Науково-практичні заходи 2020 р.

Сергій Мовчан разом із колегами-науковцями: Володимиром Кюрчевим – ректором ТДАТУ, Володимиром Щелкуновим – Президентом Українського національного комітету  міжнародної торгової палати (ICC UKRAINE) (м. Київ), Олександром Андріановим – Головою Запорізького регіонального представництва Українського національного комітету міжнародної торгової палати (ICC UKRAINE) (м. Запоріжжя) і Олександром Бережецьким фінансовим директором товариства з обмеженою відповідальністю «САВ КОМПЛЕКТ» (м. Запоріжжя) прийняли участь у ІХ Всеукраїнському науко-практичному семінарі «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур», присвяченому 90-річчю Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА).

На початку липня цього року (02.07.2020 р.) студенти, співробітники та викладачі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного прийняли участь в ХІ-ій науково-практичній конференції «Меліорація та водовикористання. Технології та еколого-економічні рішення в сучасних умовах господарювання». 

17 червня 2020 р. у режимі ZOOM-конференції, під головуванням в.о. завідувача кафедри геоекології і землеустрою Сергія Мовчана, який на громадських засадах очолює Басейнову раду річок Приазов’я, було проведено чергове засідання цієї громадської організації.

Асистент кафедри геоекології і землеустрою Вікторія Скиба прийняла участь в онлайн конференції присвяченій Дню науки України.  У рамках щорічного Фестивалю науки Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне), на базі кафедри екології, ТЗНС та ЛГ 7 травня 2020 року,  відбулась науково-практична конференція «Охорона та раціональне використання природних ресурсів Полісся України в контексті сталого розвитку».

 

Науково-практичні заходи 2019 р.

Вийшла друком монографія “Вирощування диких копитних” доктора біологічних наук, професора Анатолія Михайловича Волоха.

Вирощування диких копитних: монографія / А.М. Волох. – Херсон: Оллі-Плюс, 2019. – 400с.

Монографія містить наступні розділи: історія вирощування диких тварин, законодавство щодо їх вирощування, біологічні особливості копитних, вольєри та їх облаштування, технологія розведення диких копитних, використання копитних та їх продукція, управління розведенням.

 

Вйшла друком колективна монографія, до якої увійшла публікація викладачів кафедри
THE CONTINGENCY OF AGROLANDSCAPES ACCORDING TO ECOLOGICAL-AGROCHEMICAL INDICES AND PERSPECTIVES OF SELECTING TRADITIONAL AGRICULTURAL CROPS IN EASTERN PODILLIA, UKRAINE V. ShcherbinaM. Ganchuk New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – 474 p.

10 грудня заступник начальника науково-дослідного відділу Приазовського НПП, викладач кафедри ГЕЗ Олександр Антоновський взяв участь у виставці кращих практик та презентації книги «10 років надихаємо на зміни» за Програмою розвитку ООН (ПРООН-ГЕФ) в м. Києві. Програма є корпоративною програмою Глобального екологічного фонду (ГЕФ), впроваджується Програмою Розвитку ООН (ПРООН) та виконується Організацією ООН з питань впровадження проектів (UNOPS).

8-11 жовтня 2019 року на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася X щорічна Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми геології фанерозою України». До складу оргкомітету конференції увійшла завідувачка кафедри геоекології і землеустрою, доктор геологічних наук, професор Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Людмила Даценко.

У жовтні 2019 року в освітній процес було здійснено оновлення впроваджень нових розробок викладачів кафедри геоекології та землеустрою за ОП 101 Екологія, ОП 193 Геодезія та землеустрій, а також  в рамках студоцентрованого підходу навчання розробок студентської академічної спільноти.

20.11.12019 року на кафедрі ГЕЗ пройшла студентська конференція, в якій прийняли участь студенти ТДАТУ та запрошені доповідачі з Комунального закладу «Центр позашкільної освіти», ВСП «Орехівський коледж ТДАТУ, ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ», Житомирського національного агроекологічного університету, НВО «Гімназія-МАН №1 «Таврія».

 

На кафедрі ГЕЗ  22-24 січня 2019 року в м. Мелітополь пройшла ХІ Міжнародна Інтернет-конференція .Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали ХІ Міжнародної інтернет-конференція, в якій прийняла участь доцент  Н.В. Тарусова ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ТУРУНІВ (CARABIDAE, COLEOPTERA) МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ.

2019 рік І Міжнародна науково-практична конференція. Вінницька академія неперервної освіти. В конференції прийняв участь  прийняв участь асистент Ганчук М.М. Сучасний стан вмісту гумусу в грунтах Вінниччини.

 

Науково-практичні заходи 2018 р.

13-14 березня 2018 року в м.Києві пройшла міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», в якій прийняла участь проф.Даценко Л.М.

30 березня 2018 року з нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів на базі Мелітопольського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету проводилась науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання – екологічна безпека водних об’єктів», в якій приймали участь проф.Даценко Л.М., доц.Сухаренко О.І., ас.Ганчук М.М., інженер Ангеловська А.О.

