Основи ораторського мистецтва

Спеціальність:
241
263
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Шлєіна Людмила Іванівна

Мета: одержання знань, навичок із технології підготовки до  публічного спілкування, вибору ефективних методів завоювання й підтримання уваги слухачів, контролю над слухацькою аудиторією, удосконалення культури й техніки мовлення.

Завдання: опанувати об’єктивні чинники відродження класичної та національної риторичної спадщини, розвитку риторики в сучасних     умовах,

можливості сучасної риторичної науки для розвитку системи професійних здатностей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: об’єктивні чинники відродження класичної та національної риторичної спадщини, розвитку риторики в сучасних умовах, можливості сучасної риторичної науки для розвитку системи професійних здатностей: культури мислення, культури та техніки мовлення, культури поведінки в публічному спілкуванні, інших важливих, підбір, осмислення, розташування матеріалів для публічного виступу, логічні та вербальні засоби підвищення ефективності публічних виступів, культуру та техніку мовленнєвої діяльності промовця, психологічні основи публічних виступів;

вміти: опанувати об’єктивні чинники відродження класичної та національної риторичної спадщини, розвитку риторики в сучасних умовах, можливості сучасної риторичної науки для розвитку системи професійних здатностей.

2022 -2023 н.р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за ОПП Публічне управління та адміністрування (на основі повної загальної середньої освіти) Факультет економіки та бізнесу

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (на основі повної загальної середньої освіти) Факультет агротехнологій та екології

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ОРА ГОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА» 281 Публічне управління та адміністрування, 2022-2023н.р.

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи ораторського мистецтва» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 21-22н.р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» (на основі повної загальної середньої освіти)

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ОРА ГОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА» 281 Публічне управління та адміністрування, 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТАІ» 263 Цивільна безпека, 2021-2022н.р.

2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи ораторського мистецтва» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», 2к., 2с., Адамович А.Є.

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи ораторського мистецтва» зі спеціальності 242 «Туризм», 1к., 1 с., Шлєіна Л.І.

Робоча програма з дисциплдіни «Основи ораторського мистецтва» , 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 075 Маркетинг, 2к. Магістр, 1с., Адамович А.Є.

2019-2020 н.р.

Робоча програма Готельно-ресторанна справа 19-20 н.р.
ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Основи ораторського мистецтва; 263 Цивільна безпека

Робоча програма Цивільна безпека 19-20 н.р.

Робоча програма ТУРИЗМ 2019-2020

Література