Філософія

Спеціальність:
071
072
073
075
076
101 «
122
133
181
193
201
203
208
241
263
281
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Посилання:

Метою курсу «Філософія» є забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів. Формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми студентської молоді неможливе без філософії як теоретичної основи людського
світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. Запропонована програма створена на основі
найвищих досягнень класичної і сучасної філософії і враховує зростаючий попит на оволодіння філософією як
відповідним типом, способом мислення.
Завданням курсу «Філософія» є розкрити глибинну, динамічну сутність філософії як основи світогляду, як систему методологічних засад осмислення світу в цілому та місця людини в ньому. Вбираючи в себе емпіричні й теоретичні, ціннісні та нормативні, раціональні та підсвідомі уявлення, філософія допомагає усвідомити всебічні зв’язки предметів та явищ об’єктивного світу; проте філософія – це не тільки наука, але й
мистецтво, гуманітарне знання, любов до мудрості, ідеологія, трансцендентальне осягнення об’єкта, спосіб
життя. У програмі окреслюється структура філософського знання, аналізується проблемне поле філософії,
спільні методологічні підходи та відмінності наукового й філософського сприйняття світу, вбачається евристичний потенціал філософської рефлексії.
В результаті вивчення філософії студент повинен
ЗНАТИ:
– сутність основних філософських категорій;
– погляди основних світових філософів;
– досягнення сучасної вітчизняної філософії;
ВМІТИ:
– застосовувати категоріально-понятійний апарат філософії як методологічну основу для досліджень в рамках окремих дисциплін;
– відрізняти прояви буденного, релігійного та наукового світоглядів та відповідно оцінювати їх; розвивати свій кругозір та виробляти в собі елементи філософського світогляду

2022-2023 Н.Р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за ОПП «Готельно-ресторанна справа» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. 14 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка за ОПП «Економічний консалтинг та бізнес-економіка» та «Економічна кібернетика та програмування» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя, ТДАТУ. 15 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософські проблеми сучасного природознавства» для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія”

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 “Агроінженерія”

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 Туризм за ОПП «Туризм» (на основі молодшого спеціаліста). Запоріжжя, ТДАТУ ім. Д. Моторного. 15 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 Туризм за ОПП «Туризм» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя, ТДАТУ ім. Д. Моторного. 15 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 131 Прикладна механіка за ОПП «Комп’ютерне проєктування і дизайн» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя, ТДАТУ ім. Д. Моторного. 14 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за ОПП «Комп’ютерний інжиніринг переробних і харчових виробництв» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя, ТДАТУ ім. Д. Моторного. 14 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 Цивільна безпека за ОПП «Цивільна безпека» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя, ТДАТУ ім. Д. Моторного. 14 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за ОПП «Комп’ютерні науки» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя, ТДАТУ ім. Д. Моторного. 14 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 Екологія за ОПП «Екологія» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя, ТДАТУ ім. Д. Моторного. 14 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 Агрономія за ОПП «Агрономія» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя, ТДАТУ. 14 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за ОПП «Геодезія та землеустрій» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя, ТДАТУ. 14 с.

СИЛАБУСИ

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за ОПП «Готельно-ресторанна справа» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка за ОПП «Економічний консалтинг та бізнес-економіка» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка за ОПП «Економічна кібернетика та програмування» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за ОПП «Геодезія та землеустрій» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 131 Прикладна механіка за ОПП «Комп’ютерне проєктування і дизайн» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за ОПП «Комп’ютерний інжиніринг переробних і харчових виробництв» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 Агрономія за ОПП «Агрономія»  (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за ОПП «Комп’ютерні науки» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 Туризм за ОПП «Туризм» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 Цивільна безпека за ОПП «Цивільна безпека» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 5 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 Екологія за ОПП «Екологія» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 5 с.

 

 

2021-2022 Н.Р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 282 «Публічне управління та адміністрування», 21-22 н.р.

Робоча програма навчальної дисциплiни Фiлософiя здобувачiв ступеня вищої освiти Бакалавр зi спецiальностi 141 Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувані в ступеня вищої освіти «Бакалавр»зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія», 1к. 21-22н.р

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія». 1с. 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка (ОГІП «Економічний консалтинг та бізнес-економіка»), 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» , 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 21-22н.р (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека». 21-22 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 21-22н.р.

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія» 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 21-22н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія», 073 «Менеджмент», 21-22н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія»; 281 «Публічне управління»; 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія» 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 21-22н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ»; 071 «Облік і оподаткування»; 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ»; 075 «Маркетинг»; 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ» 203 «Садівництво та виноградарство», 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни “Філософія” 241 Готельно-ресторанна справа, 21-22 н.р. (Землянська А.В.)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія» 242 Туризм, 2С. 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія» 242 Туризм, 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ», 181 «Харчові технології», 21-22н.р. (Поправко О.В.)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ». 051 «Економіка». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ». 101 «Екологія». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія». 122 «Комп’ютерні науки». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ». 131 «Прикладна механіка». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія». 133 «Галузеве машинобудування». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія». 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія». 193 «Геодезія та землеустрій». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ». 201 «Агрономія». 2021-2022н.р. (Поправко О.В.)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ». 208 «Агроінженерія». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія». 263 «Цивільна безпека». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія» зі спеціальності 051 «Економіка» (ЕМ_К). 21-22н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»). 21-22н.р.

