Шарова Т.М., Землянська А.В. Життя як політ: художні домінанти творчості Володимира Родіонова: монографія. [передм. проф. І.Л.Михайлина]. Харків: Федорко, 2017. 196 с.

Шарова Т.М., Землянська А.В. Світова література в умовах глобалізаційних процесів. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. 156 с.

Шарова Т.М. Автор і текст у системі соцреалізму: природа естетичного конформізму та поетика компромісу (на матеріалі творчості К. Гордієнка): монографія. Мелітополь: ФОП Однорог, 2019. 400 с.

 Мельник О. Монографія Melnyk Oleksandr Teaching of humanities in technical institutions of higher education in Ukraine / Викладання гуманітарних диcциплін у технічних закладах вищої освіти України // Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities: collective monograph / Baranovska O. – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021.

Taranenko G., Maksimets O., Yeremenko L. Mental factor in the structure of university students’ linguistic consciousness: psycholinguistic analysis. New challenges in the development of future specialists: collective monograph. Universitatea Dunarea de Jos Galati, Romania, 2021.254 p. P.28-41.

Зімонова О.В., Щербакова Н.В. Безпека цінностей сучасної молоді як чинник суспільного розвитку. / Зімонова О.В., Щербакова Н.В. // Инновационные подходы к развитию личности. Часть 3: Серия монографий. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2020 – 152 с.

   Максимець О., Щербакова Н. Трансформації ціннісних орієнтацій в економічній сфері суспільства // Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: освіта, фізичне виховання, психологія, соціологія, філософія, філологія, біологія. Книга 2. Частина 3. Глава 8: серія монографій / С.75-87 – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019 – 160 с. : ил., табл. – (Серія «Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт»; №2).

20180521_080811

«Загальна теорія здоров’я і здоровозбереження». Колективна монографія. МОН Харківській національний педагогічний університет ім.. Г.С.Сковороди. Харків. 2017 р. с. 40- 53.

2

Axiological survey of the modern cultural- educational practices of personality [monograph] /

     27_07_12 Нова назва (Партійне лідерство як політичне явище)-001

Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 28 листопада 2011 р.)

титулка4

Морарь М.В. Політичні лідери й єліта: історія та сучасність (Політологічний аспект) – Мелітополь, ТДАТУ – ЗІДМУ, 2009, 239 с.

 Політичні лідери й еліта, історія та сучасність (Політологічний аспект)