Сукупність систематизованих знань, умінь іпрактичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, іншихкомпетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі науковій установі) увідповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що заскладністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти.

    Мета і завдання дисциплін щодо формування компетенцій майбутньогофахівця визначають вибір форм і методів організації навчального процесу. Важливим орієнтиром створення сучасних систем навчання сьогодні єпровадження новітніх освітніх технологій, які базуються на інтерактивних методах навчання.