На кафедрі розроблено навчальні посібники:

обложка_Методичка_iсторiя_та_кул_тура_УкраiниМельник О.О. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів рівня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 201 «Агрономія» та 203 «Садівництво та виноградарство» (на основі повної загальної середньої освіти) – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.,– 2021.- 60 с.

обложка_Методичка_IНТЕЛЕКТУАЛ_НА_ВЛАСНIСТ_Мельник О.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» заочної форми навчання – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.,- 2021.-32 с.

обложкаМельник О.О. Конспект лекцій з дисципліни «Історія науки і техніки» для
здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» заочної форми навчання – Мелітополь, / О.О. Мельник, – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.,– 2021. – 177 с.

ИТУ_Методичка_ЦОІсторія та культура України. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання з галузі знань 26 «Цивільна безпека» / Укладач В.В. Михайлов. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 47 с.

Історія української державності. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» / Укладач В.В. Михайлов. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 50 с.

Єременко Л. В. Психологія сприйняття та переробки інформації_Посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання / Л. В. Єременко. – Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2021. -150 с.

обложкаМистецтво ведення переговорів: навчальний посібник/ А.Є. Адамович, О.М. Максимець. Мелітополь; ФО-П Однорог Т.В., 2021.

 титулкаАдамович А. Є., Шлєіна Л.І. Посібник-практикум з дисципліни «Основи ораторського мистецтва». Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2021. 93 с.

0-02-0a-55cd669b520ee29dd0290378c24c1f2bebcbb5ca0e9cc4bcc4339e90ab99ac90_41afcedee3628498СОЦІОЛОГІЯ: навчальний посібник / Укладачі Г.Г.Тараненко, О.В.Поправко, О.І.Ісакова. Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2021. 322 с. (13,76 у.а.а.)

0-02-0a-70812ef93bcc388821c134c3fb64aae0b4eafa69a04124ba3c0829ae10f5e8ab_5b9aa21e9d19006eТараненко Г.Г. Соціологія. Практикум (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» усіх спеціальностей). Мелітополь, ФОП-Однорог, 2021. 46 с. (1,12 у.а.а.)

0-02-0a-b3fdfdc9b9921263fd0854756a79dc703712b0bfeaf7868b5e9a7df6cc95e806_63a2ee47bbd69eceТараненко Г.Г. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» усіх спеціальностей. Мелітополь, ТДАТУ, 2021. 30 с. (0,64 у.а.а.)

Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу «Філософія»Ісакова О. І., Поправко О. В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу «Філософія» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Харчові технології»). Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2021. 50 с. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Філософія» Ісакова О. І., Поправко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Філософія» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Харчові технології»). Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2021. 47 с.

0-02-05-06f07449e6871c1a90aeb288aba0108dc9514166e7a26a2878f9e91ed6d8ba40_1e529b03

Методичні рекомендації для кураторів академічних груп «Виховання гендерної культури студентів в позааудиторній діяльності аграрних закладів вищої освіти».Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2020. 73 с.

 

Слайд1

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія») / Адамович А. Є., Максимець О. М. Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2020. 38 с.

 

Слайд1

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія»). / Адамович А. Є., Максимець О. м.Мелітополь: ФО-П Однорог Т. II., 2020. 72 с.

 

Iсакова_Поправко_Методичнi_рекомендацii_до_самостiйноi_роботи_з_курсу_Фiлософiя_науки_та_iнновацiйного_розвитку._Мелiтопол__ФО-П_Однорог_Т._В.,_2020._20с.

Ісакова О. І., Поправко О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Філософія науки та інноваційного розвитку» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія»). Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2020. 36 с.

Iсакова_Поправко_Методрекомендацii_до_практичних_занят__з_курсу_Фiлософiя_науки_та_iнновацiйного_розвитку._Мелiтопол__ФО-П_Однорог_Т._В.,_2020._36с.

Ісакова О. І., Поправко О. В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Філософія науки та інноваційного розвитку» (для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія»). Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2020. 40 с

обложка_МетодологияМельник О.О. Методологія  наукових  досліджень  з  основами інтелектуальної власності». (Змістовий модуль 2 «Основи інтелектуальної власності»). Методичні  вказівки  до  практичних  занять  для  здобувачівступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка  та  електромеханіка – Мелітополь: ФОП  Однорог  Т.В., 2020. – 28 с. Умoв. друк. aрк. 1,63.

Конфліктологія_посібник обкладинка (1)

Єременко Л. В., Ісакова О. І. Конфліктологія: посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Єременко, О.І. Ісакова. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2020. – 266 с.

 

Психологія управління_конспект лекцій обкладинка

Єременко Л. В., Ісакова О. І. Психологія управління: конспект лекцій / Л. В. Єременко, О.І. Ісакова. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2020. – 86 с.

