Кацька В.О.Формування та особливості термінів харчової промисловості (назви посуду та аксесуарів). // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки, С. 97-98 (наук. керівник Максимець О.М.)

Лаврова I.C.Національно-культурна специфіка українського мовленнєвого етикету. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки, С. 100-101 (наук. керівник Максимець О.М.)

Кравець З.О.Милозвучність української мови / Зімонова О.В., Кравець З.О. // VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року. Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки,ТДАТУ, 11.11.2019, 115с. (наук. керівник ОВ Зімонова.)

Стоєва Т.С. Визначальні фактори соціально-психологічного клімату трудового колективу. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки, С. 110-111 (наук. керівник Єременко Л.В.)

Данюк К.О. Особливості дуальної освіти у Німеччині. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; С. 94 (Науковий керівник Тараненко Г.Г.)

Маджар Р. Ю. Проблема мотивації здобувачів вищої освіти до навчальної роботи у закладі вищої освіти Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки;С. 102-103 (Науковий керівник Тараненко Г.Г.)

Маджар Р. Ю. Здоров’язбережувальні технології в аксіосфері особистості Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини: присвячено пам’яті професора О. В. Пєшкової: збірник наукових праць (23-24 квітня 2020 р., м. Харків);Вип. 1 (С. 95-97) (Науковий керівник Тараненко Г.Г.)

Горлова К.О.Гендерні аспекти спілкування / Горлова К.О.// VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019. (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Дяткова Є.С. Невербальні гендерні комунікативні стереотипи / Дяткова Є.С..// VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019. (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Нестерчук А.М. Гендерні особливості мовної комунікації / Нестерчук А.М..//VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019. (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Овесков О .В.Становлення категорії «гендер» в лінгвістиці/ Овесков О .В.// VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019. (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Перепелиця Д.М. Гендернi вiдносини у мiжкультурнiй комунiкацiї/ Перепелиця Д.М..// VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019.с. (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Чернуха Є. О. Здоровий спосіб життя як філософська категорія. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; 2019р. С. 113-114 (наук. керівник Ісакова О.І.)

Терещенко, Ю. О. Гуманітаризація системи освіти. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; 2019р. С. 113-114 (наук. керівник Ісакова О.І.)

Іванов Д. В. Українська національна ідея: проблеми та перспективи. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; 2019р. С. 113-114 (наук. керівник Морарь М.В.)

Лобода В. С. Політична опозиція як індикатор демократичного суспільства. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; 2019р. С. 113-114 (наук. керівник Морарь М.В.)

Нестерчук А.М. М.Ф.СИДОРЕНКО – ОРГАНІЗАТОР САДІВНИЦТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року. Мелітополь. 2019. С.104- 105. (Науковий керівник – Михайлов В.В.)

Скребейко С.П. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА «МЕМОРІАЛ» У 1989-1991 РР.. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року. Мелітополь. 2019. С.109- 110. (Науковий керівник – Михайлов В.В.)

Цвентух М. Ю. Геотермальна енергетика в Україні. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року. Мелітополь. 2019. (Науковий керівник – Мельник О.О.)

Ярошенко О. С. Колізії щодо захисту авторських прав в Україні. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року. Мелітополь. 2019. (Науковий керівник – Мельник О.О.)

Омел’яненко А.В. Особливості вступу та перспективи здобуття диплома магістра в німеччині. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; С. 107-108 (Науковий керівник Тараненко Г.Г.)