Етика та естетика

Спеціальність:
076 «Підприємництво
131 "Прикладна механіка"
133 "Галузеве машинобудування"
торгівля та біржова діяльність»
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Шлєіна Людмила Іванівна
Посилання:

    Метою дисципліни “Етика та естетика ” є формування у студентів  глибокого розуміння питань з етиці та естетиці ,надання опиту в  розгляданні моральності вчинків людини, допомогти  розглянути  головні поняття та категорії етики та естетики , ії принципів, структури, задач, методів, позицій методології в оцінки  моральності  поведінки людини .

    Завданнями дисципліни є:

– надати інформацію з теоретичних основ етики та естетики;

– розкрити поняття про моральність вчинків людини, ії морального вибору

– надати інформацію з основних моральних законів та принципів людини ;

– надати інформацію як людина може робити свій моральний  вибір.

– навчити студента  як робити моральний вибір, врахововуя інтереси другої людини й суспільства, вирішувати  моральні, естетичні  проблеми та ситуацій у  цілому;

            – надати допомогу в практичному рішенні етично-естетичних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

      знати:

  • закономірності формування етичної структури суспільства, джерела та фактори етичної стратифікації;
  • основні складові етичної мобільності, склад етичної структури сучасного;

      –     основні естетичні поняття, визначати предмет естетики та ії завдання;;

      –     етапи становлення етичної та естетичної думки в Україні та Росії; що входить до складу культури поведінки людини;

        вміти:

  • використовувати систему етичних індикаторів для визначення змісту етичних інтересів та орієнтацій людини ;
  • співвідносити прекрасне з безобразним, підвищене з низинним;
  • використовувати основи сучасного етикету у житті;
  • використовувати знання для більш комфортних та толерантних відносин у житті.
  • формувати основні морально-етичні вимоги як для свого життя, так і для навколишнього суспільства.
  • використовувати надбанні знання  для конкретних умов
  • обґрунтувати свій або чужий моральний вибір для конкретних умов

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм», 21-22н.р.

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Етика та естетика». 181 «Харчові технології». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Етика та естетика». 241 «Готельно-ресторанна справа». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Етика та естетика». 242 «Туризм». 2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека», 2к., 4с., Шлєіна Л.І. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 1к., 1 с., Шлєіна Л.І.

2019-2020 н.р.

Робоча програма 133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка»

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Етика та естетика; 263 Цивільна безпека

ЛІТЕРАТУРА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