Психологія управління_посібник обкладинка

Єременко Л. В., Ісакова О. І. Психологія управління: посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Єременко, О. І. Ісакова. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2020. – 79 с.

Психологія_Посібник обкладинка

Єременко Л. В., Ісакова О. І. Психологія: посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Єременко, О.І. Ісакова.. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2020. – 109 с.

photo_2020-06-15_11-42-44

Михайлов В. В. Історія та культура України : конспект лекцій для здобувачів СВО «Бакалавр» заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Мелітополь, 2020.141 с.

photo_2020-06-15_11-49-10

Михайлов В. В. Історія та культура України. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Укладач В.В. Михайлов. Мелітополь: ТДАТУ, 2020.  50 с.

photo_2020-06-15_10-35-04

Максимець О. М. Української мови (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник  / О. М. Максимець. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2020. – 268 с.. 

 

 

 

photo_2020-06-15_10-25-10

Максимець О. М. Конспек лекцій з української мови (за професійним спрямуванням). / О. М. Максимець. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2020. – 212 с..

 

 

 

 

обложкаІсторія науки і техніки. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів рівня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» / О.О.Мельник. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020. – 64 с.

 обложка_ІВ_конспектІнтелектуальна власність. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності «Агроінженерія». / О. О. Мельник. // – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020. – 215 с.</a>

oblozhka-4

Шлєіна Л.І., Зімонова О.В. УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМПосібник-практикум для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання. Мелітополь, ФОП-Однорог, 2020. 178 с.

photo_2020-06-02_10-22-17

Тараненко Г.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Логіка» для здобувачів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Мелітополь, ФОП-Однорог, 2020. 72 с.

 

 

 

 

 

Мо1. конспект лекцій з політологіїрарь М.В. Політологія. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» ННІ ЗУП з усіх спеціальностей. // М.В. Морарь // – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020. – 126 с.

2. Методичнi вказiвки до практичних занять з політологіїМорарь М.В. Політологія. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з усіх спеціальностей. //М.В. Морарь // – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020. – 52 с.

3. Методичнi вказiвки до самостiйноi роботи з полтології

Морарь М.В. Політологія. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з усіх спеціальностей. // М.В. Морарь// – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020. – 72 с.

Обложка УМПС

 

обложка-02 Ісакова О.І., Щербакова Н.В Навчальний посібник  ФІЛОСОФІЯ НАУКИ / О.І. Ісакова, Н.В. Щербакова – Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2019. – 227с.

sndt1351_page-0001

Максимець О. М., Адамович А. Є. Практикум з української мови (за професійним спрямуванням). / О. М. Максимець, А. Є. Адамович. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2019. – 134 с..

 

sndt6178_page-0001

Морарь М.В. Політологія: навчальний посібник. / М.В. Морарь. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2019. – 176с.

 

0001Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Логіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Мелітополь, ТДАТУ, 2019. – 40 с.

титул_МВ-1

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека». – Мелітополь, ТДАТУ, 2019. – 30 с.

титул_Соц-1Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціологія»  для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Мелітополь, ТДАТУ, 2019. – 40 с.

обложка

Л.І. Шлєіна, О.В. Зімонов Нaвчaльний пociбник з укрaїнcькoї мoви (зa прoфеciйним cпрямувaнням) для cтудентiв технiчних cпецiaльнocтей. Л.І. Шлєіна, О.В. Зімонова – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2019. – 185 с.

ПРАКТИКА УМПС 3

Л.І. Шлєіна, О.В. Зімонова УКРАЇНСЬКА МОВА  (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання / Л.І. Шлєіна, О.В. Зімонова – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2019. – 96 с.

обложка СМ УМПС 1

О. М. Максимець, Л. І. Шлєіна, О. В. Зімонова Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ОР «Бакалавр» денної форми навчання (на основі повної загальної середньої освіти) / О.М. Максимець, Л.І. Шлєіна, О.В. Зімонова – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2019. – 36 с.

 

 

МЕТОД ВКАЗІВКИ ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА Л.І. Шлєіна Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни Етика та естетика для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»  / Л.І. Шлєіна. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2019. – 96 с.

oblozhka_eremenko-05

Єременко Л.В. Конфліктологія: навчальний посібник / Єременко Л.В. – Мелітополь:ФОО-Однорог Т.В., 2018. – 219 с.

 

 

 

обложкаТараненко Г. Г. Методика викладання у вищому навчальному закладі: навчально-методичний посібник / Г.Г. Тараненко. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2017. – 202 с.

обложка (2)

Михайлов В.В. Історія та культура України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2017. – 412 с.

  обложка-02

Мельник О.О., Лобода О.І. Історія науки і техніки: навчальний посібник / Мельник О.О., Лобода О.І.  – Мелітополь:ФОО-Однорог Т.В., 2018. – 306 c.