Мета обговорення ‑ оцінка вірності організаційної постановки заняття, доцільність вибраних методів і засобів, а також допомога викладачеві осмислити окремі методичні підходи та прийоми, їх ефективність з точки зору поставлених завдань.

При обговоренні проведеного відкритого заняття можливі, а подекуди й необхідні уточнюючі запитання, які повинні мати конкретний характер: про окремі прийоми та методи роботи, про конкретні тонкощі даного заняття тощо та, разом з тим, не відводити обговорення від поставленої мети.

Виступ викладача відображає його педагогічний задум, особливості вжитих ним методів і прийомів, що лежать в основі системи його роботи. Розгорнутий самоаналіз заняття не тільки продемонструє присутнім педагогічну й методичну обізнаність педагога, а й зумовить запитання, що виникли в ході заняття.

 • Позитивне та поважне ставлення до студентів
 • Дидактичні здібності
 • Аргументованість викладання матеріалу
 • Послідовність та логічність викладання матеріалів
 • Ступень взаємодії зі студентами
 •  Доступність інформації із позиції можливості її засвоєння студентами певної академічної групи
 •  Психоемоційний комфорт заняття. Зворотній зв’язок від студентської аудиторії.
 •  Наукова ерудиція, використання сучасних тенденцій для забезпечення освітнього процесу.
 • Зовнішній вигляд

Контроль якості проведення навчальних занять згідно ПОЛОЖЕННЯ про організацію та контроль якості навчальних занять у ТДАТУ здійснюється шляхом взаємовідвідування занять членами кафедри згідно графіку відкритих занять.

І семестр 2020-2021 н.р.

 • .Протокол перевірки лекційного заняття д.б.н., проф. Волоха А.М. з навчальної дисципліни «Загальна екологія з основами неоекології» від 16.09.2020 р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття д.г.н., проф. Даценко Л.М. з навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології» від 08.10.2020 р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття к.б.н., доц. Тарусової Н.В. з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» від 15.09.2020 р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття к.т.н., доцента Мовчана С.І. з навчальної дисципліни «Інженерна інфраструктура територій» від 03.09.2020 р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття ст.викл. Ганчука М.М. з навчальної дисципліни «Екологічна безпека» від 09.09.2020 р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття к.б.н, доц. Щербини В.В. з навчальної дисципліни «Екологія людини» від 02.09.2020 р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття к.геогр.н., ст.викл. Чебанової Ю.В. з навчальної дисципліни «Агроекологія» від 07.09.2020 р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття ас. Антоновського О.Г. з навчальної дисципліни «Гідробіологія з основами гідрологіїї» від 07.09.2020р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття ас. Скиби В.П. з навчальної дисципліни «Альтернативне землеробство» від 03.09.2020р.
 • Протокол перевірки  практичного заняття ас. Ангеловської А.О. з навчальної дисципліни «Електронні геодезичні прилади» від 10.09.2020 р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття ас. Скиби В.П. з навчальної дисципліни «Альтернативне землеробство» від 03.09.2020р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття ас. Аюбової Е.М. з навчальної дисципліни «Урбоекологія» від 14.09.2020р.

Відкриті попередні заняття

 • Протокол перевірки лекційного заняття к.е.н., ас. Якунічевої А. Ю. з навчальної дисципліни «Автоматизована земельно-кадастрова система» від .02.2020 р.
 • Протокол перевірки лекційного заняття к.т.н., доцента Коломійця С.М. з навчальної дисципліни «Геодезія» від 16.09.2020 р.
 • Протокол перевірки практичного заняття старшого викладача Леженкіна І.О. з навчальної дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» від 07.09.2020 р.
 • Протокол перевірки практичного заняття асистента Сідлецького Б. Є. з навчальної дисципліни «Геодезія та вища геодезія» від 24.01.2020 р.
 • Протокол перевірки попереднього лекційного заняття ас. Аюбової  Е. М. з навчальної дисципліни «Охорона навколишнього середовища» від 03.10.2019 р.