Психологія управління

Спеціальність:
071
073
076
281
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Єременко Лариса В’ячеславівна

Метою курсу «Психологія управління» є засвоєння основних принципів психологічних взаємовідносин у професійній діяльності; формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу здійснювати управлінську, організаційну, методичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями з урахуванням розвитку та ефективного використання їх кадрового потенціалу; набуття студентами вмінь визначати загальні корпоративні цінності, правила корпоративної етики та соціально-психологічні умови професійної діяльності.
Основні завдання дисципліни «Психологія управління»: сприяти розумінню сутності та соціальної значущості психології управління персоналом у сучасних умовах; психології особистості працівника та керівника у процесі здійснення управління; розвивати здібності до саморозвитку власних фахових якостей, їх відповідності службовому становищу в ієрархії управління; до формування ефективної управлінської команди, яка професійно використовує людський потенціал у досягненні цілей організації; набуття загальних управлінських якостей та опанування керівних ролей.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти, за підсумками вивчення курсу «Психологія управління» повинні знати:
– теоретико-методологічні основи психології управління;
– психологічні аспекти керівництва і лідерства;
– психологію управління людськими ресурсами;
– соціально-психологічну специфіку ділового спілкування в управлінській діяльності;
– психологію ведення ділових переговорів;
– форми організації та планування робочого часу в управлінні;
вміти:
– визначати психологічні особливості планування діяльності в організації;
– формувати та аналізувати кадрову політику;
– управляти соціальним розвитком трудового колективу;
– застосовувати сучасні методи планування потреб у персоналі;
– організовувати набір та відбір персоналу в конкретних умовах;
– володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає необхідність урахування внутрішнього потенціалу працівника;
– здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;
– інформаційно забезпечувати управління персоналом;
– забезпечувати методи оцінки персоналу;
– планувати й організовувати власну діяльність, сполучати в ній головні принципи управлінця, застосовуючи залежно від ситуації, найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи.

2021-2022 Н.Р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 071 «ОО», 072 «ФБС», 076 «ПТ», 21-22

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління»,21-22н.р.

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни Психологія управління, 21-22н.р.

 

Робоча програма з дисциплiни Психологiя управлiння та конфлiктологiя для здобувачiв ступеня вищоi освiти Магiстр _зi спецiальностi 281 Публiчн _управлiння та адмiн.

Робоча програма навчальноi дисциплiни Психологiя управлiння для здобувачiв ступеня вищоi освiти_ Магiстр зi спецiальностi 073 Менеджмент

 

 

2019-20

2019-2020 н.р.

Робоча_програма_Психологiя_управлiння_М1_МН

Робоча_програма_Психологiя_управлiння_М1_ОО

Робоча_програма_Психологiя_управлiння_М1_ПУ

Робоча_програма_Психологiя_управлiння_М2_ПТБ

Рекомендована література

2018-2019 н.р.

Рекомендована література

Робоча програма-Психологія_управління-М1_ОО 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Психологія_управління-М1_ФБ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Психологія_управління-М2_ПТ 2018-2019 навчальний рік

Практичне заняття № 2-3

Практичне заняття № 4

Практичне заняття № 5

Практичне заняття № 6

Практичне заняття № 7