3 квітня 2018 року на кафедрі «Екологія та охорона навколишнього середовища» була проведена Всеукраїнська науково – технічна конференція магістрантів і студентів 2017-2018 н.р.

7-8 червня 2018 р. відбулася виставка-конференція «Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства». Захід був організований інформаційною компанією «Інфоіндустрія» у партнерстві з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України на базі Таврійського державного агротехнологічного університету. За матеріалами конференції був сформован електронний збірник тез.

7-8 червня 2018 р. Мелітополь-Кирилівка відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства” , в якій прийняли участь проф. Л.М. Даценко, інж. А.О. Ангеловська. Еколого-геоморфологічні умови Північно-Західного Приазов’я.

24-26 січня 2018 р. Мелітополь. Х Міжнародна інтернет-конференція. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики, в якій прийняла участь доцент кафедри Тарусова Н.В..Мінливість морфологічних характеристик однорічних пагонів Betula Pendula L. в умовах техногенного забруднення Запорізької області

24-26 січня 2018 р. Мелітополь. Х міжнародна інтернет-конференція. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики, в якій прийняла участь Тарусова Н.В..Екологічні аспекти здорового харчування населення міста Мелітополя.

19-23 листопада 2018 р., Мелітополь. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області), в якій прийняли участь доц. Щербина В.В., ас.Ганчук М.М, асис. Антоновський О.Г.

15 травня 2018 р. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, в якій прийняла участь Щербина В.В.  Асоційованість водорості Microcoleus vaginatus з іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування “Асканія-Нова”

22 березня 2018р. Київ. Міжнародна науково-практична конференція «Природа для води»присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів, в якій прийняла участь ас. Cкиба В.П.

Науково-практичні заходи 2017 р.

2017 Харків. Всеукраїнська зоологічна конференція, в якій прийняв участь проф. Волох А.М. 

2017 Запоріжжя. V Міжнародна  науково-практична конференція, в якій прийняв участь проф. Волох А.М. 

21-23 вересня 2017р м. Зароріжжя Міжнародної науково-практичної конференції «Соціум і науки про Землю», в якій прийняла участь проф. Л.М. Даценко.

28-29 квітня 2017 р. м. Путила.  ІV Міжнародна  науково-практична конференція, в якій прийняла участь доцент Щербина В.В. 

2017 рік. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція.  Методи доплерівської інтерферометрії контролю якості очищення стічних вод гальванічного виробництвав якій прийняв участь доцент Мовчан С.І.

2017 рік. ІV-а Всеукраїнька науково-технічна інтернет-конференція студентів та магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», в якій прийняв участь доцент Мовчан С.І.

 

Науково-практичні заходи 2016 р.

2016 р. Мелітополь. Алексєєвські краєзнавчі читання:  Науково-практична конференція, присячена 135-річчю від народження професора Й.І. Танатара, в якій прийняла участь професор Даценко Л. М.

16 травня 2016 р. Мелітополь. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Історико-географічний дискурс проблем геосфери, в якій прийняла участь професор Даценко Л. М.

15-17 червня 2016 р.  Мелітополь – Кирилівка. Другий міжвузівський семінар викладачів. Наукові аспекти організації і проведення навчальних практик. в семінарі прийняла участь доцент Щербина В.В.

 

Науково-практичні заходи 2015 р.

2015 рік Мелітополь. Алексєєвські краєзнавчі читання:  Регіональна науково-практична конференція, присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка,  в якій прийняла участь професор Даценко Л. М.

4 грудня 2015р. Тернопіль. V Ювілейна всеукраїнська науково-практична конференція. Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України, в якій прийняла участь асис. Скиба В.П.

19-20 березня 2015р. – Тернопіль. ІІ Міжнарародна науково-практична інтернет-конференція. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства в системі оптимізації відносин природи і суспільства, в якій прийняла участь асис. Скиба В.П.

2015 рік Львів. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», в якій прийняла участь асис. Скиба В.П.

Науково-практичні заходи 2014 р.

2014 год Харьков. Международная научно- териол. конференция. Млекопитающие Украины и сопредельных стран. Прошлое, современное, будущее. В конференции принял участие проф. А. М. Волох.

2014 рік Херсон. Навчально-методичний семінар. Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів. У семінарі прийняв участь проф. Волох А.М.  

2014 рік Мелітополь. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика, в якій прийняла участь проф. Даценко Л. М.

2014 рік Львів. V Всеукраїнська наукова конференція. Проблеми геології фанерозою України,  в якій прийняла участь проф. Даценко Л. М.

20-21 ноября 2014 год, Псков.  Международная научно-практическая конференция. Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем трансграничных регионов. В конференции приняла участие проф. Даценко Л. М.

15-19 сентября 2014 г. Симферополь. ІІІ Международная научно-практическая конференция. Биоразнообразие и устойчивое развитие. В конференции приняла участие проф. Даценко Л. М.

2014 р. Умань.V Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю).Географія та екологія: наука і освіта: матеріали, в якій прийняла участь проф. Даценко Л. М.

2014 рік. Міжнародна науково-методична конференція. Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір, в якій прийняла участь  доц. Щербина В. В.