Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. До складу наукового гуртка входять найбільш здібні і креативні, схильні до науково-дослідної роботи студенти.

 Наказ №1422 – Н Про затвердження переліку наукових студентських гуртків.

Графік роботи наукових гуртків 2020-2021 н.р.

Положення Про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Інформація щодо роботи наукових гуртків кафедри ГЕЗ на 2020-2021 н.р.

План роботи наукового гуртка “Екодослід” на 2020-2021 нав.рік керівник к.б.н, доцент Щербина В.В.

План роботи наукового гуртка “Лісова стежина” на 2020-2021 нав.рік керівник к.б.н, доцент Щербина В.В.

План роботи наукового гуртка “Підвищення якості функціонування техніко-технологічних систем” на 2020-2021 нав.рік керівник к.т.н., доц. Мовчан С.І.

План роботи наукового гуртка “Техніко-технологічне забезпечення функціонування землевпорядних систем” на 2020-2021 нав.рік керівник к.т.н., доц. Коломієць С.М.

План роботи наукового гуртка “Еколайн” на 2020-2021 нав.рік керівник к.б.н, доцент Тарусова Н.В.

План роботи наукового гуртка «Раціональне використання земельних ресурсів» на 2020-2021 нав.рік керівник к.геогр.н., ст.викл. Чебанова Ю.В.

План роботи наукового гуртка «Екологічна безпека» на 2020-2021 нав.рік керівник ст. викладач Ганчук М.М.

План роботи наукового гуртка «Геодезичні технології в землеустрої» на 2020-2021 нав.рік керівник к.т.н., ст. викладач Леженкін І.О.

План роботи наукового гуртка «Ринок землі: сучасний стан, перспективи, виклики» на 2020-2021 нав.рік керівник к.е.н., ас. Якунічева А.Ю.

План роботи наукового гуртка «Біорізноманіття Північно-Західного Приазов’я» на 2020-2021 нав.рік керівник асист. Аюбова Е.М.

 

Результати роботи наукового гуртка «Раціональне використання земельних ресурсів» за І сем. 2020-2021 н.р.

Результат роботи наукового гуртка “Екологічна безпека” (науковий керівник ас. Ганчук М.М.) за 2019-2020 н.р.

Результат роботи наукового гуртка “Екодослід” (науковий керівник к.б.н., доц. Щербина В.В.) за 2019-2020 н.р.

Результат роботи наукового гуртка “Лісова стежина” (науковий керівник к.б.н., доц. Щербина В.В.) за 2019-2020 н.р.

Результати роботи наукового гуртка “Еколайн” (науковий керівник к.б.н., доц. Тарусова Н.В.) за 2019-2020 н.р.

Результати роботи наукового гуртка “Геодезист” (науковий керівник, к.т.н., доц. Мовчан С.І.) за 2019-2020 н.р.