеографія

Гідробіологія з основами гідрології

Охорона навколишнього середовища

Загальна екологія з основами неоекології

Ландшафтна екологія (в комплексі з НП)

Урбоекологія

Екологічна безпека

Нормування антропогенного навантаження на НС

Моделювання і прогнозування стану довкілля

Агроекологія (в комплексі з НП)

Заповідна справа

Моніторинг довкілля (з НП)

Природоохоронний контроль та інспектування

Економіка природокористування і екологічна економіка

Техноекологія

Екологічна експертиза

Природоохоронні технології і геоекологічний ризик