Взаємовідвідування занять науково-педагогічними працівниками кафедри ГЕЗ базується на основних принципах:

– дружня корекція досягнутих викладачем результатів;

– об’єктивне визначення рівня  знань студентів;

– виокремлення власних напрацювань, досвіту, педагогічної майстерності викладача;

– дидактична особливість ведення навчального процесу;

– використання форм і методів роботи зі студентами з предмету;

–  ефективність використання на занятті ТЗН, комп’ютерної техніки;

– формування викладачем мікроклімату на занятті, інтересу до своєї дисципліни;

– використання новітніх форм впровадження освітнього процесу (ділові ігри, кейс-метод, розумовий штурм тощо);

– розкриття у рамках поставленої теми крос-дисциплінарних знань та практичного досвіду НПП;

– формування навичок самостійної роботи на занятті.

Графік  взаємовідвідування занять на ІІ семестр 2020-2021 н.р.