Анімаційна діяльність у готельно-ресторанному бізнесі

Спеціальність:
121
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Шлєіна Людмила Іванівна
Посилання:

Мета: навчальної дисципліни «Анімаційна діяльність у готельно-ресторанному бізнесі» спрямована на поглиблення та засвоєння майбутніми фахівцями з готельно- ресторанної справи теоретичних й практичних аспектів організації анімаційної діяльності у туризмі в цілому та готельної анімації зокрема.

Завдання:

 • розкриття теоретичних аспектів анімаційної діяльності (термінологія, різновиди й форми анімації, суб`єкти її організації);
 • опанування методологічних засад організації дозвілля відповідно до запитів та індивідуальних особливостей клієнтів;
 • розуміння технології розробки анімаційних програм;
 • визначення необхідного кадрового та матеріально-технічного забезпечення реалізації анімаційних програм;
 • засвоєння принципів анімаційного готельного менеджменту;
 • простеження сучасних тенденцій та інновацій туристичної анімації у світі та Україні.

знати:

 • структуру та зміст навчальної дисципліни;
 • основні терміни, поняття і визначення;
 • специфіку анімаційної діяльності, форми дозвілля й відпочинку;
 • необхідність розширення професійних можливостей та світогляду за рахунок підбору

та впровадження у туристичну діяльність анімаційних програм;

 • основні положення організації та запровадження принципів анімації в організації

дозвілля туристів;

 • основні тенденції анімаційного обслуговування туристів на курортах світу;
 • пісенну, танцювальну та святкову культуру українців, національні традиції та звичаї

(по регіонам) та уміти використовувати їх при створенні анімаційного турпродукту.

 • менеджмент анімаційної діяльності;
 • основи режисури в роботі створення анімаційної програми;
 • основи написання сценарію для різних анімаційних програм;
 • основи акторської майстерності аніматора.

вміти:

 • складати цікаві анімаційні програми відповідно потреб і запитів споживача;
 • враховувати вікові, психологічні, етнічні, релігійні та інші особливості споживача

анімаційних послуг і на основі цього забезпечувати індивідуальний диференційований підхід;

 • організовувати розваги й дозвілля дітей та дорослих;
 • формувати сценарії свят, шоу-програми розважальний заходів;
 • влаштовувати відпочинок на базі готельно-відпочинкових комплексів;
 • організовувати різні види ігор в приміщенні та на свіжому повітрі;
 • проводити анімаційні заходи різних видів.

Робочі програми 2022 – 2023 н.р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Анімаційна діяльність у готельно-ресторанному бізнесі»  для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (на основі повної загальної середньої освіти) Факультет агротехнологій та екології