Дисципліни обрані здобувачами спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”

Історія та культура України

Історія науки та техніки

Соціологія

Господарське право

Ландшафтознавство

Економічний аналіз проектів

Основи наукових досліджень

Моніторинг стану довкілля 

Геодезичні роботи при землеустрої (з НП)

Інженерна інфраструктура територій

Раціональне використання та охорона земель

Оцінка земель та реєстрація земельних ділянок

Автоматизована земельно-кадастрова система

Технології відтворення продуктивності земель

Управління земельними ресурсами

Теоретичні основи проєктування механічних систем

Проектування доріг місцевого значення

Сільськогосподарські меліорації 

Проектування систем зрошення

 

Дисципліни обрані здобувачами спеціальності 101 “Екологія”

Радіобіологія та радіоекологія (з НП)

Фізіологія і екологія рослин і тварин

Основи наукових досліджень

Лісівництво і лісові ландшафти

Екологія людини

Основи мисливського господарства

Управління техногенною та екологічною безпекою

Екологія біоценозів з основами біогеографії

Екологічна паспортизація територій і підприємств

Біоіндикація і біомоніторинг

Біологічні ресурси та їх характеристика