Мета обговорення ‑ оцінка вірності організаційної постановки заняття, доцільність вибраних методів і засобів, а також допомога викладачеві осмислити окремі методичні підходи та прийоми, їх ефективність з точки зору поставлених завдань.

При обговоренні проведеного відкритого заняття можливі, а подекуди й необхідні уточнюючі запитання, які повинні мати конкретний характер: про окремі прийоми та методи роботи, про конкретні тонкощі даного заняття тощо та, разом з тим, не відводити обговорення від поставленої мети.

Виступ викладача відображає його педагогічний задум, особливості вжитих ним методів і прийомів, що лежать в основі системи його роботи. Розгорнутий самоаналіз заняття не тільки продемонструє присутнім педагогічну й методичну обізнаність педагога, а й зумовить запитання, що виникли в ході заняття.

  • Позитивне та поважне ставлення до студентів
  • Дидактичні здібності
  • Аргументованість викладання матеріалу
  • Послідовність та логічність викладання матеріалів
  • Ступень взаємодії зі студентами
  •  Доступність інформації із позиції можливості її засвоєння студентами певної академічної групи
  •  Психоемоційний комфорт заняття. Зворотній зв’язок від студентської аудиторії.
  •  Наукова ерудиція, використання сучасних тенденцій для забезпечення освітнього процесу.
  • Зовнішній вигляд

Контроль якості проведення навчальних занять згідно ПОЛОЖЕННЯ про організацію та контроль якості навчальних занять у ТДАТУ здійснюється шляхом взаємовідвідування занять членами кафедри згідно графіку відкритих занять.

ІІ семестр 2019-2020 н.р.

І семестр 2019-2020 н.р.