Навчання — це сукупність послідовних і взаємопов’язаних дій викладача та студентів, спрямованих на забезпечення свідомого і міцного засвоєння системи наукових знань, умінь і навичок, формування вміння використовувати їх.

Згідно навчального плану на кафедрі проводяться заняття за наступним розкладом:

Розклад занять на осінній семестр 2019-2020 н.р.