2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент», 1к., 2с., Поправко О.В. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 1к., 2с., Поправко О.В. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 1к., 2с., Поправко О.В. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 1к., 2с., Михайлов В.В. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої світи «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг», 1к., 2с., Поправко О.В. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 1к., 2с., Поправко О.В. (2)

«ФІЛОСОФІЯ». Силабус для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр; 193 «Геодезія та землеустрій; 1к. 1сем. Ісакова О.І..pdf

Силабус з дисциплiни Фiлософiя зi спецiальностi 203 Садiвництво та виноградарство. Iсакова О.I.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 203 «Садівництво та виноградорство» -1к.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 203 «Садівництво та виноградорство»-2к.

Робоча програма з дисциплiни «Фiлософiя» зi спецiальностi 131 «Прикладна механiка»; 1к., 1 с., Ісакова О.І.

Робоча програма з дисциплiни «Фiлософiя» зi спецiальностi 133 «Галузеве машинобудування»; 1к., 1 с., Ісакова О.І.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія»

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології»

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» – 2к.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» (на основі ОКР Молодший спеціаліст)

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» -1к.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 263 «Цивільна безпека»

 

2019-2020 н.р.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Філософія; 051 Економіка

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Філософія; 073 Менеджмент

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Філософія; 263 Цивільна безпека

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни філософія;193 Геодезія та землеустрій

Програма навчання здобувачів ВО – Силабус Філософія 073 “Менеджмент”

РОБОЧА_ПРОГРАМА_з_дисциплiни_Фiлософii,__051_Економiка;_Iсакова_О.I.;_2019-20н.р. РОБОЧА_ПРОГРАМА_з_дисциплiни_Фiлософii,__141_Електроенергетика,електротехнiка_та_електромеханiка_;_Iсакова_О.I.;_2019-20н.р.

Робоча_програма_з_дисциплiни_Фiлософiя,Магiстр,_Агроiнженерiя,2семестр_2019-2020н.р.,_Олексенко_Р.I.

Робоча програма ІІ-семестр_Пт

Робоча програма ІІ-семестр_ПУ

Філософська думка в Україні

Робоча програма Фiлософiя._Комп’ютернi_науки.

Робоча програма з дисципліни Філософія АТСМО та АМЗЗ

Робоча програма з дисципліни Філософія ГМКТМ ГМОПХВ ПМ

Робоча програма з дисципліни Філософія ГРС

Робоча програма з дисципліни Філософія СВ

Робоча програма з дисципліни Філософія АГ 1С

Робоча програма з дисципліни Філософія АГ

Робоча програма з дисципліни Філософія АІ

Робоча програма з дисципліни Філософія МН,МК,ФБ,ОО

Робоча програма з дисципліни Філософія ХТ

Робоча програма, Філософія, ГЗ

Робоча програма, Філософія, ЕК

Робоча програма, Філософія, ЦБ

список літератури

Мультфильм короткометражный “Дом из маленьких кубиков” 

Трогательный короткий мультфильм от Pixar “Kitbull”

Короткометражный мультфильм “Отец и дочь”

Короткометражный мультфильм “Вверх”

Цікавий філософський мультфільм

Мультфільм “Адажіо”

Мультфільм Paperman

2018 н.р.-2019 н.р.

Робоча програма-Філософія-АГ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Філософія-ГЗ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Філософія-ЕК 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Філософія-КН2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Філософія-СВ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Філософія-ЦБ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма з філософії 208 АгроінженеріяАІ Магістри  2018-2019 навчальний рік

Робоча програма з філософії.208 Агроінженерія 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма Філософія 051 Економіка 2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-1С 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-АГ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-АІ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-ГМ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-ГРС 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-МК 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-МН 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-ОО 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-ФБ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ФІЛОСОФІЯ-ХТ 2018-2019 навчальний рік

Методичні вказівки до практичних занять з філософі ї181 Харчові технології

Методичні вказівки до практичних занять з філософії 201 Агрономія

Методичні вказівки до практичних занять з філософії 193 Геодезія та землеустрій

Методичні вказівки до практичних занять з філософії 203 Садівництво та виноградарство

Методичні вказівки до самостійної роботи з філософії 181 Харчові технології

Методичні вказівки до самостійної роботи з філософії 193 Геодезія та землеустрій

Методичні вказівки до самостійної роботи з філософії 201 Агрономія

Методичні вказівки до самостійної роботи з філософії 208 Агроінженерія

Методичні вказівки до самостіної роботи з філософії 203 Садівництво та виноградарство

список літератури