ТДАТУ – вищий навчальний заклад технічного спрямування.

Про спеціаліста з великої літери ми говоримо тоді, коли він володіє не лише високою кваліфікацією, а й є духовно багатою і творчою особистістю. Формування такої особистості дедалі більше пов’язується із справжнім опануванням мови, культури, історії нашої держави.

Уміти грамотно висловлювати свою думку, переконувати вагомим, доречним, точним словом, орієнтуватися в історичних і культурних процесах, а ще у своїй професійній діяльності спиратись на знання українського законодавства – саме цьому вчать на кафедрі суспільно-гуманітарних наук викладачі таких дисциплін:

 PR-ТЕХНОЛОГІЇ

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

ЛОГІКА ТА РИТОРИКА

МИСТЕЦТВО ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ (ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ)

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ПЕДАГОГІКА

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛІТОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА В ВИЩІЙ ШКОЛІ

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

СОЦІОЛОГІЯ

СОЦІОЛОГІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

ФІЛОСОФІЯ

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